CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
240785

KRONIKA

2 kwietnia data ostatniej modyfikacji: 02-04-2011


 • 2 kwietnia 2005 roku… godz . 21.37

po radziedata ostatniej modyfikacji: 29-03-2011Odbyło się spotkanie Rady diecezjalnej Akcji Katolickiej…

Spotkaliśmy się 26 marca w gościnnych murach Seminarium Duchownego by, jak każdej wiosny, podsumować miniony rok
i wyznaczyć sobie zadania na rok następny. Wyraźnie wzrasta zainteresowanie rozwojem naszej organizacji i to cieszy.
Msza Św. rozpoczynająca obrady przyniosła katechezę Księdza Prałata Henryka Orszulaka, zachęcającą do pracy nad własnym rozwojem duchowym. Apostolstwo – główne zadanie Akcji Katolickiej - musi opierać się o dogłębną formację w Parafialnych Oddziałach jak też indywidualną, z wykorzystaniem materiałów proponowanych przez władze krajowe. Formacja tak naprawdę zaczyna się na wiele lat urodzeniem, zależy bowiem od tego jak ukształtowani zostali religijnie nasi rodzice. Przykład Ojca Świętego Jana Pawła II ma tu szczególną wymowę.
Fragment Ewangelii Św. Łukasza, przeznaczony na dany dzień, został rozwinięty w sposób będący modelowym przykładem medytacji nad Słowem Bożym pozwalającej prawdziwie Nim żyć.
Obrady, bardzo sprawnie prowadzone przez Pana Prof. Zbigniewa Trybułę przebiegały w duchu zrozumienia dla roli Akcji Katolickiej w Kościele. Doświadczenie minionego roku pozwoliło na stworzenia programu w pełni realnego, ale też wymagającego. Zakłada on m.in. comiesięczne spotkania POAK, traktując priorytetowo formację.
Zgodnie z programem zebrania, przeprowadzono wybory uzupełniające skład delegacji do Rady Krajowego Instytutu. Przedłużyły one kadencję dotychczasowego delegata p. Ireneusza Redera.
Ważnym akcentem był też posiłek znakomicie przygotowany przez seminaryjną kuchnię. Spotkanie przy stole w życzliwej atmosferze to w końcu doskonała okazja do dzielenia się doświadczeniami, mobilizująca do odpowiedzialnego przyjęcia obowiązków.
Jestem pewna, że trud z nimi związany będzie też źródłem satysfakcji.
Elżbieta Kałuża-Maniewska
Prezes DIAK

rada diecezjalnadata ostatniej modyfikacji: 09-03-2011 • ZAPROSZENIE NA RADĘ DIECEZJALNĄ…


Zgodnie z Art. 26 ust. 3 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, zwołuję:
zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej
w dniu 26 marca 2011 r. (sobota) o godz. 10.00 w Kaliszu,
w Seminarium Duchownym, ul. Złota 144.
Godz. 10,00 Msza św. z konferencją Ks. Prał. Henryka Orszulaka pt.:
„Potrzeba osobistej formacji” – kaplica seminarium
Zebranie Rady – sala konferencyjna seminarium

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokółu poprzedniego zebrania.
6. Przyjęcie regulaminów: zebrania oraz wyboru Delegata do Rady Krajowej.
7. Sprawozdanie za 2010 rok.
a) merytoryczne
b) finansowe
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi DIAK
11. Przedstawienie programu działania i preliminarza budżetowego na 2011 r
12. Dyskusja i przyjęcie programu działania i preliminarza budżetowego
13. Wybór delegata do Rady KIAK.
14. Komunikaty Zarządu.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie zebrania.

Ze względu na ważność omawianych spraw, obecność proszę traktować jako obowiązkową !!!
Z CHRZEŚCIJAŃSKIM POZDROWIENIEM
Elżbieta Kałuża – Maniewska - PREZES DIAK

W razie uzasadnionego braku możliwości obecności Prezesa
na powyższym spotkaniu proszę o wydelegowanie przedstawiciela POAK,
który będzie reprezentował Oddział na tym spotkaniu.
Ponadto proszę każdego Prezesa o podanie adresu e-mailowego.
W przypadku jego nie posiadania, proszę o dostępność
takiego adresu u osoby bliskiej lub zaprzyjaźnionej.
Pomoże to usprawnić kontakty jak i przekazywanie wszelkiej korespondencji.

kurs pilotówdata ostatniej modyfikacji: 22-02-2011

 • Zostań Pilotem Wycieczek…
 • X Diecezjalny Konkurs Recytatorski…

Szczegółowy regulamin dostępny w PLIKACH DO POBRANIA (zobacz więcej)


 • Zostań Pilotem Wycieczek…


Otrzymaliśmy list następującej treści…
Nadawca: Adam Leszczyński
Adres e-mail: adve@o2.pl
Treść :
Pilot wycieczek to zawód (nr 511301 w klasyfikacji zawodów i specjalności )
wykonywany przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania imprezą turystyczną.
Uprawnienia pilota wycieczek uzyskuje się po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu państwowego przed właściwą
terytorialnie komisją egzaminacyjną powoływaną przez marszałków województw.
W ostatnim czasie czasu notowany jest powszechny wzrost zapotrzebowania na
zatrudnianie posiadających uprawnienia pilotów wycieczek do obsługi
pielgrzymek organizowanych przez wyspecjalizowane biura pielgrzymkowe a także przez parafie.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ( (zobacz więcej) ) wychodząc
naprzeciw wskazanym wyżej tendencjom, zaprasza chętnych do udziału w szkoleniu kandydatów na pilotów wycieczek.
W programie szkolenia w szczególności kładziony jest nacisk na problematykę turystyki pielgrzymkowej.
W trakcie szkolenia słuchacze:
1/ otrzymają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego,
2/ zdobędą umiejętności niezbędne do prowadzenia wycieczek i pielgrzymek
( zarówno tych w kraju, jak i za granicą ).

