CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
240782

KRONIKA

tak dla Benedykta XVIdata ostatniej modyfikacji: 25-11-2010

List od Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka...

Ojciec Święty Benedykt XVI ustanowił 27 października (sobota)
Ogólnoświatowym > Dniem Modlitwy w Intencji Obrony Życia Człowieka od poczęcia po naturalny kres.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO WSPÓLNEJ MODLITWY...
treść listu poniżej... (zobacz więcej)


>Od: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka <pro-life@pro-life.pl>
> Odpowiedz-Do: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
<pro-life@pro-life.pl>
> Temat: Newsletter nr 20 PSOZC

> Szanowni Państwo,
> Ojciec Święty Benedykt XVI ustanowił 27 października (sobota)
Ogólnoświatowym Dniem Modlitwy w Intencji Obrony Życia Człowieka od poczęcia po naturalny kres.
> J.E. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz w związku z tym ogłosił
załączony poniżej apel.
> Bardzo serdecznie proszę o uczestnictwo w tej Mszy Świętej w Bazylice Mariackiej, proszę także
o zaproszenie na tę Mszę Św. Członków swoich Rodzin
> oraz Znajomych.
> Serdecznie pozdrawiam,
> łączę wyrazy szacunku
> dr inż. Antoni Zięba
> prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
>
> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Czuwanie w obronie życia nienarodzonego\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Zaproszenie do
modlitwyw sobotę 27 listopada 2010 r.,w wigilię I niedzieli Adwentu
> Ojciec Święty Benedykt XVI zaprosił cały Kościół, aby zjednoczył się z nim w > modlitwie \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"w obronie życia nienarodzonego\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".
Papież poprowadzi ją w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Dlatego
bardzo proszę, aby wszystkie parafie i inne wspólnoty naszej Archidiecezji
włączyły się w papieską modlitwę, by wyjednać u Boga,
Ojca Miłosierdzia,wielką łaskę nawrócenia serc ku obronie życia.
> Niech wyrazem naszego udziału będzie Msza święta odprawiona w sobotę wieczorem i
> specjalne nabożeństwo eucharystyczne.
W jego treści powinny się znaleźć:
>
> przeproszenie za odrzucony dar życia,
> wdzięczność za dar życia,
> modlitwa o przyjęcie poczętego życia.
> Centralne nabożeństwo, na które zapraszam nie tylko mieszkańców
Krakowa,odbędzie się w Bazylice Mariackiej o godz. 18.30.
> Z pasterskim błogosławieństwem
> Stanisław kard. DziwiszMetropolita Krakowski
> Kraków, dnia 9 listopada 2010
>
> Włącz się w tę modlitwęŚwiatowa Krucjata Modlitwy w intencji obrony życia człowieka
> Świadomi ogromu zła, jakiego dokonano w świecie - milionów zamachów na życie
> człowieka: aborcji, eutanazji, manipulacji genetycznych;
dostrzegając różnorakie współczesne zagrożenia życia człowieka; ufając mocno w
Miłosierdzie i Wszechmoc Trójjedynego Boga: Boga-Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz potężne
orędownictwo Najświętszej Maryi Panny; rozpoczęliśmy 13 października 2007
roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę Objawień Fatimskich, w Światowym
Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
stałą modlitwę w intencjach:

> przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia,
> wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,
> zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa
do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.
> Naszymi codziennymi modlitwami będą: dziesiątek Różańca Świętego oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.
> Modlitwę wspierać będziemy - w miarę możliwości - czynami miłosierdzia i apostolstwem na rzecz obrony życia.
> Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło modlitewne
> oraz propagowanie go w swoich środowiskach. Niech ta modlitwa będzie
naszą odpowiedzią na słowa Sługi Bożego Jana Pawła II, zapisane w
encyklice \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Evangelium vitae\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\": \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie,przenikająca cały świat\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (EV, nr 100).
> Nie wyznaczamy żadnych ram czasowych dla uczestników tej modlitwy;
niech każdy obrońca życia sam roztropnie zdecyduje, jak długo pragnie
uczestniczyć w tym modlitewnym dziele.
>
> Modlitwą ratujmy życie
> Wiek XX i początek XXI to okres niekończących się masowych zamachów na życie
> ludzkie: I wojna światowa, II wojna światowa ze szczególną
zbrodnią Holocaustu,
> zbrodnicze rewolucje komunistyczne, masowa aborcja, eutanazja,
terroryzm.
> Według rzetelnych szacunków, w XX i XXI wieku zabito poprzez aborcję około jednego miliarda nienarodzonych ludzi.
> I wojna światowa przyniosła śmierć ok. 10 milionów ludzi, II wojna światowa ok.
> 55 milionów ofiar; wojna z nienarodzonymi 1 miliard ofiar.
Ta straszliwa wojna z dziećmi nienarodzonymi trwa i ostatnio każdego roku przybywa kolejnych 50 milionów ofiar.
> Masowe zabijanie poczętych dzieci rozpoczęło się w ubiegłym
stuleciu po \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"legalizacji\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" zbrodni aborcji przez komunistycznego
ludobójcę W. I. Lenina w Związku Sowieckim w 1920 roku.Drugim przywódcą, który zalegalizował częściowo
> zbrodnię aborcji, był ludobójca Adolf Hitler; ten zbrodniarz w 1936
roku wprowadził w III Rzeszy \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"prawo\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" zezwalające na zabijanie
chorych czy obarczonych wadami dzieci nienarodzonych; w hitlerowskiej III Rzeszy zaczęto masowo praktykować zbrodnię eutanazji...
> Druga połowa XX wieku przyniosła legalizację zbrodni aborcji w wielu krajach.
> Zestawmy jeszcze raz liczby:
>
> I wojna światowa - 10 milionów ofiar,
>
> II wojna światowa - 55 milionów ofiar,
>
> wojna z nienarodzonymi - jeden miliard ofiar.
> Ta wojna trwa i każdego roku przybywa kolejnych 50 milionów
zabójstw poczętych
> dzieci, co oznacza, że obecnie każdego dnia pozbawia się w okrutny
sposób życia
> około 120-140 tysięcy nienarodzonych ludzi.
> Bóg - Dawca życia i jego jedyny Pan - dał V przykazanie \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Nie zabijaj\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", a na kartach Pisma Świętego zawarł dramatyczne ostrzeżenie:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (Rdz 4,10). Sumienie ludzkości,
liczącej obecnie około 6 miliardów osób, obciąża zbrodnia jednego miliarda zabójstw. W Polsce zabito
> ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci.
> Świadomi ogromu win, ale także potęgi Miłosierdzia Bożego, nie popadamy jednak w zwątpienie, nie tracimy nadziei,
ale z ufnością wołamy: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Jezu, ufam Tobie\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".
> Przytoczę słowa św. Pawła - Apostoła Narodów: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Gdzie jednak wzmógł się grzech,
> tam jeszcze obficiej rozlała się łaska...\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (Rz 5,20). Niech nas nie przeraża
> straszliwe żniwo cywilizacji śmierci, chciejmy dostrzec oczyma wiary
ogrom Łaski > Jezusa Chrystusa, która \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"czeka\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" na tych, którzy z Pomocą
Bożą podejmą zmagania o obronę życia człowieka.
> Widzimy ogrom zbrodni i jesteśmy pewni mocą naszej wiary, że jest
przygotowany ogrom Łaski Wszechmocnego Boga do eliminacji tego straszliwego zła.
Przypomnijmy słowa św. siostry Faustyny - wielkiej apostołki Miłosierdzia
Bożego: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"... wszelka łaska spływa przez modlitwę\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (Dz. 146).
> Przypomnę tylko dwie wypowiedzi samego Jezusa Chrystusa, Dawcy życia
i Zwycięzcy śmierci: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam,
tylko wierzcie, że otrzymacie\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (Mk 11,24); \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"A o cokolwiek prosić
będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek
prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (J 14,13-14).
> Przypomnę także słowa św. Jana Apostoła: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ufność, którą
w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych
z Jego wolą\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
> (1 J 5,14).Czyż ktokolwiek z nas może sądzić, że nasze prośby,
modlitwy o ochronę życia człowieka nie są zgodne z wolą Bożą?
> Przywołam też słowa Matki Bożej zapisane w \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Dzienniczku\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
Świętej Siostry Faustyny: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"... Córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy
i jeszcze raz modlitwy za świat (...) wszędzie, zawsze, w każdym miejscu i czasie
- czy w dzień, czy w nocy, ilekroć się przebudzisz, módl się duchem.
Duchem zawsze trwać na modlitwie można\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (Dz. 325).
> Serdecznie proszę o włączenie się w Światową Krucjatę Modlitwy
w obronie życia człowieka (www.world-prayer-for-life.org).
> Antoni Zięba
>
>
> Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowiekaorganizacja
pożytku publicznego
> KRS 0000140437 ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków
biuro: ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Krakówtel./fax (12)421-08-43 - - - - - - (zobacz więcej) biuro@pro-life.pl

