CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
171825

GALERIA:

Śpiewam Mojej Ojczyźnie – Wieczór z Pieśnią Patriotyczną XI-2018

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Ociążu każdego roku w listopadowy sobotni wieczór organizuje takie spotkanie, by oddać cześć i chwałę Niepodległej i jej Bohaterom. Eucharystię w intencji Ojczyzny sprawował ks. dr Sławomir Kęszka asystent DIAK i ks. proboszcz dr Krzysztof Niciejewski, którą poprzedziła modlitwa różańcowa. Ksiądz proboszcz przywitał zgromadzonych gości, sympatyków AK i parafian. W homilii ks. asystent Sławomir przedstawił historię odbudowy państwa polskiego po 120 latach niewoli było to wydarzeniem przełomowym wysiłkiem wielu Polaków i trud ofiar poniesiona na frontach pierwszej wojny światowej. Aktywne działania dyplomatyczne i tęsknota za wolną Ojczyzną doprowadziły do narodzenia się II Rzeczpospolitej wskazał na liderów Ojców Niepodległości Roman Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, ks. Wacław Bliziński. Osoby te reprezentowały różne poglądy polityczne różnili się przynależnością społeczną i religijną urodzili się pod różnymi zaborami, zjednoczyli się wobec nadrzędnego celu Niepodległości. W działaniach żołnierzy i ludzi świeckich wspierała wiara i oddanie Pasterzy Kościoła. Po zakończonej Eucharystii prezes oddziału powitała kapłanów, którzy dziś przez modlitwę, formację umacniają naszą wiarę, by razem budować Wolność i Niepodległość bo dla każdego po Bogu powinna być najważniejsza Piękna, Dumna, Ziemia Polska. W tą wielką uroczystość wpisała się 26 letnia praca dla Małej Ojczyzny pani Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik, gdzie podziękowaliśmy za pracę i współpracę. Na uroczystości obecny był pan starosta Paweł Rajski, Burmistrz Elekt Jerzy Łukasz Walczak oraz radni, obecni byli poprzednia prezes DIAK dr Elżbieta Kałuża – Maniewska wraz z zarządem. Śpiew pieśni rozpoczęliśmy od Hymnu Narodowego, następnie przedstawiono montaż słowno – muzyczny pt. „Moją Ojczyzną Polska” w książce Marii Dąbrowskiej pt. Marcin Kozera urodzony na emigracji w Anglii chłopiec długo miał wątpliwości kim jest chociaż mówił po Polsku i czuł w sercu, że jest Polakiem. Wyznał na lekcji Polska jest proszę pana ja jestem Polakiem. Zaprezentowano wiersze Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima i Bełzy o Ojczyźnie. Do śpiewu pieśni patriotycznych i biesiadnych akompaniowała Kapela Furmany po czym dała swój koncert. Śpiewem pieśni Rota zakończyliśmy spotkanie mając na myśli, że o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. Maria Wawrzyniak

Spotkanie w Tursku X 2018...