Zdobyte uprawnienia państwowe, zawodowe,
umożliwiają zatrudnienie się w każdym biurze podróży na terenie całego Kraju.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu, ul. św. Józefa 23 /35
tel. 56 610 71 20
podyplomowe@wsksim.edu.pl

Dla osób przyjezdnych, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Pielgrzyma.


kondolencjedata ostatniej modyfikacji: 13-02-2011


 • Dramat nagłej śmierci porusza umysły i serca…wyrazy współczucia... (zobacz więcej)

 • Dramat nagłej śmierci porusza umysły i serca…

Kiedy odchodzi Ktoś znamienity, powszechnie ceniony
i tak bardzo potrzebny,
ból wielokrotnieje, bo dotyka rzesze ludzi.
Spowija go jednak chrześcijańska nadzieja,
która zawieść nie może.
I pozostaje nieprzemijające dzieło myśli i ducha
niosące Chrystusowy pokój.

Osieroconej Archidiecezji Lubelskiej wyrazy współczucia w związku z nieoczekiwaną śmiercią

J.E. Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego

składa
Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej

ODOLANÓW 2011data ostatniej modyfikacji: 30-01-2011

 • Ukazał się Numer 1(5) naszego Biuletynu…


 • Odbyło się Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej naszej Diecezji…

Poniżej relacja z tego spotkanie a w GALERII pamiątkowe zdjęcia…

 • informacje o konkursie diecezjalnym…

 • Odbyło się Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej naszej Diecezji…


W sobotę 29 stycznia od godzin rannych przedstawiciele Akcji Katolickiej całej Diecezji Kaliskiej przyjeżdżali do Odolanowa na bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe. Już po raz drugi w historii tych spotkań gospodarzem modlitwy i agapy był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Barbary ze swoim asystentem Księdzem Kanonikiem Henrykiem Hołosiem. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Stanisława Napierały. Szacownego Gościa, a także Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej Księdza Prałata Henryka Orszulaka i wszystkich uczestników przywitała Prezes Zarządu miejscowego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – Maria Skrzypińska. W uroczystej Eucharystii swoje poczty sztandarowe wystawiły Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej i Akcja Katolicka przy Parafii św. Barbary w Odolanowie, a modlitwę ubogacił występ parafialnego chóru pod kierownictwem Ryszarda Hoffmana.
Po zakończeniu Mszy św., sprawowanej w intencji Akcji Katolickiej, jej uczestnicy przeszli wraz z pocztami sztandarowymi do pobliskiej sali osiedlowej ”Na Górce”, gdzie w świątecznej atmosferze odbyła się druga część spotkania. Wszystkich zebranych przywitała Pani Prezes Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Elżbieta Kałuża-Maniewska, podkreślając niezwykłość wydarzenia sprzed 2000 lat i jego ówczesne realia. Szczególne słowa podziękowania skierowała do organizatorów spotkania w Odolanowie.
Ksiądz Biskup nawiązał w swoim słowie do Ewangelii, którą wszyscy wysłuchali na Mszy św. W niej Jezus Chrystus przerażonym apostołom na łodzi miotanej groźnymi falami przypomina: ”Czemu tak bojaźliwi jesteście ? Jakże wam brak wiary !”. Te słowa mają nam wszystkim uzmysłowić, że w dzisiejszym świecie, który w pogardzie ma moralność i zasady Dekalogu, nie należy ukrywać się ze swoją katolickością. W najtrudniejszych nawet chwilach możemy zawsze liczyć na niezawodnego Orędownika Jezusa Chrystusa. Ale w tym wszystkim potrzebna jest wiara – taka, jakiej w burzliwych chwilach na jeziorze zabrakło Apostołom. Ważnym elementem tej wiary jest hasło tegorocznego diecezjalnego programu duszpasterskiego ”W Komunii z Bogiem i ludźmi’. Jakże ważne są oba jego elementy – podkreślił Ksiądz Biskup. Nie ma i nie może być Komunii z Bogiem, o ile nie ma w każdym z nas Komunii z bliźnim. Szczególną rolę do spełnienia ma tu Akcja Katolicka. Trzeba być napełnionym Bożą Miłością, aby każdego dnia w życiu realizować zjednoczenie nie tylko z przyjaciółmi, ale nawet z wrogami. To trudne z ludzkiego punktu widzenia, ale nie ma innej drogi do prawdziwej Komunii z Bogiem. Ksiądz Biskup nawiązał także do jakże radosnego wydarzenia, jakim będzie beatyfikacja 1 maja br. Sługi Bożego – Papieża Jana Pawła II. Apelował, aby nie zabrakło Akcji Katolickiej w Rzymie i zachęcał jak najwięcej osób do wyjazdu. Jednocześnie zaprosił na Uroczystości dziękczynne za beatyfikację Papieża Jana Pawła II do Kalisza w niedzielę 5 czerwca br. Będzie to także uroczyste wspomnienie pobytu Papieża Polaka w naszej Diecezji, które miało miejsce w Kaliszu 4 czerwca 1997 r. Na koniec Ordynariusz Diecezji złożył życzenia całej Akcji Katolickiej, aby wszelkie działania w rozpoczętym roku były przepełnione wiarą, miłością, zjednoczeniem z Bogiem i ludźmi.
Następnie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem zgodnie z wielowiekowa polską tradycją. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich miłą niespodziankę – występ artystyczny dzieci i młodzieży. działających w Ognisku Muzycznym przy Miejskim Domu Kultury w Odolanowie. Zaprezentowały się zespoły taneczne „Rainbow” i „Flips”, które prowadzi Pani Małgorzata Jarosik oraz indywidualni muzycy pracujący pod kierunkiem Pana Janusza Lizureja. Pokazy układów tanecznych i gra na instrumentach klawiszowych polskich kolęd ubogaciły odolanowskie spotkanie. Na wszystkich czekał też smaczny obiad oraz przepyszne ciasto przy kawie.
Warto podkreślić udział w spotkaniu opłatkowym Akcji Katolickiej Senatora RP Pana Piotra Kalety, Burmistrz Miasta Odolanowa – Pani Ewy Dziubki i Sekretarza Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Pana Zbigniewa Trybuły.
Wszyscy przybyli goście byli pełni podziwu dla wysiłku organizacyjnego miejscowego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii św. Barbary z Księdzem Proboszczem. Znalazło to wyraz w słowach podziękowania wypowiedzianych na koniec spotkania przez Panią Prezes Elżbietę Kałużę-Maniewską i Księdza Biskupa Stanisława Napierałę. Uczestnicy spotkania pożegnali się serdecznie, a wstępne zaproszenie na przyszłoroczne spotkanie opłatkowe złożyła sąsiadująca Parafia w Odolanowie p.w. św. Marcina.
Robert Lis
W galerii pamiątkowe zdjęcia… (zobacz więcej)


