CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
254788

ARCHIWUM SENTENCJI - MYŚLI DNIA

Ponieważ nie możesz sobie pewnie obiecać dodatkowego jutrzejszego dnia, a nawet końca tej godziny,
w której te rzeczy rozważasz, uważaj na poszczególne swoje myśli i czyny, dbaj na serio o poprawę zycia, zacznij żyć święcie...
Bł. Stanisław Papczyński

Jednym z największych wyzwań, wobec których stają dzisiaj świeccy, jest odwaga jasnej i wyraźnej obecności w życiu społecznym, to znaczy odwaga bycia naprawdę zaczynem ewangelicznym w świecie.
kard. Stanisław Ryłko

Powściągnij swój język od złego, a wargi swoje od kłamstwa. od zła się odwróć,
czyń co dobre, szukaj pokoju i dąż do niego.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Ps 34...

Jako różnorodni szafarze łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem jaki każdy otrzymał.
1 P 4, 10

Oto pojawiło się "Światło prawdziwe, które oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi". Oświećmy się nim, bracia, i świećmy nim wszyscy. Niechaj nikt z nas nie pozostaje z dala od tego Światła. Niechaj nikt, kto go otrzymał, nie trwa dłużej w ciemnościach.
św. Sofroniusz (LG z 2 lutego)

Jakiejże innej sprawy możemy pragnąć, jak nie tego, by Jego Boska wola spełniła się zawsze i dokonale, jak chce i kiedy chce.
Św. Gerard Majella

Świat potrzebuje radości, ale jej nie znajduje, ponieważ jest oddalony od Boga.
Św. Joanna Beretta Molla

Gałązka płonąca w kominku nigdy nie jest ogniem płonącego lasu.
To wszystkie gałęzie razem płonące dają ciepło i światło,...

MICHEL QUOIST

Usuńcie zło waszych uczynków sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrym.
Iz 1,16

Okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; może wtedy Pan odpuści twoje grzechy.
LG - Środy Popielcowej

Gałązka płonąca w kominku nigdy nie jest ogniem płonącego lasu.
To wszystkie gałęzie razem płonące dają ciepło i światło,
I podczas gdy jedne z nich gasną, inne się zapalają
I popiół miesza się z płomieniami ogniska.
Tak i nasze życie składa się z płomieni i popiołów…
Ale ogień nigdy nie umiera, gdy spalamy się wspólnie,
A miłość zapalona w płonącym sercu Jezusa Chrystusa
Nigdy nie gaśnie.

MICHEL QUOIST

Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.
Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.

Geniuszem nie każdy może zostać, droga zaś do świętości wszystkim stoi otworem.
Św. Maksymilian Maria Kolbe

Z tego jednak, że ślepi nie widzą, nie wynika, że słońce nie świeci, lecz, że oni są dotknięci ślepotą.
Tak i ty masz zaćmione oczy swojej duszy z powodu grzechów i złych czynów twoich.

św. Teofil z Antiochii

Jeśli jesteś Szymonem Cyrenejczykiem, weź krzyż i idź za Chrystusem.
Jeśli byłbyś jak łotr razem z Nim przybity do krzyża, uznaj w Nim Boga jako człowiek prawy...

św. Grzegorz z Nazjanzu

To co możesz uczynić nie jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu,
ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu.

Albert Schweitzer

Ogromna jest przestrzeń naszej wolności. Jak długo wybieram dobro, nie grozi mi zniewolenie.
Prof. Włodzimierz Fijałkowski

Żadna sól ziemi nie ma słodkiego życia.
Stanisław Jerzy Lec

Obyśmy nie byli już dziećmi niesionymi przez fale i poddanymi prądom błędnej nauki
głoszonej przez ludzi przewrotnych i przebiegłych, którzy łudzą fałszem.

Ef 4,14

Natomiast owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Prawo tu nie jest potrzebne.
Ga 5,22-23

Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza,
idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie.

Jr 6,16

…którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek proste i zasadnicze wezwanie do modlitwy.
A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!

JP II 7 VI 1979 Kalw. Zebrz.