>
> ----- Koniec przekazywanej wiadomości -----

OCIĄŻdata ostatniej modyfikacji: 20-11-2010

 • Spotykamy się w nasze Patronalne Święto Chrystusa Króla

w niedzielę 21 listopada 2010r. o godz. 17,15 w Bazylice św. Józefa w Kaliszu. Będzie płyta CD z konferencjami i 3 numer Biuletynu…

 • PILNE !!! - DOŁĄCZ SIE DO MODLITWY Ojca Świętego BENEDYKTA XVI... (zobacz więcej)


 • Podpisz petycję…

Otrzymaliśmy taki oto list z prośbą o poparcie inicjatywy:

„Jeżeli sześć milionów obywateli Polski mogło oddać swoje życie podczas
drugiej wojny światowej, to myślę, że milion Polaków może teraz złożyć
swoje podpisy, aby ich w ten sposób uhonorować - podkreśla w rozmowie
Alex Storożyński, prezes Fundacji Kościuszkowskiej i znany amerykański
dziennikarz polskiego pochodzenia, który jest pomysłodawcą petycji.

Celem inicjatywy jest doprowadzenie do tego, by największe
amerykańskie redakcje - takie jak \\\"New York Times\\\", \\\"Wall Street
Journal\\\", \\\"Washington Post\\\" czy Associated Press - wprowadziły do tzw.
stylebooków (dziennikarskich podręczników, które określają, jak należy
i jak nie należy pisać) zapis o tym, że nie wolno używać terminu \\\"polski obóz koncentracyjny\\\". Zamiast tego powinno się używać
oficjalnie zaakceptowanej przez UNESCO nazwy obozu Auschwitz-Birkenau,
a więc \\\"niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady\\\".

Czy Polakom uda się zebrać milion podpisów przeciw \\\"polskim obozom\\\"?

Link do strony z petycją wraz z tekstem po polsku:
(zobacz więcej)

in vitro porady finansowe piesni patriotyczne chrystusa króla w kaliszudata ostatniej modyfikacji: 11-11-2010

 • Spotykamy się w nasze Patronalne Święto Chrystusa Króla

w niedzielę 21 listopada 2010r. o godz. 17,15 w Bazylice św. Józefa w Kaliszu.

 • Bezpłatne porady finansowe…
 • II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej w Krakowie…
 • Mamy biuletyn… już nr 2… A w nim m.in. o wyborach i o spotkaniu w Tursku…
 • Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej serdecznie zaprasza

na VIII Pielgrzymkę Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej do św. Józefa.
Tradycyjnie spotkamy się w nasze Patronalne Święto Chrystusa Króla
w niedzielę 21 listopada 2010r. o godz. 17,15 w Bazylice św. Józefa w Kaliszu.

Program spotkania
Godz. 17,15 Modlitwa przed Cudownym Wizerunkiem;
Godz. 17,30 Konferencja - Ks. Krzysztof Śliczny \\\"Wskazania Ojca Pio Dla Akcji Katolickiej\\\";
Godz. 18,00 Msza św. celebrowana przez J.E. Ks. Bpa Stanisława Napierałę.
Po Mszy św. Agapa


 • Wypowiedz się w sprawie in vitro…

Otrzymaliśmy taki oto list od jednego z poznańskich biur poselskich…
Prosimy wszystkich o wzięcie udziału w ankiecie…

Drodzy Przyjaciele !
na stronie internetowej Gazety Wyborczej znajduje się sondaż na temat in
vitro. W chwili obecnej około 65% osób opowiada się przeciwko in vitro. Należy to
nadal wspierać, aby trudno było ten sondaż ukryć. Zachęcam do wzięcia
udziału w tej sondzie na temat in vitro i opowiedzenie się przeciw. Sondaż
znajduje się na stronie:
(zobacz więcej) (po lewej stronie tekstu).
Pozdrawiam Ryszard Pomin