Październik jest szczególnym miesiącem poświęconym Matce Bożej. Kiedy klękamy do różańca i przesuwamy paciorki wypowiadając najpiękniejszą modlitwę Jej poświęconą za każdym razem odczuwamy siłę opieki Matki i Jej wstawiennictwa u Swego Syna. Akcja Katolicka pielęgnuje tę modlitwę spotykając się już od wielu lat w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Tursku. W tym roku spotkanie miało szczególnie uroczysty charakter, gdyż miejscowa wspólnota parafialna świętuje 50-lecie koronacji Obrazu, która miała miejsce 1 września 1968 r. pod przewodnictwem ówczesnego Prymasa Polski, dziś Sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego. To wydarzenie odcisnęło się na duchowości miejscowej wspólnoty parafialnej. Dlatego chętnie przyjeżdżamy tu każdego roku, aby samemu dotknąć duchowości maryjnej i zaczerpnąć sił do dalszej pracy w naszych oddziałach. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie Koronką do Miłosierdzia Bożego, po której wszystkich zebranych przywitali gospodarz miejsca ks. kan. Paweł Kubiak Kustosz Sanktuarium oraz ks. kan. dr Sławomir Kęszka Asystent Diecezjalny AK. Konferencję programową dla członków Akcji i jej sympatyków obecnych w Tursku wygłosił ks. kan. prof. UAM dr. hab. Michał Kieling i poświęcił ją omówieniu dokumentu, który powstał na potrzeby odbywającego się w Rzymie Synodu. ”MŁODZI LUDZIE, WIARA I ROZEZNANIE POWOŁANIA”. Przygotowany przez młodych i dla młodych dokument, jako owoc spotkania przedsynodalnego, to esencja burzliwej i szczerej debaty i zarazem przegląd tych zagadnień, o których młodzi ludzie chcieliby szczerze i konstruktywnie rozmawiać w Kościele. Podkreślenie najistotniejszych jego fragmentów było dla wszystkich zebranych niezwykle interesującą próbą spojrzenia na wiarę również oczami młodych. Koncelebrowana msza św., która została odprawiona po zakończeniu konferencji, stała się centralnym punktem spotkania modlitewnego. Następnie Ks. Kustosz zaprosił nas na poczęstunek przygotowany przez członków POAK-u w Tursku. Spotkanie uświetnił występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca ”Tursko”. Nasze spotkanie w Tursku zakończył wspólny różaniec odmawiany w intencji Kościoła Świętego, Papieża, odbywającego się w Rzymie Synodu, Ojczyzny i zgody narodowej, osób chorych, niezaradnych, potrzebujących pomocy, naszych Księży Biskupów obchodzących w tych dniach swoje imieniny, Akcji Katolickiej, polskich rodzin, wspólnoty parafialnej i przybywających do Turska pielgrzymów, naszych bliskich zmarłych, w tym członków i asystentów Akcji Katolickiej, a także w naszych intencjach własnych. Ks. Kustosz poświęcił jeszcze zakupione pamiątki związane z Jubileuszem Koronacji Obrazu i umocnieni błogosławieństwem wróciliśmy do naszych parafii. Dziękujemy ks. kan. dr. Asystentowi Diecezjalnemu Akcji Katolickiej Sławomirowi Kęszce za prowadzenie naszego spotkania i mszę św. celebrowaną w naszej intencji, ks. kan. prof. UAM dr. hab. Michałowi Kielingowi za wygłoszoną konferencję programową, ks. kan. Pawłowi Kubiakowi – Kustoszowi Sanktuarium za okazaną niezwykłą gościnność, a miejscowemu Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej i Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca ”Tursko” za poświęcony czas i włożony trud w przygotowanie naszego spotkania. Robert Lis, prezes zarządu DIAK

Jubileusz w Chlewie...