Czasem mowa jest złotem, milczenie trzydziestoma srebrnikami.
Stanisław Jerzy Lec


Nasza prawdziwa podróż przez życie odbywa się w nas.
Thomas Merton

ŚWIĘTY JÓZEF - PATRON NA NASZE CZASY
hasło Kaliskiej Pielgrzymki w 2009 roku

Posiadamy w sobie dużo więcej możliwości, niż o tym wiemy.
Św. Edyta Stein

Wszelkie poświęcenie jest praktycznym zastosowaniem miłości
i jako takie jest konieczne, aby wypełnić prawo Boże.

Bł. Maria Quattrocchi

Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu!
Jeżeli widzisz, że brat Twój upada podźwignij go, a nie pozostaw w zagrożeniu.

Sługa Boży Jan Paweł II

Chwałą Boga - żyjący człowiek!
Św. Ireneusz

Troskliwy obrońco Chrystusa…
Józefie najroztropniejszy… Wzorze pracujących…

módl się za nami

Miejmy w sobie miłość i pokorę, pełnijmy uczynki miłosierdzia,
one bowiem obmywają dusze z brudu grzechu.

św. Franciszek z Asyżu

Dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy,
a wasze wnętrza pełne są zdzierstwa i niegodziwości.

Łk 11,39

Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy,
stalibyśmy się narodem wolnym już teraz.

ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)

Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością.
Albert Schweitzer

Jakże jednak możemy radować się w Panu, jeśli Pan jest daleko od nas?
Nie jest daleko! A jeśli jest, to z twojej winy. Miłuj Go, a będzie blisko;
miłuj a zamieszka w Tobie.

św. Augustyn

…życie duchowe istotnie zasadza się na miłości.
Jeśli jej ktoś nie ma, uważamy, że duchowo jest niczym.

św. Tomasz z Akwinu

Za światłość przed Damaszkiem sypnij mi w oczy piaskiem, Szawle
– za twoje umęczenie dobij mnie ciężkim kamieniem, Szawle…

M. J. Kononowicz, Święty Szczepan Męczennik

Chrystus wiele za mnie wycierpiał…
Hieronim Savonarola

…kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo.
Wybierając życie miłujesz Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego…

Pwt 30,19-20

Czemu chodzę smutny i gnębiony przez wroga?
Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą.

Ps 43

Nie upadek jest rzeczą najgorszą, lecz to, że ktoś po upadku leży i nie wstaje,
trwa w złości i słabości swej woli pokrywa myślami zwątpienia.

Św. Jan Chryzostom

Szukając szczęścia i dobra innych, znajdujemy własne.
Platon

Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia.
Mark Twain

Niewielkie siły, kiedy się zjednoczą, stają się potęgą
ks. Bosko

Jedyna wolność to zwyciężyć siebie.
Fiodor Dostojewski

Z tego jednak, że ślepi nie widzą, nie wynika, iż słońce nie świeci, lecz że oni są dotknięci ślepotą. Tak i ty masz zaćmione oczy swojej duszy z powodu grzechów i złych czynów twoich.
św. Teofil z Antiochi

Z tego jednak, że ślepi nie widzą, nie wynika, iż słońce nie świeci, lecz że oni są dotknięci ślepotą.
Tak i ty masz zaćmione oczy swojej duszy z powodu grzechów i złych czynów twoich.

św. Teofil z Antiochi

Słusznie więc podziwu godnym jest Chrystus, gdy leczy rany, dla których nie ma lekarstwa,
a grzesznikowi i nierządnicy tak całkowicie przywraca zdrowie duszy, że czyni ich godnymi nieba.

św. Jan Chryzostom

Słusznie więc podziwu godnym jest Chrystus, gdy leczy rany, dla których nie ma lekarstwa,
a grzesznikowi i nierządnicy tak całkowicie przywraca zdrowie duszy,
że czyni ich godnymi nieba...
św. Jan Chryzostom

Majestat przyoblókł się w pokorę, moc w słabość, wieczność w śmiertelność;
dla uwolnienia zaś człowieka od ciążącego na nim długu,
natura nietykalna złączyła się z naturą podległą cierpieniu.
św. Leon Wielki

Nie cieszy się z niesprawiedliwości, ponieważ w swym pragnieniu miłowania wszystkich,
nawet w zgubie swych nieprzyjaciół nie znajduje żadnej przyjemności.