 • informacje o konkursie - zapowiedź X Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego…

Tegoroczny konkurs rozpoczynamy eliminacjami podstawowymi przeprowadzonymi przez szkoły, parafie, oddziały parafialne Akcji Katolickiej, ośrodki kultury. Dorośli i uczniowie szkół średnich w których nie przeprowadzane są eliminacje podstawowe powinni samodzielnie wysłać zgłoszenie na konkurs. Ten etap powinien zakończyć się do 15 marca 2011 roku. Po tym przeprowadzone zostaną eliminacje rejonowe. Finał w Koźminie Wielkopolskim na przełomie kwietnia i maja 2011. Tradycyjnie główną nagrodą w konkursie jest „pielgrzymka do Rzymu” ufundowana przez ks. Bp. Stanisława Napierałę pasterza naszej diecezji. Szczegółowy regulamin dostępny w PLIKACH DO POBRANIA (zobacz więcej)
oraz u prezesów parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Każdy z nich otrzymał regulamin i karte zgłoszeniową.spotk opłatkowedata ostatniej modyfikacji: 22-01-2011

 • Zapowiedź X Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego...
 • Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej 29 stycznia w Odolanowie…
 • IV Festiwal Polskich Kolęd i Pastorałek w Rajsku - RAJSKIE KOLĘDOWANIE...

w GALERII pamiątkowe zdjęcia (zobacz więcej)

 • Tydzień modlitw i jedność Chrześcijan...

przypominamy o modlitwie (nie tylko teraz) za Parafię w Kotłowie...

 • Spotkanie Opłatkowe…


Serdecznie zapraszamy jednocześnie na SPOTKANIE OPŁATKOWE,
które odbędzie się 29 stycznia 2011 r. w Odolanowie.

Program spotkania:

Godz. 10:00 Msza Święta celebrowana przez J.E. Księdza Biskupa Stanisława Napierałę
w Kościele Par. Św. Barbary w Odolanowie.

Po jej zakończeniu spotkamy się na opłatkowym posiłku w sali osiedlowej.

Czujemy ogromną wdzięczność wobec goszczącego nas, już po raz drugi, POAK par. Św. Barbary w Odolanowie z Księdzem Kanonikiem Henrykiem Hołosiem - Proboszczem parafii.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
za Zarząd DIAK Elżbieta Kałuża-Maniewska-Prezes

 • Zapowiedź X Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego...


Wielkimi krokami przybliża się czas przeprowadzenia jubileuszowego bo już X Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego. Tegoroczny konkurs rozpoczynamy tradycyjnie eliminacjami podstawowymi przeprowadzonymi przez szkoły, parafie, oddziały parafialne Akcji Katolickiej, ośrodki kultury. Dorośli i uczniowie szkół średnich w których nie przeprowadzane są eliminacje podstawowe powinni samodzielnie wysłać zgłoszenie na konkurs. Ten pierwszy etap powinien zakończyć się do 15 marca 2011 roku. Po tym dniu w zależności od ilości zgłoszeń przeprowadzone zostaną eliminacje rejonowe, które wyłonią uczestników przesłuchań finałowych, które odbędą się w tym roku w Koźminie Wielkopolskim na przełomie kwietnia i maja 2011. Tradycyjnie główną nagrodą w konkursie jest „pielgrzymka do Rzymu” ufundowana przez ks. Bp. Stanisława Napierałę pasterza naszej diecezji. Szczegółowy regulamin dostępny w PLIKACH DO POBRANIA oraz u prezesów parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. (zobacz więcej)

 • IV Festiwal Polskich Kolęd i Pastorałek w Rajsku - RAJSKIE KOLĘDOWANIE...


W niedzielny wieczór 16 stycznia z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Rajsku odbył się już IV Festiwal Polskich Kolęd i Pastorałek. W gościnnych progach rajskiej świątyni dzieci i młodzież ze szkół położonych na terenie parafii prezentowała kolędy przygotowane pod czujnym okiem i uchem pedagogów szkolnych.
Festiwal otworzył występ kwintetu muzycznego pod kierunkiem organisty – Ignacego Drużbiaka. Zespół złożony z czterech akordeonistów ( na instrumentach grali: Wojciech Owczarek, Mariusz Sieradzki, Edmund Szramowski i Krzysztof Wójtowicz ) oraz perkusisty (Andrzej Sieradzki ) zaprezentował ciekawe muzyczne aranżacje wybranych kolęd i pastorałek.

Następnie 11 wykonawców w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjalnych rozpoczęło konkursowe występy. Jak się okazało w tegorocznym festiwalu prezentowały się same dziewczęta. Każda z uczestniczek musiała opracować i zaśpiewać jedną wylosowaną i jedną wybraną przez siebie kolędę. Trzeba podkreślić duży wkład Pań Dyrektorek szkół w Marchwaczu, Radliczycach, Rajsku i Sierzchowie oraz pedagogów, którzy pomogli w przygotowaniach dziewcząt do festiwalu.
Po każdej prezentacji jurorzy z 3-osobowego składu sędziowskiego oceniali występy uczestniczek dysponując skalą punktową od 1 do 10, tak więc licznie zebrani słuchacze mogli od razu konfrontować własne wrażenia z ocenami jurorów.