 • II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

Otrzymaliśmy list z Krakowa

POLONIA SEMPER FIDELIS
II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej
pod patronatem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej W Polsce.
Kraków 14 listopada 2010 r.
Zapraszamy Szanownych Prezesów i Zarządy DIAK do rozpropagowania idei przeglądu w swoich środowiskach i wyłonienia i zgłoszenia reprezentantów diecezji/województwa na II OPPP.
Do przeglądu można zgłaszać laureatów przeglądów(konkursów, festiwali) diecezjalnych, wojewódzkich a także innych szczebli, organizowanych przez Akcję Katolicką jak również przez inne środowiska.
KSM należy do ścisłego grona współorganizatorów naszego przedsięwzięcia.
Przyjazdowi na Przegląd do Krakowa można nadać dodatkowo charakter pielgrzymkowo – turystyczny (np. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie, Katedra i Zamek Królewski na Wawelu - czy inne miejsca kultu i tradycji Narodu Polskiego.)
Każdemu z uczestników Przeglądu ofiarujemy w miarę potrzeb pomoc w realizacji programu przyjazdu (np. dodatkowy koncert ) i w miarę możliwości pokrycie części kosztów pobytu(posiłek , nocleg).
Szczegóły do indywidualnego uzgodnienia.


Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy
Króluj Nam Chryste!
W imieniu Organizatorów Stefan Majerczak
Wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej
Kontakt: tel: 012/6570613, 0608345139,
e-mail: stefan.majerczak@gmail.com

 • Mamy biuletyn… już numer 2

Jak wiadomo biuletyn powstał z inicjatywy Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej. Mamy już drugi numer. Przekazujemy bieżące sprawy naszego działania. Tak jak poprzednio prosimy prezesów o przekazanie informacji tam zawartych wszystkim członkom parafialnych zespołów. Przewidujemy ukazanie się trzeciego numeru i przekazanie go do parafialnych oddziałów w czasie spotkania w Święto Chrystusa Króla w Bazylice Św. Józefa 21 listopada…

POZNAŃdata ostatniej modyfikacji: 03-10-2010


 • Politechnika Poznańska - Sesja: „W komunii z Bogiem”

W GALERII można obejrzeć zdjęcia… (zobacz więcej)

 • Spotkanie popielgrzymkowe w Jarocinie
 • Mamy biuletyn… • Sesja: „W komunii z Bogiem”

Byliśmy w Poznaniu uczestnikami sesji przygotowanej przez Akcję Katolicką. Wśród prelegentów mogliśmy spotkać: ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego, ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, ks. Prof. Dr hab. Tadeusza Borutkę, redaktora Zbigniewa Nosowskiego oraz Prof. Dr hab. Alinę Rynio. Było też muzyczne interludium z kwartetem smyczkowym Archetto. Swoje słowo wygłosił dla nas w homilii JE Ks. Biskup Edward Dajczak. Więcej informacji można znaleźć na stronie Akcji Katolickiej w Poznaniu. My przygotowaliśmy fotograficzny zapis tego wydarzenia.

 • Spotkanie popielgrzymkowe w Jarocinie…

Uczestnicy Pielgrzymkowej Grupy Rowerowej spotkali się ponownie. Tym razem w Jarocinie, dzięki inicjatywie ks. Andrzeja Piłata, proboszcza parafii Matki Bozej fatimskiej w Jarocinie. Rozpoczęło się Mszą Św. Potem był różaniec. Eucharystia jak i różaniec było wspólną modlitwą z cała wspólnotą parafialną. Obejrzano również budowę nowego kościoła. A potem była biesiada przy grillu. Zakończyło się to spotkanie Apelem Jasnogórskim i duszpasterskim błogosławieństwem. Pamiątkowe zdjęcia w najbliższym czasie.

 • Mamy biuletyn…

Z inicjatywy Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej, powstał biuletyn, którego celem jest przekazywanie bieżących spraw dotyczących całego działania Akcji katolickiej w naszej, i nie tylko naszej diecezji. Ten pierwszy numer już jest wysłany. Prosimy prezesów o przekazanie informacji tam zawartych wszystkim członkom parafialnych zespołów.

GÓRA KRZYŻA, BIULETYNdata ostatniej modyfikacji: 25-09-2010


 • Mamy biuletyn…
 • Rocznica poświęcenia Katedry…
 • Spotkanie popielgrzymkowe w Jarocinie


GÓRA KRZYŻA

Po raz dziewiąty spotkaliśmy się u stóp Góry Krzyża (Kobyla Góra 284 m n.p.m.) na wspólnej Eucharystii. Spotkanie z ks. Biskupem i przemarsz od SAMOTNII. Z inicjatywy Grupy Rowerowej powieszone też zostały w pobliżu szczytu osobiste Krzyże uczestników Pielgrzymki, które wędrowały z nimi na Jasna Górę. Zapis z tego wydarzenia w naszej GALERII (zobacz więcej)