Św. Grzegorz Wielki

Wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym ciastem jako, że przaśni jesteście.
1Kor 5, 7

A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk…
ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.

Ap 9 20-21

Zawsze się módlmy, jeśli pragniemy świętych powołań na robotników do winnicy Pańskiej.
św. Hannibal Maria di Francia

Za tych, co łakną i chleba i słońca, Za tych, co idą w pielgrzymkę tułaczą,
Za tych, co krzywdy nie widzą swej końca, za uciśnionych, co milczą i płaczą.

Maria Konopnicka-„Za współbraci”

Człowiek, który naprawdę żyje w jedności z Bogiem, nie musi o Nim mówić, by Go głosić. Wszystko, co robi, nawet najprostsze codzienne czynności, staje się uobecnianiem
Boga w świecie.
Ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus”

Serce człowieka jest wielkie, małe rzeczy pływają w nim,
jedynie wielkie osiadają w nim i trwają.

Blaise Pascal

Nie w poznaniu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego…
Edgar Allan Poe

W psalmach odnajduję dar objawień, zapowiedź zmartwychwstania, skarby obietnic.
Tam właśnie uczę się unikać grzechu i oduczam się wstydzić pokuty za grzechy.
Czymże jest psalm, jeśli nie instrumentem cnót…
św. Ambroży

Gdyby w ogóle na świecie brakowało ubogich, należałoby postarać się ich odnaleźć,
niejako spod ziemi wydobyć dla okazywania im dobroci i miłosierdzia…

Św. Kamil de Lellis

Szczęście nie polega na tym, aby wiedzieć czym jest zdrowie, ale żeby rzeczywiście je posiadać. (…)
Otóż w podobny sposób, szczęście nie polega na tym, aby coś o Bogu wiedzieć,
ale aby Go mieć w sobie samym…
św. Grzegorz z Nyssy.

Trzeba kochać sprawiedliwość i nienawidzić niesprawiedliwość.
Nie mamy prawa być „śpiącymi strażnikami”, „milczącymi psami”, „obojętnymi pasterzami”.
Charles de Foucauld

Chcę poznać Boga i duszę, nic więcej.
św. Augustyn

Pasterz niech będzie roztropny w milczeniu, a pożyteczny w mówieniu; nie powiniem rozgłaszać tego,
o czym należałoby milczeć, ani zamilczać tego, co powinno powiedzieć.

św. Grzegorz Wielki

"Tu na ziemi świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki".
św. Dominik Savio

Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.
św. Franciszek Salezy

…a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła,
który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
Ef 1, 23

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska...
Rz 5,20

Bóg spogląda z nieba, na synów ludzkich, badając,
czy jest wśród nich rozumny, który by szukał Boga…

Psalm 53, 3-5

Oto Ja was posyłam jak owce między wilki.
Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!

Mt 10,16

Jeżeli w grzechu podobni jesteśmy do Judasza,
to w nawróceniu bądźmy podobni do Piotra…

ks. Piotr Rutkowski – Kazanie Świętokrzyskie-27 III 2011r.

Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii, ale potrzeba dużo praktyki.
Św. F. Salezy

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.
Henry Ford

Powstanie Władca w Izraelu i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego.
Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi.
A Ten będzie pokojem...
Mi 5, 3-4a

Fundamentem jedności europejskiej nie może stać się wiara w magiczną moc instytucji.
Fundamentu tego trzeba szukać w duchowej więzi,
rozwijając solidarność zakorzenioną w etosie Ewangelii…
Abp Józef Życiński

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro…
JP II

Żyjcie w świecie, ale nie bądźcie niewolnikami świata…
św. Augustyn

Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.

Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb…
Błog. Jan Paweł II

Bóg daruje mi dziś swego Ducha, aby umocnić mnie w tej konkretnej chwili.
Nie musze najpierw rozprawiać się z ciężarem mojej przeszłości, ani” przeskakiwać zranień mojego życia. Mam się im tylko przyjrzeć i oddać je Bogu…
Anselm Grün OSB

A więc niech nas nie skusi ułuda zwodniczego szczęścia, bo zaiste, niemądry to wędrowiec,
który pociągnięty urokiem ukwieconych łąk zapomina, dokąd miał zamiar skierować swe kroki…

św. Grzegorz Wielki

...lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być...
Ryszard Riedel

Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono.
Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym…

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński

Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami,
którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie.