W kategorii szkół podstawowych po raz drugi z rzędu zwyciężyła Marcelina Olejnik z Zespołu Szkół w Marchwaczu zdobywając maksymalną ilość 30 punktów. Drugie miejsce przypadło Oliwii Domagale z Zespołu Szkół w Radliczycach, którą jurorzy ocenili tylko o 1 punkt mniej. Trzecie miejsce z dorobkiem 26 punktów przypadło Gabrieli Bączyk z Zespołu Szkół w Marchwaczu.
W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Daria Nowak z Zespołu Szkół w Marchwaczu z 29 punktami, drugie – Karolina Żarnecka również z Zespołu Szkół w Marchwaczu, a trzecie – Daria Bilska z Zespołu Szkół w Rajsku. Obie uczestniczki uzyskały od jurorów po 24 punkty, ale o kolejności miejsc, zgodnie z Regulaminem Festiwalu, rozstrzygnęła większa liczba ocen najwyższych.

Wszystkie uczestniczki otrzymały dyplomy i drobne upominki, a laureatki trzech pierwszych miejsc nagrody książkowe, przygotowane przez Akcję Katolicką. Spotkanie zakończyło wspólne kolędowanie ze słuchaczami Festiwalu.

Organizatorzy wyrażają podziękowanie Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Kamzolowi za gościnność i możliwość przeprowadzenia Festiwalu w kościele parafialnym w Rajsku, co jeszcze bardziej podkreśliło jego świąteczny charakter.
Robert Lis

 • Tydzień modlitw i jedność Chrześcijan... przypominamy o modlitwie (nie tylko teraz) za Parafię w Kotłowie...

po raz kolejny prosimy o modlitwę:

MODLITWA O JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA
W DIECEZJI KALISKIEJ

Panie, Jezu Chryste, Ty powołałeś do istnienia swój Kościół,
jeden i jedyny, katolicki i apostolski.
Przez ludzką słabość i pychę pojawiły się w nim podziały.
Te bolesne rany dotykają także
umiłowanej Parafii Kotłowskiej w naszej Diecezji.
Przepraszamy za grzechy, które doprowadziły do jej rozłamu.
Dopomóż nam dostrzec je i wejść na drogę pojednania
poprzez wzajemne przebaczenie.
Przebacz winy nasze i naszych przodków.
Niech ustaną gniewy i spory.
Niech nastanie radosna jedność w Twoim Kościele.
Niech spełni się pragnienie Twojego serca,
aby „wszyscy byli jedno”
Amen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Minister Macierewicz w Poznaniu…


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ministrem
Antonim Macierewiczem,
przewodniczący zespołu parlamentarnego ds. wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej,
które odbędzie się w piątek 21 stycznia 2011 r.
o godzinie 17:30
Międzynarodowe Targi Poznańskie (Wejście od ulicy Śniadeckich)
Prawo i Sprawiedliwość - Małgorzata Stryjska

 • Polskie media – czwarta czy pierwsza władza?


Poznańskie Towarzystwo Myśli Politycznej Res Politica zaprasza na wykład
Arkadiusza MULARCZYKA (poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka)
na temat:

Polskie media – czwarta czy pierwsza władza?
(na przykładzie polskiego prawa prasowego)

Wykład odbędzie się w dn. 24.01.2011 (pon.), w godz. 13.00-15.00
w sali 1 budynku A/B campusu WNS UAM na Ogrodach (ul. Szamarzewskiego 89)

muzykadata ostatniej modyfikacji: 23-12-2010

 • **Posłuchaj muzyki:


 • OTRZYMALISMY ŻYCZENIA Z BYDGOSZCZY, GNIEZNA I Z POZNANIA…


 • ŻYCZENIA:


ŻYCZENIA Z BYDGOSZCZY...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NOWONARODZONEGO ORAZ WSZELKIEJ SZCZĘŚLIWOŚCI NA KAŻDY DZIEŃ
NOWEGO ROKU 2011
ŻYCZY
ZARZĄD DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI BYDGOSKIEJ
Za Zarząd
Hanna Marchlik - Prezes
Bydgoszcz, w grudniu A.D. 2010

ŻYCZENIA Z GNIEZNA…

Przewielebni Księża Asystenci !
Drodzy Państwo Prezesi !
Drodzy członkowie Akcji Katolickiej

Już po raz kolejny Bóg obdarowuje każdego człowieka wielką radością przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ta wielka i błogosławiona tajemnica wcielenia Syna Bożego,
który przyszedł na ziemię z nieogarnionej ludzkimi zmysłami Miłości Boga do nas, będzie źródłem dobrych natchnień, umacnia i sprawi, że nigdy nie odrzucimy Jezusa dostrzeganego w drugim człowieku i gotowi będziemy oddać Mu swoje serce.
Na ten nadchodzący Święty Czas,
życzymy
by Boże Narodzenie jeszcze raz uświadomiło, że prawdziwa Miłość, Radość i Pokój jest wszędzie tam, gdzie króluje Ten,
który jest największą Miłością, Radością i Pokojem - Dzieciątko Jezus.
Niech Boża Dziecina błogosławi, zawsze będzie obecna wśród Przewielebnych Księży, wszystkich członków Akcji Katolickiej naszej archidiecezji i ich rodzin, a Światło Betlejemskiej stajenki opromienia każdy dzień
w Nowym Roku 2011.
Króluj Nam Chryste !
<I>
Asystent Kościelny Ks. lic. Krzysztof Redlak
Prezes Zarządu Krystyna Wojtczak Nowa…
</I>ŻYCZENIA Z POZNANIA...

…Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli”
(z pastorałki polskiej)


Szanowna Pani
Szanowny Pan
Prezes DIAK,
Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej!
Czcigodni Asystenci!
Przed nami Święta Bożego Narodzenia, czas radości, miłości, przebaczania, czas
refleksji i spotkań rodzinnych.
Skąd ta radość przy Żłóbku? Bo choinka, bo prezenty, bo wigilia?
Chyba już nie... Niejednemu ta tradycja spowszedniała choćby przez nachalność
wielkich i małych sklepów, w których akcenty świąteczne pojawiły się na
początku listopada, a skończą się na tydzień przed świętami.
Wobec tego skąd ta radość?
Jedynym sensownym motywem jest fakt, że oto po raz kolejny przeżywać
będziemy – jak uczy nowy rok duszpasterski – tajemnicę Chrystusa w komunii
z człowiekiem – i to w wielorakim znaczeniu: w komunii z człowieczeństwem, w
komunii z każdym z nas, a także pomiędzy nami wszystkimi.
By te treści przeniknęły do wnętrza każdego członka Akcji Katolickiej i stały się
źródłem wielkiego szczęścia, oraz, byśmy umieli zarażać innych taką Bożą
radością nie tylko w czasie świątecznym,
ale przez cały Nowy 2011 Rok – Życzymy z całego serca!

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem
Asystent Kościelny Ks. Wojciech Przeczewski
Prezes DIAK Bogumiła Kania-Łącka

8 grudniadata dodania: 06-12-2010


 • 8 grudnia Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny


Odpraw Godzinę Łaski w środę 8 grudnia od godz. 12 do 13.
8 grudnia
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny


Odpraw Godzinę Łaski w środę 8 grudnia od godz. 12 do 13. 8 grudnia Matka Boża we włoskim Montichiari powiedziała: \"Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci...\" NMP zaprasza Cię tego dnia do kościoła. Kto nie może niech spędzi z NMP w domu. To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna! Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej. \"W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego\". Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: \"Co obiecuje mi Matka Najświętsza?\". Ona zapewnia, że Godzina Łaski \"zaowocuje wieloma nawróceniami\". Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują. \"Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (...)\". Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych. \"Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych\". Nie bój się prosić o łaski - nawet największe! \"Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (...)\". Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników. \"Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę\". A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje! W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję...) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary. Dzieje kultu Niepokalanego Poczęcia NMP zostały podane przez Papieża Aleksandra VII, w bulli Sollicitudo omnium ecclesiarum, wydanej 8 grudnia 1661 roku. Kult istniał, jednakże dopiero Papież Klemens XI ustanowił w 1708 roku dzień 8 grudnia jako święto Niepokalanego Poczęcia NMP, obowiązujące w całym Kościele. Kilkanaście lat później, dominikanie otrzymali pozwolenie na obchodzenie tego święta z uroczystą oktawą. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus Pius IX. Uczynił to w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Pisał on tak: Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią ytrwale i bez wahania wierzyć. Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji. Po upływie czterech lat od ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP – od 11 lutego 1858 roku – nastąpiły, objawienia Matki Bożej w Lourdes. Szczególne znaczenie miała wypowiedź Najświętszej Maryi Panny 25 marca: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. W ten sposób Maryja potwierdziła swoje wyjątkowe powołanie. Na podst.: Wincenty Łaszewski Nasz Dziennik

Chr. Króladata dodania: 02-12-2010

 • Spotkanie całej Akcji Katolickiej

w nasze Patronalne Święto Chrystusa Króla w Bazylice św. Józefa w Kaliszu.
W GALERII można obejrzeć pamiątkowe zdjęcia… (zobacz więcej)


tak dla Benedykta XVIdata ostatniej modyfikacji: 25-11-2010

List od Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka...

Ojciec Święty Benedykt XVI ustanowił 27 października (sobota)
Ogólnoświatowym > Dniem Modlitwy w Intencji Obrony Życia Człowieka od poczęcia po naturalny kres.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO WSPÓLNEJ MODLITWY...
treść listu poniżej... (zobacz więcej)


>Od: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka <pro-life@pro-life.pl>
> Odpowiedz-Do: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
<pro-life@pro-life.pl>
> Temat: Newsletter nr 20 PSOZC

> Szanowni Państwo,
> Ojciec Święty Benedykt XVI ustanowił 27 października (sobota)
Ogólnoświatowym Dniem Modlitwy w Intencji Obrony Życia Człowieka od poczęcia po naturalny kres.
> J.E. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz w związku z tym ogłosił
załączony poniżej apel.
> Bardzo serdecznie proszę o uczestnictwo w tej Mszy Świętej w Bazylice Mariackiej, proszę także
o zaproszenie na tę Mszę Św. Członków swoich Rodzin
> oraz Znajomych.
> Serdecznie pozdrawiam,
> łączę wyrazy szacunku
> dr inż. Antoni Zięba
> prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
>
> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Czuwanie w obronie życia nienarodzonego\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Zaproszenie do
modlitwyw sobotę 27 listopada 2010 r.,w wigilię I niedzieli Adwentu
> Ojciec Święty Benedykt XVI zaprosił cały Kościół, aby zjednoczył się z nim w > modlitwie \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"w obronie życia nienarodzonego\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".
Papież poprowadzi ją w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Dlatego
bardzo proszę, aby wszystkie parafie i inne wspólnoty naszej Archidiecezji
włączyły się w papieską modlitwę, by wyjednać u Boga,
Ojca Miłosierdzia,wielką łaskę nawrócenia serc ku obronie życia.
> Niech wyrazem naszego udziału będzie Msza święta odprawiona w sobotę wieczorem i
> specjalne nabożeństwo eucharystyczne.
W jego treści powinny się znaleźć:
>
> przeproszenie za odrzucony dar życia,
> wdzięczność za dar życia,
> modlitwa o przyjęcie poczętego życia.
> Centralne nabożeństwo, na które zapraszam nie tylko mieszkańców
Krakowa,odbędzie się w Bazylice Mariackiej o godz. 18.30.
> Z pasterskim błogosławieństwem
> Stanisław kard. DziwiszMetropolita Krakowski
> Kraków, dnia 9 listopada 2010
>
> Włącz się w tę modlitwęŚwiatowa Krucjata Modlitwy w intencji obrony życia człowieka
> Świadomi ogromu zła, jakiego dokonano w świecie - milionów zamachów na życie
> człowieka: aborcji, eutanazji, manipulacji genetycznych;
dostrzegając różnorakie współczesne zagrożenia życia człowieka; ufając mocno w
Miłosierdzie i Wszechmoc Trójjedynego Boga: Boga-Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz potężne
orędownictwo Najświętszej Maryi Panny; rozpoczęliśmy 13 października 2007
roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę Objawień Fatimskich, w Światowym
Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
stałą modlitwę w intencjach:

> przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia,
> wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,
> zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa
do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.
> Naszymi codziennymi modlitwami będą: dziesiątek Różańca Świętego oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.
> Modlitwę wspierać będziemy - w miarę możliwości - czynami miłosierdzia i apostolstwem na rzecz obrony życia.
> Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło modlitewne
> oraz propagowanie go w swoich środowiskach. Niech ta modlitwa będzie
naszą odpowiedzią na słowa Sługi Bożego Jana Pawła II, zapisane w
encyklice \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Evangelium vitae\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\": \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie,przenikająca cały świat\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (EV, nr 100).
> Nie wyznaczamy żadnych ram czasowych dla uczestników tej modlitwy;
niech każdy obrońca życia sam roztropnie zdecyduje, jak długo pragnie
uczestniczyć w tym modlitewnym dziele.
>
> Modlitwą ratujmy życie
> Wiek XX i początek XXI to okres niekończących się masowych zamachów na życie
> ludzkie: I wojna światowa, II wojna światowa ze szczególną
zbrodnią Holocaustu,
> zbrodnicze rewolucje komunistyczne, masowa aborcja, eutanazja,
terroryzm.
> Według rzetelnych szacunków, w XX i XXI wieku zabito poprzez aborcję około jednego miliarda nienarodzonych ludzi.
> I wojna światowa przyniosła śmierć ok. 10 milionów ludzi, II wojna światowa ok.
> 55 milionów ofiar; wojna z nienarodzonymi 1 miliard ofiar.
Ta straszliwa wojna z dziećmi nienarodzonymi trwa i ostatnio każdego roku przybywa kolejnych 50 milionów ofiar.
> Masowe zabijanie poczętych dzieci rozpoczęło się w ubiegłym
stuleciu po \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"legalizacji\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" zbrodni aborcji przez komunistycznego
ludobójcę W. I. Lenina w Związku Sowieckim w 1920 roku.Drugim przywódcą, który zalegalizował częściowo
> zbrodnię aborcji, był ludobójca Adolf Hitler; ten zbrodniarz w 1936
roku wprowadził w III Rzeszy \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"prawo\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" zezwalające na zabijanie
chorych czy obarczonych wadami dzieci nienarodzonych; w hitlerowskiej III Rzeszy zaczęto masowo praktykować zbrodnię eutanazji...
> Druga połowa XX wieku przyniosła legalizację zbrodni aborcji w wielu krajach.
> Zestawmy jeszcze raz liczby:
>
> I wojna światowa - 10 milionów ofiar,
>
> II wojna światowa - 55 milionów ofiar,
>
> wojna z nienarodzonymi - jeden miliard ofiar.
> Ta wojna trwa i każdego roku przybywa kolejnych 50 milionów
zabójstw poczętych
> dzieci, co oznacza, że obecnie każdego dnia pozbawia się w okrutny
sposób życia
> około 120-140 tysięcy nienarodzonych ludzi.
> Bóg - Dawca życia i jego jedyny Pan - dał V przykazanie \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Nie zabijaj\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", a na kartach Pisma Świętego zawarł dramatyczne ostrzeżenie:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (Rdz 4,10). Sumienie ludzkości,
liczącej obecnie około 6 miliardów osób, obciąża zbrodnia jednego miliarda zabójstw. W Polsce zabito
> ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci.
> Świadomi ogromu win, ale także potęgi Miłosierdzia Bożego, nie popadamy jednak w zwątpienie, nie tracimy nadziei,
ale z ufnością wołamy: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Jezu, ufam Tobie\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".
> Przytoczę słowa św. Pawła - Apostoła Narodów: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Gdzie jednak wzmógł się grzech,
> tam jeszcze obficiej rozlała się łaska...\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (Rz 5,20). Niech nas nie przeraża
> straszliwe żniwo cywilizacji śmierci, chciejmy dostrzec oczyma wiary
ogrom Łaski > Jezusa Chrystusa, która \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"czeka\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" na tych, którzy z Pomocą
Bożą podejmą zmagania o obronę życia człowieka.
> Widzimy ogrom zbrodni i jesteśmy pewni mocą naszej wiary, że jest
przygotowany ogrom Łaski Wszechmocnego Boga do eliminacji tego straszliwego zła.
Przypomnijmy słowa św. siostry Faustyny - wielkiej apostołki Miłosierdzia
Bożego: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"... wszelka łaska spływa przez modlitwę\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (Dz. 146).
> Przypomnę tylko dwie wypowiedzi samego Jezusa Chrystusa, Dawcy życia
i Zwycięzcy śmierci: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam,
tylko wierzcie, że otrzymacie\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (Mk 11,24); \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"A o cokolwiek prosić
będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek
prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (J 14,13-14).
> Przypomnę także słowa św. Jana Apostoła: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ufność, którą
w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych
z Jego wolą\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
> (1 J 5,14).Czyż ktokolwiek z nas może sądzić, że nasze prośby,
modlitwy o ochronę życia człowieka nie są zgodne z wolą Bożą?
> Przywołam też słowa Matki Bożej zapisane w \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Dzienniczku\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
Świętej Siostry Faustyny: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"... Córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy
i jeszcze raz modlitwy za świat (...) wszędzie, zawsze, w każdym miejscu i czasie
- czy w dzień, czy w nocy, ilekroć się przebudzisz, módl się duchem.
Duchem zawsze trwać na modlitwie można\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (Dz. 325).
> Serdecznie proszę o włączenie się w Światową Krucjatę Modlitwy
w obronie życia człowieka (www.world-prayer-for-life.org).
> Antoni Zięba
>
>
> Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowiekaorganizacja
pożytku publicznego
> KRS 0000140437 ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków
biuro: ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Krakówtel./fax (12)421-08-43 - - - - - - (zobacz więcej) biuro@pro-life.pl

