CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
171825

GALERIA:

Spotkanie Modlitewne na Pólku - 20 maja 2017 roku...

Tradycyjne spotkanie modlitewne na Pólku odbyło się 20 maja. Przybyły osoby z wielu Oddziałów Parafialnych naszej Diecezji. Tym razem oprócz stałego programu mieliśmy okazję wysłuchać dwóch konferencji. Maryjnej, poprzedzonej wspólnym śpiewem Godzinek, wygłoszonej przez naszego Asystenta ks. Sławomira, oraz Gościa Specjalnego, ks. Bpa Adama Leszka Musiałka, Ordynariusza diecezji De Aar w RPA. Piękne słowa usłyszeliśmy o Jego trudnej a dla nas dość egzotycznej pracy w dalekim kraju. Możemy się bardzo łatwo odwdzięczyć za Jego wizytę na naszym spotkaniu, ponieważ na swoim obrazku napisał: Please remember me in your prayers... Dziękujemy Organizatorom z POAK Bralin wraz z Asystentem, za wspaniałe przygotowanie naszego spotkania, no i za wspaniały poczęstunek. A do tego wszystkiego bardzo uroczystego tonu dodała Orkiestra Dęta – Jan Bosco z Marszałek. Autor zdjęć to oczywiście Robert. Do zobaczenia za rok...

Nasz udział w uroczystościach - kwiecień 2017...

W załączeniu zdjęcia ze mszy św. w rocznicę 25-lecia utworzenia Diecezji Kaliskiej, oraz ze mszy św. w Bazylice św. Józefa w sobotę 29 kwietnia br., która była centralnym punktem Obchodów Dnia Męczeństwa Polskiego Duchowieństwa i 72. rocznicy cudownego ocalenia z obozu w Dachau. Wszystko przygotował nasz Asystent ks. Sławomir, który na te uroczystości był specjalnym delegatem ks. bp. Edwarda Janiaka.

Rada Diecezjalna obradowała 8 kwietnia 2017 roku...

Radę rozpoczęto w Sanktuarium św. Józefa mszą św. której przewodniczył i homilię wygłosił asystent DIAK ks. dr Sławomir Kęszka. Obrady miły miejsce w Domu św. Józefa. Otwarcia zebrania dokonał prezes DIAK Zbigniew Trybuła witając gości i członków rady. Po dokonaniu wyboru prezydium zebrania został odczytany protokół z 2015r. przez sekretarz Marię Wawrzyniak. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016r. odczytali prezes DIAK Zbigniew Trybuła oraz Ewa Marciniak, a Komisji Rewizyjnej Krystyna Marciniak. Pochylono nad wydaną książką pod tytułem „Z perspektywy 20 – lecia AK”, w której są zawarte cenne materiały z centrum formacyjnego przed powołaniem DIAK – u. Przez I bp ordynariusza Stanisława Napierałę oraz sprawozdanie z działalności w pigułce i przedstawienie oddziałów. Została wystosowana prośba o nabywanie tej cennej historycznej lektury. Zatwierdzono kalendarium i preliminarz budżetowy na 2017r. Po zakończonych obradach spotkaliśmy się przy posiłku by prezesi mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami. Maria Wawrzyniak

Rekolekcje w Kaliszu 10-12 marca 2017...

W dniach 10-12 III b.r. odbyły się rekolekcje dla Zarządów Diecezjalnych Akcji Katolickiej ośmiu sąsiednich diecezji. Spotkanie odbyło się w murach kaliskiego seminarium. Tą drogą, jako Zarząd AK naszej diecezji, składamy Podziękowania Rektorowi Seminarium, za wspaniałe przygotowanie naszego pobytu, jak i tym Wszystkim którzy mu pomagali. Niezwykle interesujące konferencje ks. Prałata Józefa Niźnika, będą materiałem inspirującym i merytoryczną wykładnią czym jest i jak Akcja Katolicka powinna pracować. Dziękujemy Wszystkim organizatorom, uczestnikom i delegatom z oddziałów parafialnych naszej diecezji za pomoc i uczestnictwo. Robertowi z kolei za obsługę foto drugiego naszego pobytu na tym spotkaniu...

Spotkanie Opłatkowe - styczeń 2017...

W niedzielę 15 stycznia przedstawiciele Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej zebrali się w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu na spotkaniu opłatkowym. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11-tej uczestnictwem we Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Łukasz Buzun. Mszę św. koncelebrowali: ks. Kan. Eugeniusz Synowiec – dyrektor administracyjny seminarium, ks. Łukasz Pondel – ojciec duchowny w seminarium i ks. Sławomir Kęszka – asystent diecezjalny Akcji Katolickiej. W homilii ks. bp. Buzun zacytował myśli Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapisane w Zapiskach Więziennych z 24 maja 1956 r. , w których, z wielką wiara, swoje życie powierza w ręce Boga. Nawiązując do pierwszego czytania z Księgi Proroka Izajasza – Ksiądz Biskup podkreślił, że to Bóg kształtuje nas od urodzenia i to On dokonuje przemiany w swoich sługach. Każdy z nas musi uznać, że Chrystus powinien być źródłem dla naszej trzeźwości, naszej wiary. To On jest tym, który powinien być w centrum naszego zainteresowania. I to jest nasze powołanie i zadanie. A my, często mało czasu poświęcamy dla Chrystusa, dla Jego słowa. Dlatego ważna jest ciągła praca nad sobą, aby Słowo Boże docierało do naszego serca. Niezmiernie ważna w życiu każdego z nas jest modlitwa – dialog z Bogiem – w której otwieramy się na działanie Boga i Ducha Świętego, i abyśmy mogli powiedzieć „przychodzę Boże pełnić Twoja wolę” - mówił Ksiądz Biskup. Na zakończenie homilii ks. bp Łukasz prosząc Boga i Matkę Bożą życzył, aby dokonywało się w nas dzieło współpracy z łaską Bożą, aby ono wydawało piękne owoce w naszej codzienności, rodzinie, w środowiskach i aby te owoce trwały wśród naszego narodu. Po skończonej Eucharystii członkowie Akcji Katolickiej naszej diecezji spotkali się z ks. bp Łukaszem Buzunem, ks. dr Kęszką , ks. Kan. Synowcem, ks. Pondlem i zarządem diecezjalnym Akcji Katolickiej w refektarzu, gdzie przełamali się opłatkiem i składali życzenia. Pragniemy serdecznie podziękować Ks. Biskupowi Buzunowi za przewodnictwo w Eucharystii, wygłoszoną homilię i obecność pośród nas w czasie dzielenia się opłatkiem, życząc na każdy dzień Nowego Roku wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

strona startowa - powrót do góry strony