Mamy biuletyn…

Z inicjatywy Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej, powstał biuletyn, którego celem jest przekazywanie bieżących spraw dotyczących całego działania Akcji katolickiej w naszej, i nie tylko naszej diecezji. Ten pierwszy numer przesłaliśmy wszystkim prezesom POAK oraz Księżom Proboszczom parafii, w których zaistniały zespoły inicjatywne. W kilku punktach przedstawia on m.in. jak założyć Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – to informacja którą można przekazać parafiom, w których oddziału takiego dotąd nie ma. Przypominamy też, dlaczego po raz dziewiąty nasz diecezjalny sztandar był obecny w Kotłowie. Nie możemy tym samym zapomnieć o modlitwie za tą parafię, której tekst też przypominamy. A z wydarzeń ogólnopolskich przekazujemy zaproszenie, wraz z programem, na sesję zorganizowaną przez poznańską Akcję Katolicką. Jej temat: „W komunii z Bogiem”.
Sądzimy, że tego rodzaju przekaz, adresowany każdego miesiąca do Parafialnych Oddziałów i znanych nam Zespołów Inicjatywnych, zbliży nas do siebie i ożywi aktywność. Spełni swój cel, jeśli korzystać z niego będziemy także dla dzielenia się doświadczeniami.
Oczekujemy sygnałów na adres: Zarząd DIAK Diecezji Kaliskiej, 62-800 Kalisz, Widok 80-82, jak i poprzez naszą stronę www.


Rocznica poświęcenia Katedry…

Uczestniczyliśmy w niej wraz ze swoim sztandarem w sobotę 25 września. Wkrótce będzie można obejrzeć kronikarski zapis fotograficzny.

SESJA W POZNANIU JUŻ 2 PAŻDZIERNIKA…

Pełny tekst informujący o tym wydarzeniu na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej… (zobacz więcej)

Spotkanie popielgrzymkowe w Jarocinie… zaprasza ks. Andrzej Piłat

„Zapraszam rowerzystów
na spotkanie popielgrzymkowe do Jarocina
w dniu 2 października, tj. sobota.
O godz. 18.00 Msza Św., a później biesiada przy grillu”.
ks. Andrzej Piłat

15 IX + KOTŁÓWdata ostatniej modyfikacji: 17-09-2010

 • Zapraszam Wszystkich na Górę Krzyża…Więcej informacji na blogu… (zobacz więcej)
 • Po raz ósmy Grupa Rowerowa była w Licheniu…

Odbyło się również spotkanie popielgrzymkowe w Brzeziu…
Wkrótce więcej informacji oraz pamiątkowe zdjęcia…

Licheńdata ostatniej modyfikacji: 03-09-2010

 • Po raz ósmy na rowerach w Licheniu…


 • nowa Galeria z Rowerowej Jasnej Góry…

(zobacz więcej) • Po raz ósmy na rowerach w Licheniu…

Po raz ósmy Grupa Rowerowa spotkała się w tym roku również w Licheniu. Wędrują tam zawsze w ostatni weekend sierpnia. W sobotę Licheń i wieczorna procesja Maryjna ze świecami. Niedziela to dalsza droga: Bieniszew – i Msza Św. w klasztorze Kamedułów, a dalej Ląd gdzie można zwiedzić pocysterski klasztor. W tym roku było w obu grupach 36 pielgrzymów. Byli to ci, którzy pielgrzymowali do Częstochowy i do Lichenia, jak również ci którzy z różnych powodów na Jasnej Górze w tym roku nie byli, ale mogli pojechać do Lichenia..
Nie mamy żadnych zdjęć z tego wyjazdu. Może ktoś chociaż kilka przyśle?

ROWEROWA JASNA GÓRA 2010...data ostatniej modyfikacji: 21-08-2010

 • Pielgrzymka Rowerowa Częstochowa 2010 - zakończona…

Oczywiście w GALERII można zobaczyć zdjęcia… (zobacz więcej)

 • Podsumowanie i Podziękowania !!!


 • Do Lichenia na rowerach 28-29 sierpnia… Jest jeszcze kilka wolnych miejsc…DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM !!!

Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę już za nami. Po raz IX byliśmy Promienistą Grupą Akcji Katolickiej. Składam Podziękowanie tym wszystkim 114 osobom które brały w niej udział. Tym którzy Pielgrzymowali po raz pierwszy, lub kolejny i tym którzy Pielgrzymowali po raz dziewiąty.
Dziękuję najstarszemu Pielgrzymowi Jerzemu z Kalisza, który po raz siódmy był z nami, jak i najmłodszemu Dawidowi z Krotoszyna, który był po raz pierwszy. Dziękuję tym którzy nam pomagali: Opiekunom Duchowym, kierowcom samochodów towarzyszących i serwisowi rowerowemu; osobom które na nas czekały z posiłkiem w Brzeziu, Grabowie, Sokolnikach i Kaliszu. Tym którzy przygotowali nam noclegi w Tyblach i Truskolasach. Prezesom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej których spotykałem na naszej trasie, a ich pomoc była niezbędna, żeby tak noclegi i posiłki zorganizować.
Dziękuję tym którzy w jakikolwiek inny sposób pomagali mi przy organizacji tej Pielgrzymki.
Dziękuję tym którzy nas odprawiali w Pleszewie i Kaliszu jak i witali nas gdy wracaliśmy. W przyszłym roku będzie mały Jubileusz. Myślę, że się wszyscy zobaczymy, być może nawet w jeszcze większym gronie.
Serdeczne Wszystkim Bóg Zapłać!
Ireneusz Reder…

pielgrzymka i świdnikdata ostatniej modyfikacji: 28-07-2010

 • Pielgrzymka Rowerowa Częstochowa 2010…jak zawsze: 11-15 sierpnia…

Informacje na blogu… (zobacz więcej)
- w plikach do pobrania niezbędne informacje… (zobacz więcej)

 • list ze Świdnika wraz z zaproszeniem na: Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej…

- więcej informacji poniżej lub… (zobacz więcej)

 • homilia ks. Bp Tadeusza Rakoczego z Pielgrzymiki AK 26 VI 2010r. (zobacz więcej) • Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej w Świdniku…


Witam !!!

25.09.2010r po raz pierwszy odbędzie się w Świdniku I Ogólnopolski
Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Maranatha w ramach X
Międzynarodowego Festiwalu Stróżów Poranka.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Kultury w
Świdniku.

Celem festiwalu jest stworzenie możliwości młodym ludziom zaistnienia
Na scenie muzycznej. Możliwość spotkania, wymiany doświadczeń stanowi główny motyw zorganizowania przedsięwzięcia.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół New Life-m.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane zespoły do zgłaszania swego
uczestnictwa w festiwalu.
Więcej informacji na stronie: (zobacz więcej)
Proszę o przesłanie informacji do zainteresowanej młodzieży.

Pozdrawiam
Paulina Niezbecka - Koordynator Festiwalu
Adres e-mail: paulinaniezbecka@mok.swidnik.pl

RADA I PIELGRZYMKAdata ostatniej modyfikacji: 28-06-2010

 • Obradowała Rada Krajowa AK…
 • XV Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę…

Foto w GALERII… (zobacz więcej)

 • STANOWISKO AKCJI KATOLICKIEJ W SPRAWIE IN VITRO...

 • Pielgrzymka Rowerowa - Częstochowa 2010…jak zawsze: 11-15 sierpnia…

Informacje na blogu… (zobacz więcej)


 • XV Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę…


Jak zwykle rozpoczęła się w Częstochowskiej Katedrze. Tam po słowach powitania, wręczeniu pamiątkowych medali i krótkim programie artystycznym wszyscy przeszli we wspólnej procesji na Jasną Górę. Z naszej diecezji były dwa sztandary. Nasz diecezjalny oraz z parafii p.w. św. Barbary w Odolanowie.
Dzień wcześniej odbyło się również posiedzenie Rady Krajowej. Tematem było podsumowanie konferencji FIAK, oraz terminy i miejsca spotkań Rady w przyszłym roku, co będzie związane z Bł. Stanisławem Kostką-Starowieyskim.
Jak zwykle w naszej GALERII można zobaczyć fotograficzny zapis obydwu spotkań.
(zobacz więcej)


 • STANOWISKO AKCJI KATOLICKIEJ W SPRAWIE IN VITRO...


Akcja Katolicka w sprawie in vitro
Rada i Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, na swoim posiedzeniu w Częstochowie 25 czerwca br.,
w przededniu Ogólnopolskiej Pielgrzymki AK na Jasną Górę,
zapoznały się z Komunikatem z 352. Zebrania Konferencji Episkopatu Polski w Olsztynie.
Rada i Zarząd wyraziły wdzięczność Episkopatowi Polski za podjęcie złożonego i bolesnego problemu stosowania metody in vitro. Członkowie Rady i Zarządu KIAK, solidaryzując się z tym stanowiskiem,
przyjęli jako swój obowiązek przekazywanie pełnej prawdy o procedurach zapłodnienia pozaustrojowego
w odniesieniu do człowieka, uznając je jako obiektywnie niemoralne.

