CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
240788

KRONIKA

kurs wawa luty 2012data ostatniej modyfikacji: 01-03-2012

a u nas kronikarski zapis zdjęciowy… (zobacz więcej)

 • „Kolumbia - świadectwo dla świata” w Kaliszu 15 marca – przyjdź koniecznie (zobacz więcej)

zwiastun filmu… (zobacz więcej)

 • Zapisz się na nasze rekolekcje 30 III – 1 IV… • „Kolumbia - świadectwo dla świata” w Kaliszu 15 marca – przyjdź koniecznie


Zapraszamy Wszystkich na prezentację i spotkanie z reżyserem Dominikiem Tarczyńskim filmu Kolumbia - świadectwo dla świata 15 marca ( czwartek) godz. 19:30 w Kościele ojców Jezuitów w Kaliszu, ul. Stawiszyńska 2
Liczymy na waszą obecność a także na upowszechnienie tego zaproszenia.
Przed prezentacją o godz. 19:00 Eucharystia.

zapowiedź rekolekcjidata ostatniej modyfikacji: 17-02-2012


 • Rekolekcje wiosenne 30 III – 1 IV… i Rada Diecezjalna…

Zarezerwuj czas,
Zgodnie z komunikatem, przedstawionym podczas spotkania opłatkowego,
wiosenna Rada DIAK odbędzie się w sobotę 31 marca br. w Przedborowie.
Szczegółowy program podamy po uzgodnieniu wszystkich szczegółów.
Przewidujemy połączenie jej z rekolekcjami, które trwać będą od późnego popołudnia 30 marca do południa 1 kwietnia.
W rekolekcjach mogą uczestniczyć także osoby spoza Rady.
Przewidziane koszty rekolekcji (zakwaterowanie, wyżywienie):
- członkowie Rady ok. 125 zł.
- osoby nie będące członkami Rady ok. 150 zł.
Członkowie Rady, nie deklarujący udziału w rekolekcjach, nie ponoszą żadnych kosztów.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie do 29 lutego, telefonicznie lub pocztą elektroniczną
swego uczestnictwa w Radzie, z ewentualnym wyrażeniem chęci udziału także w rekolekcjach
oraz podania osób spoza Rady, pragnących skorzystać z rekolekcji.
Powyższa decyzja wynika z dobrego odbioru rekolekcji, które odbyły się jesienią 2011 r.
Jesteśmy przekonani, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom ich uczestników i mamy nadzieję
na poszerzenie grona zwolenników tego rodzaju formy pracy nad rozwojem wewnętrznym.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem

Kontakt e-mail: ak.kalisz@wp

 • Audycja radiowa - pobierz plik…

Można pobrać tekst audycji przygotowany z naszych materiałów formacyjnych,
które były prezentowane na antenie „Radia Rodzina” …
(zobacz więcej)

 • 12 lutego transmisja z Łagiewnik…

O godz. 7.00, transmisja telewizyjna ze Mszy Świętej,
którą koncelebrował będzie nasz Ordynariusz ks. Bp Stanisław Napierała.

odezwydata ostatniej modyfikacji: 21-01-2012


 • Nasza odpowiedź na protest pracowników kaliskich przedszkoli… (zobacz więcej)
 • Stanowisko Akcji Katolickiej w Polsce w sprawie koncesji dla Telewizji TRWAM… (zobacz więcej)
 • Nasza odpowiedź na protest pracowników przedszkoli…


Szan. Pan Grzegorz Sapiński
Przewodniczący Rady Miasta Kalisza
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej z wielkim niepokojem przyjął informację o planowanej prywatyzacji przedszkoli publicznych w Kaliszu. Uprzejmie prosimy o wnikliwe rozpatrzenie słuszności ustaleń podejmowanych w tym względzie, by nie stwarzały one poczucia zagrożenia tak dla rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną jak i pracowników publicznych placówek.
Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacja to w a r t o ś c i będące słusznymi prawami obywateli, których powinna strzec demokratycznie wybrana władza. Respektowanie ich musi być uwzględniane w istotnych dla społeczeństwa decyzjach. Ze smutkiem stwierdzamy, że coraz częściej w naszej rzeczywistości lekceważy się przestrogę Bł. Ojca Świętego Jana Pawła II, zawartą w encyklice Centesimus annus:
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny
lub zakamuflowany totalitaryzm (46).
Mamy nadzieję, że władze Kalisza zechcą uwzględnić w podejmowanych decyzjach prawdziwe dobro swoich wyborców i znajdą rozwiązanie trudności, które rozumiemy, zapewniając wszystkim mieszkańcom małej ojczyzny atmosferę przyjazną, wolną od przedmiotowego ich traktowania.