Antoine de Saint-Exupéry

Nie postępuje z nami według naszych grzechów
Ani według win naszych nam nie odpłaca.

Ps 103

Usłysz, o Panie, moją modlitwę,
i wysłuchaj mego wołania;

Ps 39

Człowiek nie jest godny Bogu, ale nie jest niezdolny stać się Go godnym.
Blaise Pascal

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.
Jan Paweł II

Postawieni na straży winnic, nie ustrzegliśmy własnej winnicy,
albowiem zajmując się rzeczami zewnętrznymi, zaniedbaliśmy posługę naszego działania.

Św. Grzegorz Wielki, papież

Nie tykajcie roślin trujących, których nie hoduje Chrystus,
bo nie sadził ich Ojciec…

Św. Ignacy Antiocheński

Niebu nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy małej liczby. Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska. Prawdziwą siłą jest ta, która przychodzi z nieba. 1 Mch 1,22

Niebu nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy małej liczby.
Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska.
Prawdziwą siłą jest ta, która przychodzi z nieba.
1 Mch 1,22

Mądry niech okaże swą mądrość nie w słowach, ale w dobrych uczynkach.
Pokorny zaś niech nie wydaje o sobie świadectwa, lecz niech pozwoli,
aby świadectwo i nim wydał kto inny…
Św. Klemens I papież

Sensem chrześcijańskiej nadziei, o której przypomina nam Adwent,
jest wierne oczekiwanie, gotowość do działania i radosne otwarcie na spotkanie z Panem.

Jan Paweł II


Również chrześcijanin, zrodzony w chrzcie do nowego życia, rozpoczyna swoją drogę dojrzewania
w wierze, dzięki której będzie świadomie wzywał Boga jako «Abbę — Ojca»,
zwracał się do Niego z wdzięcznością i żył radością, że jest Jego synem…
(Benedykt XVI)

Miłość to owoc każdej pory roku, więc zawsze jest w zasięgu ręki…
Św. Matka Teresa z Kalkuty

Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu…
Św. Jan Bosko

Rozum bez wiary błądzi…
Św. Ireneusz

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych…
Mt 11, 28-29

Jeżeli powiemy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy…
1 J 1,8

Zawsze warto być człowiekiem, choc tak łatwo zejść na psy...
Ryszard Riedel

Co dzisiaj sprawia, że prawdziwi czciciele Chrystusa odrzucają rozkosze,
pozostawiają przyjemności, znoszą trudności, cierpią przykrości?

Benedykt XIV (!)

Nie odmawia też Opatrzność Boża koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy bez własnej winy
w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują, nie bez łaski Bożej, wieść uczciwe życie.
Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego II (nr 2. 16)

Mniejsza jest bowiem kara za to, że się nie zna tego, czego się pragnie,
niż niewypełnienie tego, co się poznało…

Św. św. Izydor

…modlitwę płynącą z głębi serca, karmioną wiarą, pielęgnowaną prawdą, dopełnioną niewinnością, uszlachetnioną czystością, ukoronowaną braterską miłością, (...) winniśmy wśród psalmów i hymnów zanosić u Bożego ołtarza razem z orszakiem dobrych uczynków…Tertulian, kapłan, O modlitwie

A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi …
św. Augustyn

Posiadamy w sobie dużo więcej możliwości, niż o tym wiemy…
bł. Teresa Benedykta od Krzyża

Są dwa sposoby przezwyciężania grzechu:
unikanie złych sytuacji i troska o dobre okazje…

Alberto Marvelli

To musi być programem, postanowieniem:
naśladować Jezusa i świętych, odtworzyć ich święte życie…

Alberto Marvelli

Abym mógł wypełnić moje obowiązki
i chwalić coraz bardziej Pana Boga moim postępowaniem…

Alberto Marvelli

Nie bądźmy obojętni na dobroć Chrystusa.
Gdyby postępował z nami według naszych czynów, już by nas nie było…

św. Ignacy Antiocheński…

Modlitwa jest największym pocieszeniem we wszystkich pokusach,
we wszystkich niebezpieczeństwach...