Halina Szydełko
Prezes Zarządu KIAK


 • Pielgrzymka Rowerowa - Częstochowa 2010…odbędzie się: 11-15 sierpnia…


Ireneusz Reder zaprasza na swoim blogu do uczestnictwa w IX już Pielgrzymce Rowerowej. Można tam uzyskać również dalsze informacje. (zobacz więcej)

pielgrzymka AK do Częstochowydata ostatniej modyfikacji: 12-06-2010


 • Pielgrzymka AK do Częstochowy: w sobotę 26 czerwca…
 • Zapraszam na WYPRAWĘ ROWEROWĄ…

(zobacz więcej)

 • Festyn Parafialny w Ostrowie…
 • KOMISJA REWIZYJNA ukonstytuowana!!!Pielgrzymka do Częstochowy…

W sobotę 26 czerwca odbędzie się coroczna, Ogólnopolska Pielgrzymka do Częstochowy.
Oto podajemy plan jazdy autobusu - w których miejscach można zabrać chętne osoby
Dodatkową inicjatywą zgłoszona na Radzie krajowej jest zamanifestowanie obecności Krzyża w naszym życiu. Prosimy więc, aby każdy z uczestników zabrał ze sobą Krzyż.

3.45 JAROCIN, KOTLIN
4.15 PLESZEW, LENARTOWICE, BRZEZIE
4.30 GOŁUCHÓW, KOŚCIELNA WIEŚ, KUCHARY
5.00 KALISZ, SKALMIERZYCE
5.30 OSTRÓW
6.00 OSTRZESZÓW
6.30 KĘPNO


Zapraszam na WYPRAWĘ ROWEROWĄ…

Ireneusz Reder zaprasza na swoim blogu na wyprawę rowerową…
(zobacz więcej)


Festyn Parafialny w Ostrowie…

XIII Festyn Osiedlowo-Parafialny w parafii p.w. św. Pawła Apostoła odbył się w dniu 30.05.2010r. a zorganizowany został przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej we współpracy z Radą Osiedlową nr 4.
W ramach festynu wystąpili:
- Szkoła Podstawowa nr 9, Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II, Chórek „Nutki Apostoła”, Grupa Rockowa „Aletheia” (zespół kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu), Zespół „Bakkon” oraz Lech „Kiss” Stawski z zespołem.
Festyn miał na celu integrację mieszkańców osiedla oraz miłe i aktywne spędzenie czasu, a także propagowanie aktywnego wypoczynku. Celem festynu było także sfinansowanie z dochodu części wypoczynku dzieci. Podczas festynu przeprowadzono wiele gier, konkursów sprawnościowych i sportowych. Największym zainteresowaniem cieszył się mecz piłki nożnej: Księża – ministranci. Wśród konkursów sprawnościowych zainteresowaniem cieszyły się również: konkurs rzutu piłką do kosza, biegi przedszkolaków oraz rzut do puszek i do tarczy. W czasie festynu młodzież mogła zdobyć puchar akcji katolickiej w konkursie wiedzy o Roku Kapłańskim.
Jak zwykle w naszej GALERII można obejrzeć pamiątkowe zdjęcia. (zobacz więcej)


KOMSJA REWIZYJNA ukonstytuowana…
Krystyna Marciniak przewodnicząca;
Mirosława Pawlak – vice przewodnicząca;
Zbigniew Wroński – sekretarz;
Maria Rabiega – członek;
Ryszard Lubryka – członek…

FINAŁ W RASZKOWIEdata ostatniej modyfikacji: 03-06-2010

 • Finał Konkursu Literackiego odbył się w Raszkowie…


 • Podsumowanie spotkania na Pólku zobacz blog Elżbiety Maniewskiej… (zobacz więcej)
 • Skład nowego Zarządu Akcji Katolickej Diecezji Kaliskiej…Skład nowych władz Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej

Zarząd:


Elżbieta Kałuża Maniewska - Prezes
Marian Rybicki – vice-Prezes
Zbigniew Trybuła - vice-Prezes
Ireneusz Reder - Sekretarz
Ewa Marciniak - Skarbnik
Maria Skrzypińska - Członek
Maria Wawrzyniak - Członek
Marek Kowalski - Członek
Robert Lis - Członek