Z wyrazami szacunku W imieniu Zarządu DIAK
Elżbieta Kałuża - Maniewska
Prezes

Do wiadomości: dr Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza

 • Krajowy Instytut Akcji Katolickiej

W sprawie koncesji dla Telewizji Trwam

Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej stanowczo protestuje w związku
z nieprzyznaniem Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji
naziemnej. Uważamy, że decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
pozbawiona była podstaw merytorycznych, tym bardziej, że koncesje przyznano
zupełnie nowym komercyjnym kanałom telewizyjnym, podczas gdy Telewizja Trwam
jest nadawcą społecznym, cenionym, rekomendującym się wieloletnim stażem.
Asymetryczne traktowanie nadawców przez KRRiTv, noszące wszelkie znamiona
dyskryminowania telewizji emitującej program religijny, godzi
w fundamentalne zasady demokratycznego państwa i może być rozumiane, jako
celowe ingerowanie w prawo do swobodnej wypowiedzi, którą chroni art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Zarząd KIAK zawraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
o zrewidowanie postępowania koncesyjnego i uwzględnienie starań Telewizji
Trwam o miejsce w multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej.

Zarząd Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej
Warszawa, 14 stycznia 2012 r.


Pobierz plik i podpisz apel… (zobacz więcej)

opłatek I-2012data ostatniej modyfikacji: 09-01-2012

 • Apel i życzenia od o. Tadeusza Rydzyka...

Pobierz plik i podpisz apel… (zobacz więcej)

 • Pielgrzymka na Białoruś…śladami Św. Andrzeja Boboli...

(zobacz więcej) • Apel o zbieranie podpisów pod pismami do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przydzielenia Radiu Maryja i Telewizji Trwam miejsca na multipleksie


Apel o. dr Tadeusza Rydzyka - Dyrektora Radia Maryja…
Na Nowy już 2012 Rok wszystkim słuchaczom Radia Maryja, widzom TV Trwam, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej z magnificencją ojcem Rektorem, profesorami, wykładowcami, pracownikami, mecenasami naszej uczelni i studentami, Fundacją Nasza Przyszłość, Lux Veritatis i Instytutowi Edukacji Narodowej w Lublinie, Naszemu Dziennikowi, wszystkim Biurom i Kołom Radia Maryja, pomocnikom, współpracownikom duchownym i świeckim, całej Rodzinie Radia Maryja na całym świecie życzymy Bożego Błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej, świętego Józefa i świętych patronów.
Równocześnie z ogromnym zatroskaniem zwracam się z wielką prośbą o pomoc w uzyskaniu od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji miejsca na tak zwanym multipleksie. A to w związku z wprowadzeniem cyfrowego systemu nadawania. Miejsca te już się kończą. Poszczególne podmioty uzyskują nawet po parę miejsc na multipleksie. Otrzymują podmioty nie tylko nawet tysiące razy słabsze z formalnego punktu widzenia od nas, ale i z uchybieniami formalnymi. Natomiast my nie otrzymaliśmy żadnego, ani jednego miejsca na tak zwanym multipleksie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie informowała nas o kolejnych etapach tego procesu koncesyjnego. Między innymi nie powiadomiła o podjętych w dniach 26 kwietnia 2011 roku i 06 lipca 2011 roku uchwałach, którymi przyznano koncesje jednym firmom, a innym odmówiono. Informacja ta nie została również umieszczona na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dopiero po nagłośnieniu przez nas - po naszej pielgrzymce lipcowej - tej sprawy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w dniu 29 lipca 2011 roku wydała decyzję, w której opisała proces przyznawania koncesji. Poinformowała o wcześniej podjętych uchwałach z kwietnia i lipca dotyczących rozszerzenia koncesji oraz przekazała je wnioskodawcom. Jeszcze jedno, do 31 grudnia 2011 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ustosunkowała się do odwołania Fundacji Lux Veritatis doręczonego przez nas 23 sierpnia 2011. Odpowiedź nie nadeszła pomimo, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami rada powinna jej udzielić w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania odwołania. A więc minęło cztery miesiące i my nie otrzymujemy żadnej odpowiedzi. Kochani, jeśli nie otrzymamy miejsca na multipleksie zostanie zlikwidowana jeszcze jedna możliwość na ewangelizację.
Dlatego wszystkich, którym zależy na wolności, pluralizmie i demokracji w naszej Ojczyźnie prosimy o pomoc w uzyskaniu koncesji na miejsce na multipleksie. Prosimy bardzo o zbieranie podpisów wśród wszystkich ludzi dobrej woli pod pismami do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie, ale i przesyłanie kopii do nas do Biura Radia Maryja w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 80. Abyśmy mieli informację, wgląd ilu ludzi i kto zwracał się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wzór tego pisma będzie od 02 stycznia na naszej stronie internetowej. Poprosimy o to także Nasz Dziennik. Prosimy bardzo gorąco o modlitwę, aby nikt w Ojczyźnie nie był wykluczany i dyskryminowany, także Radio Maryja, TV Trwam i inne dzieła z nim związane, wyrosłe przy Radiu Maryja.
Bóg zapłać za wszystko.
Życzę w imieniu wszystkich ojców,
sióstr, współpracowników świeckich
Bożego Błogosławieństwa na Nowy 2012 Rok.
Szczęść Boże.
Dyrektor Radia Maryja
o. dr Tadeusz Rydzyk
Pobierz plik i podpisz apel… (zobacz więcej)