>
> ----- Koniec przekazywanej wiadomości -----

OCIĄŻdata ostatniej modyfikacji: 20-11-2010

 • Spotykamy się w nasze Patronalne Święto Chrystusa Króla

w niedzielę 21 listopada 2010r. o godz. 17,15 w Bazylice św. Józefa w Kaliszu. Będzie płyta CD z konferencjami i 3 numer Biuletynu…

 • PILNE !!! - DOŁĄCZ SIE DO MODLITWY Ojca Świętego BENEDYKTA XVI... (zobacz więcej)


 • Podpisz petycję…

Otrzymaliśmy taki oto list z prośbą o poparcie inicjatywy:

„Jeżeli sześć milionów obywateli Polski mogło oddać swoje życie podczas
drugiej wojny światowej, to myślę, że milion Polaków może teraz złożyć
swoje podpisy, aby ich w ten sposób uhonorować - podkreśla w rozmowie
Alex Storożyński, prezes Fundacji Kościuszkowskiej i znany amerykański
dziennikarz polskiego pochodzenia, który jest pomysłodawcą petycji.

Celem inicjatywy jest doprowadzenie do tego, by największe
amerykańskie redakcje - takie jak \\\"New York Times\\\", \\\"Wall Street
Journal\\\", \\\"Washington Post\\\" czy Associated Press - wprowadziły do tzw.
stylebooków (dziennikarskich podręczników, które określają, jak należy
i jak nie należy pisać) zapis o tym, że nie wolno używać terminu \\\"polski obóz koncentracyjny\\\". Zamiast tego powinno się używać
oficjalnie zaakceptowanej przez UNESCO nazwy obozu Auschwitz-Birkenau,
a więc \\\"niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady\\\".

Czy Polakom uda się zebrać milion podpisów przeciw \\\"polskim obozom\\\"?

Link do strony z petycją wraz z tekstem po polsku:
(zobacz więcej)

in vitro porady finansowe piesni patriotyczne chrystusa króla w kaliszudata ostatniej modyfikacji: 11-11-2010

 • Spotykamy się w nasze Patronalne Święto Chrystusa Króla

w niedzielę 21 listopada 2010r. o godz. 17,15 w Bazylice św. Józefa w Kaliszu.

 • Bezpłatne porady finansowe…
 • II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej w Krakowie…
 • Mamy biuletyn… już nr 2… A w nim m.in. o wyborach i o spotkaniu w Tursku…
 • Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej serdecznie zaprasza

na VIII Pielgrzymkę Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej do św. Józefa.
Tradycyjnie spotkamy się w nasze Patronalne Święto Chrystusa Króla
w niedzielę 21 listopada 2010r. o godz. 17,15 w Bazylice św. Józefa w Kaliszu.

Program spotkania
Godz. 17,15 Modlitwa przed Cudownym Wizerunkiem;
Godz. 17,30 Konferencja - Ks. Krzysztof Śliczny \\\"Wskazania Ojca Pio Dla Akcji Katolickiej\\\";
Godz. 18,00 Msza św. celebrowana przez J.E. Ks. Bpa Stanisława Napierałę.
Po Mszy św. Agapa


 • Wypowiedz się w sprawie in vitro…

Otrzymaliśmy taki oto list od jednego z poznańskich biur poselskich…
Prosimy wszystkich o wzięcie udziału w ankiecie…

Drodzy Przyjaciele !
na stronie internetowej Gazety Wyborczej znajduje się sondaż na temat in
vitro. W chwili obecnej około 65% osób opowiada się przeciwko in vitro. Należy to
nadal wspierać, aby trudno było ten sondaż ukryć. Zachęcam do wzięcia
udziału w tej sondzie na temat in vitro i opowiedzenie się przeciw. Sondaż
znajduje się na stronie:
(zobacz więcej) (po lewej stronie tekstu).
Pozdrawiam Ryszard Pomin

 • II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

Otrzymaliśmy list z Krakowa

POLONIA SEMPER FIDELIS
II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej
pod patronatem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej W Polsce.
Kraków 14 listopada 2010 r.
Zapraszamy Szanownych Prezesów i Zarządy DIAK do rozpropagowania idei przeglądu w swoich środowiskach i wyłonienia i zgłoszenia reprezentantów diecezji/województwa na II OPPP.
Do przeglądu można zgłaszać laureatów przeglądów(konkursów, festiwali) diecezjalnych, wojewódzkich a także innych szczebli, organizowanych przez Akcję Katolicką jak również przez inne środowiska.
KSM należy do ścisłego grona współorganizatorów naszego przedsięwzięcia.
Przyjazdowi na Przegląd do Krakowa można nadać dodatkowo charakter pielgrzymkowo – turystyczny (np. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie, Katedra i Zamek Królewski na Wawelu - czy inne miejsca kultu i tradycji Narodu Polskiego.)
Każdemu z uczestników Przeglądu ofiarujemy w miarę potrzeb pomoc w realizacji programu przyjazdu (np. dodatkowy koncert ) i w miarę możliwości pokrycie części kosztów pobytu(posiłek , nocleg).
Szczegóły do indywidualnego uzgodnienia.


Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy
Króluj Nam Chryste!
W imieniu Organizatorów Stefan Majerczak
Wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej
Kontakt: tel: 012/6570613, 0608345139,
e-mail: stefan.majerczak@gmail.com

 • Mamy biuletyn… już numer 2

Jak wiadomo biuletyn powstał z inicjatywy Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej. Mamy już drugi numer. Przekazujemy bieżące sprawy naszego działania. Tak jak poprzednio prosimy prezesów o przekazanie informacji tam zawartych wszystkim członkom parafialnych zespołów. Przewidujemy ukazanie się trzeciego numeru i przekazanie go do parafialnych oddziałów w czasie spotkania w Święto Chrystusa Króla w Bazylice Św. Józefa 21 listopada…

POZNAŃdata ostatniej modyfikacji: 03-10-2010


 • Politechnika Poznańska - Sesja: „W komunii z Bogiem”

W GALERII można obejrzeć zdjęcia… (zobacz więcej)

 • Spotkanie popielgrzymkowe w Jarocinie
 • Mamy biuletyn… • Sesja: „W komunii z Bogiem”

Byliśmy w Poznaniu uczestnikami sesji przygotowanej przez Akcję Katolicką. Wśród prelegentów mogliśmy spotkać: ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego, ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, ks. Prof. Dr hab. Tadeusza Borutkę, redaktora Zbigniewa Nosowskiego oraz Prof. Dr hab. Alinę Rynio. Było też muzyczne interludium z kwartetem smyczkowym Archetto. Swoje słowo wygłosił dla nas w homilii JE Ks. Biskup Edward Dajczak. Więcej informacji można znaleźć na stronie Akcji Katolickiej w Poznaniu. My przygotowaliśmy fotograficzny zapis tego wydarzenia.

 • Spotkanie popielgrzymkowe w Jarocinie…

Uczestnicy Pielgrzymkowej Grupy Rowerowej spotkali się ponownie. Tym razem w Jarocinie, dzięki inicjatywie ks. Andrzeja Piłata, proboszcza parafii Matki Bozej fatimskiej w Jarocinie. Rozpoczęło się Mszą Św. Potem był różaniec. Eucharystia jak i różaniec było wspólną modlitwą z cała wspólnotą parafialną. Obejrzano również budowę nowego kościoła. A potem była biesiada przy grillu. Zakończyło się to spotkanie Apelem Jasnogórskim i duszpasterskim błogosławieństwem. Pamiątkowe zdjęcia w najbliższym czasie.

 • Mamy biuletyn…

Z inicjatywy Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej, powstał biuletyn, którego celem jest przekazywanie bieżących spraw dotyczących całego działania Akcji katolickiej w naszej, i nie tylko naszej diecezji. Ten pierwszy numer już jest wysłany. Prosimy prezesów o przekazanie informacji tam zawartych wszystkim członkom parafialnych zespołów.

GÓRA KRZYŻA, BIULETYNdata ostatniej modyfikacji: 25-09-2010


 • Mamy biuletyn…
 • Rocznica poświęcenia Katedry…
 • Spotkanie popielgrzymkowe w Jarocinie


GÓRA KRZYŻA

Po raz dziewiąty spotkaliśmy się u stóp Góry Krzyża (Kobyla Góra 284 m n.p.m.) na wspólnej Eucharystii. Spotkanie z ks. Biskupem i przemarsz od SAMOTNII. Z inicjatywy Grupy Rowerowej powieszone też zostały w pobliżu szczytu osobiste Krzyże uczestników Pielgrzymki, które wędrowały z nimi na Jasna Górę. Zapis z tego wydarzenia w naszej GALERII (zobacz więcej)

Mamy biuletyn…

Z inicjatywy Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej, powstał biuletyn, którego celem jest przekazywanie bieżących spraw dotyczących całego działania Akcji katolickiej w naszej, i nie tylko naszej diecezji. Ten pierwszy numer przesłaliśmy wszystkim prezesom POAK oraz Księżom Proboszczom parafii, w których zaistniały zespoły inicjatywne. W kilku punktach przedstawia on m.in. jak założyć Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – to informacja którą można przekazać parafiom, w których oddziału takiego dotąd nie ma. Przypominamy też, dlaczego po raz dziewiąty nasz diecezjalny sztandar był obecny w Kotłowie. Nie możemy tym samym zapomnieć o modlitwie za tą parafię, której tekst też przypominamy. A z wydarzeń ogólnopolskich przekazujemy zaproszenie, wraz z programem, na sesję zorganizowaną przez poznańską Akcję Katolicką. Jej temat: „W komunii z Bogiem”.
Sądzimy, że tego rodzaju przekaz, adresowany każdego miesiąca do Parafialnych Oddziałów i znanych nam Zespołów Inicjatywnych, zbliży nas do siebie i ożywi aktywność. Spełni swój cel, jeśli korzystać z niego będziemy także dla dzielenia się doświadczeniami.
Oczekujemy sygnałów na adres: Zarząd DIAK Diecezji Kaliskiej, 62-800 Kalisz, Widok 80-82, jak i poprzez naszą stronę www.


Rocznica poświęcenia Katedry…

Uczestniczyliśmy w niej wraz ze swoim sztandarem w sobotę 25 września. Wkrótce będzie można obejrzeć kronikarski zapis fotograficzny.

SESJA W POZNANIU JUŻ 2 PAŻDZIERNIKA…

Pełny tekst informujący o tym wydarzeniu na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej… (zobacz więcej)

Spotkanie popielgrzymkowe w Jarocinie… zaprasza ks. Andrzej Piłat

„Zapraszam rowerzystów
na spotkanie popielgrzymkowe do Jarocina
w dniu 2 października, tj. sobota.
O godz. 18.00 Msza Św., a później biesiada przy grillu”.
ks. Andrzej Piłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20