Komisja Rewizyjna:


Krystyna Marciniak
Zbigniew Wroński
Maria Rabiega
Mirosława Pawlak
Ryszard Lubryka

Komisja na dzień dzisiejszy jeszcze się nie ukonstytuowała…

PÓLKO 2010 oraz Finał w Żerkowie...data ostatniej modyfikacji: 27-05-2010

 • FINAŁ KONKURSU W ŻERKOWIE…

zobacz w naszej GALERII… (zobacz więcej)
poczytaj o konkursie na BLOGU… (zobacz więcej)


 • Międzynarodowe Forum Akcja Katolickiej…

można w GALERII zobaczyć zdjęcia… (zobacz więcej)

 • Ukonstytuował się nowy Zarząd Diecezjalny AK…szczegóły wkrótce... • Spotkanie na Pólku

Już po raz XI odbyło się Czuwanie Akcji Katolickiej naszej diecezji na Pólku pod Bralinem. Tegoroczne było pod hasłem: „Kapłan w służbie Bogu, człowiekowi i Ojczyźnie”. Były też dwie konferencje programowe. Oczywiście kilka pamiątkowych zdjęć można zobaczyć w naszej GALERII… (zobacz więcej)
Autorem zdjęć jest Ewa Marciniak.


 • Ukonstytuował się nowy Zarząd Diecezjalny AK…

Szczegóły wkrótce…

 • Festyn Rodzinny w Rajsku…

Nasz kolega Robert Lis przygotował sprawozdanie wraz z kilkoma zdjęciami z Majowego Festynu Rodzinnego w Rajsku. Można je obejrzeć (zobacz więcej)
Prosimy również o informacje z innych oddziałów…

 • Międzynarodowe Forum Akcja Katolickiej…

obradowało w Krakowie – Łagiewnikach i w Częstochowie…
Mamy sporo ciekawych zdjęć. (zobacz więcej)


Rowerowa pielgrzymka do Św. Józefadata ostatniej modyfikacji: 09-05-2010

 • Międzynarodowe Forum Akcja Katolickiej…

obradowało w Krakowie – Łagiewnikach i w Częstochowie…
GALERIA FOTO wkrótce…


 • Rowerowa pielgrzymka do Św. Józefa…

Po raz szósty 1 maja pojechaliśmy do Św. Józefa. Dzieliliśmy się chlebem wraz z przedstawicielami ludzi pracy i pracodawcami. Było jak zwykle wielu członków „SOLIDARNOŚCI”. Można poszukać GALERIE z ubiegłego roku jak i zobaczyć zdjęcia tegoroczne. (zobacz więcej)

 • Festyn Rodzinny w Rajsku…

Nasz kolega Robert Lis przygotował sprawozdanie wraz z kilkoma zdjęciami z Majowego Festynu Rodzinnego w Rajsku. Można je obejrzeć (zobacz więcej)
Prosimy również o informacje z innych oddziałów…

 • Międzynarodowe Forum Akcja Katolickiej…

obradowało w Krakowie – Łagiewnikach i w Częstochowie…
Mamy sporo ciekawych zdjęć. Przygotujemy i wkrótce będzie można je obejrzeć…

2 majadata ostatniej modyfikacji: 03-05-2010


 • Finał IX Konkursu – Żerków - poniedziałek 10 maja 2010, godz. 10.00
 • Relikwie św. Jana Marii Vianey odwiedziły Pleszew…


Samochód-kaplica przybył około godziny 21.30 na teren klasztoru Sióstr Służebniczek NMP. Całonocne czuwanie trwało do godz. 9.00 rano. Można zobaczyć kronikarski zapis fotograficzny w naszej GALERII. (zobacz więcej)

 • Finał IX Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego (zobacz więcej)


Finał odbędzie się w Żerkowie w poniedziałek 10 maja 2010 roku
g. 10,00 Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie przesłuchania finałowe w poszczególnych kategoriach wiekowych
ok. g.13,00 Obiad a po obiedzie wycieczka po Ziemi Żerkowskiej, zwiedzanie między innymi Muzeum w Śmiełowie
g. 16,00 Aula Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta w Żerkowie Koncert Finałowy z udziałem zaproszonych gości, ogłoszenie wyników,
rozdanie nagród, prezentacja najlepszych recytatorów ok. g. 18,00 Kolacja dla uczestników Konkursu i zaproszonych gości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

strona startowa - powrót do góry strony