Alberto Marvelli

Na przykład, cóż może być bardziej świętego od apostolatu wśród bliźnich?
Tomàš Špidlik…

… jeśli napotkasz zgłodniałego, nie zajmiesz się nim,
a tylko stół będziesz mu kosztownie ozdabiał, czy będzie ci za to wdzięczny,
czy może raczej zagniewany z tego powodu…
św. Jan Chryzostom…

… „Wy jesteście solą ziemi”.
Nie ze względu na was samych powierza się wam Słowo, ale dla dobra całego świata…

św. Jan Chryzostom…

Weź udział w trudnościach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii
według mocy Boga.

2 Tym 1, 8b

…wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte…

Łk 1,47

Cierpliwość jest codzienną formą miłości…
Benedykt XVI

Tak naprawdę, gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy korzyść nie oni.
Co do mnie, przyznaję, że ilekroć myślę o świętych, czuję,
jak we mnie rozpala płomień wielkich pragnień...
św. Bernard

Każdy twój wyrok przyjmę twardy. Przed mocą twoją się ukorzę.
Ale chroń mnie Panie od pogardy. Od nienawiści strzeż mnie Boże.

Jacek Kaczmarski – Modlitwa o wschodzie słońca

Jeśli zatem chcemy, aby Bóg w nas królował,
„niechaj grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele”, by wydać owoce Ducha…
„Zadajmy śmierć temu, co przyziemne w naszych członkach”…
Orygenes

Jeżeli szukamy tego, co duchowe, będziemy mieli i cielesne.
Gdy szukamy tylko cielesnego, stracimy i duchowe, i cielesne.
W tym jest mądrość życia…
Tomislav Ivancic

Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki,
gdzie jest droga najlepsza, idźcie po niej,
a znajdziecie dla siebie wytchnienie…
Jr 6,16

Poznawszy więc tajemnice Bożej łaskawości,
w weselu ducha uczcijmy ten dzień powołania pogan,
a więc i zaczątków naszej wiary…
św. Leon Wielki

Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Kol 3,12-13

…stawanie się uczniem polega na dojrzewaniu w Chrystusie
i pomaganie innym w tym samym procesie…
Michelle Morgan - ”Zacznij ewangelizować”

On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i miłosierdziem.

Psalm 103

Bóg powołał zgromadzenie tych co z wiarą spoglądają na Jezusa,
sprawcę zbawienia i źródło pokoju oraz jedności.

Lumen gentium

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie…
Rz 14, 7

Ci wszyscy, którzy przekonali się i uwierzyli, że prawdziwa jest nasza nauka
i to co głosimy, przyrzekają, że według niej będą żyli…

Św. Justyn

Uczmy się od Św. Józefa podejmować z wdzięcznością nasze życiowe zadania
i w ten sposób służyć Bogu, który nas do nich posyła...

OREMUS (maj)

Spróbuj dzisiaj powiedzieć Bogu, jaki byś chciał być, i o wszystkim, co męczy cię w życiu.
To będzie twoją najlepszą modlitwą...

Tomislav Ivanćić

I usłyszałem głos Pana mówiącego: „Kogo mam posłać? Któż by nam poszedł?”.
Odpowiedziałem: „Oto ja, poślij mnie!”.

Iz 6,47

Gdzie bowiem ład, tam i harmonia; gdzie zaś harmonia,
tam odpowiedni na wszystko czas; gdzie zaś odpowiedni czas , tam i pożytek.”

św. Ireneusz

”Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.”
J 1,1
cytat 2...z książki: „100 wersetów biblijnych które każdy powinien znać na pamięć

”Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.”
1...z książki: „100 wersetów biblijnych które każdy powinien znać na pamięć"

”A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy...”
3...z książki: „100 wersetów biblijnych które każdy powinien znać na pamięć

”Jeśli bowiem jest między wani zawiść i niezgoda,
to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku?...”

1 Kor 3,3

”Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej...”
(Rz 3,23 )... nr 5...z książki: „100 wersetów biblijnych które każdy powinien znać na pamięć”

”Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne...”

(J 3,16)...nr 4...z książki: „100 wersetów biblijnych które każdy powinien znać na pamięć"

Nie potrzebujecie się niepokoić w duchu ani wyrzucać sobie grzechu
z powodu opuszczenia modlitwy ze względu na spełnioną wobec potrzebującego posługę.