10 października 2018 roku, w parafii pod wezwaniem Św. Benedykta Opata w Chlewie odprawiona została Msza Święta w intencji członków, przyjaciół i dobrodziejów Akcji Katolickiej. Zgromadziliśmy się, by we wspólnej modlitwie podziękować Bogu za powołanie do życia przed dwudziestu laty Akcji Katolickiej w Parafii Chlewo. W Eucharystii sprawowanej przez Proboszcza Parafii, Księdza kanonika Pawła Rogozińskiego oraz Asystenta Diecezjalnego Ks. dra Sławomira Kęszkę, dziękowaliśmy za ludzi, którzy tworzyli i dziś tworzą Akcję Katolicką naszej parafii, a także prosiliśmy, by Bóg otwierał przed nami nowe horyzonty, w których odczytywać będziemy wciąż aktualne wezwanie do służby Panu Bogu i Kościołowi. Dziękowaliśmy Bogu za moc Ducha, która poruszyła i porusza wciąż wasze serca do odpowiedzialności za Kościół i do zaangażowania się w apostolstwo Kościoła. Jubileusz uświetnili również zaproszeni goście – prezes Instytutu Diecezjalnego AK Pan Robert Lis wraz z przedstawicielami Zarządu oraz delegacje parafialnych oddziałów AK, członkowie parafialnego oddziału AK i licznie zgromadzeni wierni. Wspólna eucharystia i modlitwa przyczyniła się do głębszego zrozumienia i pogłębienia wiedzy religijnej. Życzmy sobie właśnie takiej wrażliwości, by w parafiach widzieć istniejące potrzeby i problemy, oraz umieć oceniać je w świetle nauki chrześcijańskiej. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Chlewie  zaprasza do współpracy na rzecz Kościoła w ramach naszego Stowarzyszenia. Wspólnie, poprzez modlitwę i chrześcijańskie świadectwo, możemy ustrzec wiarę w naszych rodzinach, w naszej społeczności parafialnej i w naszej Ojczyźnie. Może ktoś , razem z nami zapragnie aktywniej uczestniczyć w życiu kościoła i uświęcać swoje życie osobiste, rodzinne, by wspólnie budować Boże Królestwo mocą Chrystusowej Ewangelii, pokonując zasadzki współczesnego świata. Dziś dziękujemy za 20 lat  apostolskiej drogi  w naszym stowarzyszeniu - drogi z najlepszym przewodnikiem – Chrystusem, Królem naszych serc, rodzin, parafii i naszej Ojczyzny.

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie – “W mocy Bożego Ducha”

Pod hasłem “W mocy Bożego Ducha” 22 września 2018 r.w Poznaniu odbyło się Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Głównym gościem tegorocznego form był prymas Węgier kard. Péter Erdő, który przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie spotkania w kościele akademickim pw. św. Rocha w Poznaniu oraz wygłosił homilię i wiodący wykład pt. „Co to jest wierność Duchowi Świętemu”. Kolejne wykłady i dyskusje panelowe również skupiały się na zgłębieniu założeń programu duszpasterskiego, który Kościół w Polsce rozpocznie wraz z nowym rokiem liturgicznym w pierwszą niedzielę adwentu. W forum czynny udział, jako prelegenci wzięli politycy, znani dziennikarze, przedsiębiorcy a także osoby zaangażowane w wspólnoty Kościoła. Wszyscy próbowali licznie zgromadzonym na auli Politechniki Poznańskiej słuchaczom odpowiedzieć jak żyć owocami Ducha Świętego. Słowo wprowadzające wygłosił abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Założenia programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2018-2019 przedstawi bp Jacek Kiciński CMF z Archidiecezji Wrocławskiej, członek Komisji Duszpasterstwa KEP. Specjalnie na Forum przygotowano wystawę, którą można było oglądać w holu politechniki. Organizatorem forum był Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej również licznie reprezentowany na auli, na czele z prezes DIAK Bogumiłą Kanią – Łącką i Ks. Asystentem dr Romanem Dworackim. Wśród uczestników najliczniejszą przyjezdną grupę stanowili przedstawiciele Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej. W tegorocznym forum wzięli udział także członkowie AK z diecezji toruńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, bydgoskiej oraz płockiej i zielonogórsko – gorzowskiej wraz z księżmi Asystentami a także z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz łódzkiej. Organizatorom, Księżom Asystentom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za trud i ofiarowaną mi możliwość udziału w tak bogatym wydarzeniu. Urszula Furtak, prezes KIAK

8-9 czerwca AK na Jasnej Górze...

XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę odbyła się 9-10 czerwca b.r. Ta część Kościoła z całej Polski, ze swoimi sztandarami i emblematami spotkała się w tym samym czasie i miejscu. W piątek spotkanie w sali konferencyjnej tygodnika „Niedziela” i tam ciekawe wypowiedzi i tematy znakomitych gości, referaty. Sobota to wspólny przemarsz z częstochowskiej Katedry na Jasną Górę. Tradycyjnie kronikarskim zwyczajem fotki na pamiątkę. Mamy nagrania które po odpowiedniej obróbce, wszystkim zainteresowanym przekażemy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

strona startowa - powrót do góry strony