św. Wincenty a Paulo...

Za ludzi pracujących w środkach przekazu, aby rzetelnie przekazywali obraz rzeczywistości,
wolny od manipulacji, stronniczości czy półprawd...

intencja na październik II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznę...1Kor 4,19...

I nie będę zważał na słowa tych co się unoszą pychą, ale [zobaczę] co mogą uczynić.
1Kor 4,19...

O większą wrażliwość i solidarność z osobami zepchniętymi na margines życia społecznego w Polsce oraz konkretną pomoc bezrobotnym, starszym, chorym żyjącym w najbliższym sąsiedztwie...
intencja na październik II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznę...

O większą wrażliwość i solidarność z osobami zepchniętymi na margines życia społecznego w Polsce oraz konkretną pomoc bezrobotnym, starszym, chorym żyjącym w najbliższym sąsiedztwie... intencja na październik II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznę...

Od tej chwili już nie grzesz...
J 8,11

Słowo Twoje jest prawdą...
J 17,17

Przyszedłem zbawić świat...
por. J 12,47

Głosili Ewangelię wszędzie...
Mk 16,20

O większą wrażliwość i solidarność z osobami zepchniętymi na margines życia społecznego w Polsce oraz konkretną pomoc bezrobotnym, starszym, chorym żyjącym w najbliższym sąsiedztwie...
intencja na listopad II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznę...

Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania,
do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości...

2Tym 3,16 z „100 wersetów biblijnych...”

Aby chrześcijanie, oświeceni światłem wcielonego Słowa,
przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela...

Papieska intencja misyjna na grudzień 2013...”

Gdyby wam sprawa wydawała się za trudna, mnie ją przedstawcie, abym ją wysłuchał.
W owym czasie poleciłem wam wszystko, co macie czynić.

Pwt 1,18

Niepokoić się i złościć potrafi każdy, choć nie jest to wskazane,
gdyż w tym niepokoju i złości wielki udział ma miłość własna...

Św. Franciszek Salezy

Od samego rana zapewnij swojej duszy spokój i pamiętaj o tym w ciągu całego dnia...
Św. Franciszek Salezy

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego...
Jk 5, 16

...bacz byś nie gubił oszczędzając, lecz zbieraj rozdzielając.
Dając ubogiemu daj samemu sobie, ponieważ czego nie zostawisz drugiemu,
tego i sam nie będziesz miał...
św. Piotr Chryzolog

Trzeba ponadto, abyście pokazali Kościołowi,
jaką pałacie względem niego miłością i dostarczyli mu dowodów waszej troskliwości...

św. Jan Chrzciciel de la Salle

Pamiętajcie o tym, że wzywa Was do swoich szeregów Bóg żywy; grzech i śmierć są wydane na zagładę,
a zatknięte zostaną zwycięskie sztandary prawdy i miłości. (…) Albowiem podjęte przez Was trudy przyniosą wielkie owoce.
z listu Piusa XII

... a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina,
a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy...

J 15,2

Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do powiedzenia, ale ich echa są prawdziwie bezkresne...
Bł. Matka Teresa z Kalkuty

Nie zdołamy nigdy dostatecznie zrozumieć, jak wielkim dobrem jest umiejętność zwykłego uśmiechu...
Bł. Matka Teresa z Kalkuty

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich którzy Cię wzywają
zmiłuj się nad nami

Mowa zaś jest skuteczna wówczas, kiedy przemawiają czyny.
A zatem proszę was, niechaj zamilkną słowa a odezwą się czyny...

św. Antoni z Padwy

Aby okres wakacyjny był dla członków ruchów czasem zarówno odnowy duchowej, jak i fizycznej...
II Krucjata Modlitwy za Ojczyznę – na lipiec

Bo podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło wody żywej,
żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie zatrzymują wody...

Iz 2, 13

Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą...

Mt 23,11

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie."
Hasło Kaliskiej Pielgrzymki
Od Józefa do Maryi od Maryi do Józefa... 6 - 19 sierpnia 2014...

O większą troskę o małe ojczyzny
i aktywny udział Polaków w wyborach samorządowych...

intencja modlitewna Ogólnopolskiej Rady Ruchów katolickich na październik...

Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania,
czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych...

Ef 1, 18

Błogosław, duszo moja, Pana...
Ps 103,1

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie,
że Mnie pierwej znienawidził...

J 15,18

Będziesz miłował Pana Boga swego...
Mk 12,30

A wy za kogo mnie uważacie?
Łk 9,20

Młode wino wlewa się do nowych bukłaków...
Mt 9,17

Bądźcie nieskazitelni jak gołębie...
por. Mt 10,16

Trzciny zgniecionej nie złamie...
Mt 12,20

Życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego...
Gal 2,20

U Boga wszystko jest możliwe...
Mt 19,26

Jeden bowiem jest Ojciec wasz...
Mt 23,9

Czuwajcie!
Mt 25,13

Kto niesie krzyż swój, jest moim uczniem...
por. Łk 14,27

Słowo Pana jest prawe...
Ps 33,4

W każdym położeniu bierzcie wiarę za tarczę...
Ef 6,16

Dam wam wymowę i mądrość...
Łk 21,15

Co chcesz, abym ci uczynił?
Łk 18,41

Wrzesień. Intencja ewangelizacyjna:
Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte,
stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

Intencja powszechna:
Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.

Przygotujcie drogę Panu...
Mt 3,3

Opamiętał się i poszedł do winnicy...
Mt 21,29

Czyż nie powinniśmy iść tam, gdzie można jak najwięcej zyskać dla Boga,
gdzie można jak najwięcej dusz zbawić, to jest tam,
gdzie największe bezbożnictwo, zepsucie, obojętność w wierze, oddalenie od Kościoła?

Bł. Jerzy MATULEWICZ, BP

Bracia, proszę was, stańcie się tacy jak ja, bo ja stałem się taki jak wy...
Gal 4,33

... czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? ...
J 21,15

O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko,
co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?

Łk 24,25

"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi.
Tej Ziemi! "

Św. Jan Paweł II

24-27 listopada
Krzyż Papieski Św. Jana Pawła II
w Katedrze Kaliskiej...

Józefie! z pokolenia Dawida wydany,
Opiekunie Jezusa od Boga wybrany!
Poślubiony Panience stanu anielskiego...
Godzinki o św. Józefie

Gdy nad grobem stały, rzekł im Anioł biały:
Nie bójcie się, Maryje, zmartwychwstał Pan i żyje Alleluja.

Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na listopad 2018

Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary
potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów,
właściwy dla dialogu z kulturami...
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na listopad 2018

Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary
potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów,
właściwy dla dialogu z kulturami...

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na grudzień 2018

O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi
i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy...

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na luty 2019

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane,
aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane...

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na marzec 2019

Zakochany w człowieku Bóg dał nam w naszej miłości do Siebie wszystkie uczucia,
jakie znamy w miłości do człowieka: tęsknotę,
opuszczenie, rozpacz, osamotnienie, radość z obecności...
ks. Jan Twardowski

Zakochany w człowieku Bóg dał nam w naszej miłości do Siebie wszystkie uczucia,
jakie znamy w miłości do człowieka: tęsknotę,
opuszczenie, rozpacz, osamotnienie, radość z obecności...

ks. Jan Twardowski

Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości
stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

Papieska intencja Apostolstwa modlitwy na sierpień 2019...

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności
pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Papieska intencja Apostolstwa modlitwy na maj 2019...

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści
wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów...

Papieska intencja Apostolstwa modlitwy na wrzesień 2019...

„Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe;
nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego”

św. Franciszek z Asyżu...

Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb. 
Jan Pawel II

Prośmy, aby Duch Święty dodawał nam nieustannie
śmiałości i pomysłowości w realizowaniu Bożych dzieł…

OREMUS V/21…

Miłość Chrystusa przynagla nas...
(2 Kor 5,14)

Dokonywanie dojrzałych wyborów jest sztuką, której uczymy się całe życie,
jednak pewne zasady nigdy się nie zmieniają – czyniąc dobrze innym, tracimy tylko pozornie...
OREMUS VI/21…

Nie lękajcie się...

Wszak Jezusa zabili ludzie, którzy uważali się za bardzo religijnych.
Oremus X/21