Boze Narodzeniedata ostatniej modyfikacji: 03-01-2012

 • Spotkanie Opłatkowe AK w Odolanowie 7 stycznia o godz. 10.00...
 • PIELGRZYMKA „ŚLADAMI ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI – zobacz ofertę… (zobacz więcej) • Akcja Katolicka,

jednocząc ludzi dobrej woli,
zbliża się do Nowonarodzonego Boga Człowieka w przekonaniu,
że jedynie w Nim jest źródło prawdziwej radości
i niczym nie zmąconego szczęścia.
Światła pokoju roztaczającego się z niezwykłej groty,
otwartej na oścież dla każdego kto zechce zbliżyć się do Niej
i głębokiego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia
w atmosferze Miłości
życzy
swoim Członkom i Sympatykom
Zarząd DIAK
Diecezji Kaliskiej


 • PIELGRZYMKA „ŚLADAMI ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI – zobacz ofertę… Pobierz w PLIKI DO POBRANIA (zobacz więcej)


OCIĄZ / KALISZdata ostatniej modyfikacji: 15-12-2011

 • Święto Patronalne Akcji Katolickiej u Św. Józefa w Kaliszu

- relacja poniżej oraz GALERIA (zobacz więcej)

 • Wieczór Pieśni patriotycznej w Ociążu –relacja poniżej oraz GALERIA… (zobacz więcej)
 • MODLITWA O JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA... Pobierz plik i rozdaj znajomym… (zobacz więcej)


 • IX Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej do św. Józefa


W minioną niedzielę, 20 listopada 2011 roku, przeżywaliśmy we wspólnocie członków Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej nasze patronalne Święto Chrystusa Króla Wszechświata. Z zaproszenia Zarządu DIAK do uczestnictwa w IX Pielgrzymce Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej do św. Józefa skorzystało wielu członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej wraz ze swoimi księżmi asystentami. Mam nadzieję, że X Jubileuszowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej do bazyliki św. Józefa w przyszłym roku 2012 zgromadzi przedstawicieli wszystkich 85 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z naszej Diecezji Kaliskiej i nie zabraknie również asystentów kościelnych.
Pielgrzymkę rozpoczął monodram „Ja Judasz” na podstawie dramatu Ukrainki Łesi „Na polu krwi” w wykonaniu wiceprezesa DIAK Mariana Rybickiego. Świetne wykonanie w półmroku bazyliki św. Józefa wywarło na mnie i uczestnikach pielgrzymi duże wrażenie.
Centralnym punktem naszej Pielgrzymki była Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył i skierował do nas Słowo Boże nasz ordynariusz ks. bp. Stanisław Napierała. Wcześniej, wszystkich przybyłych pielgrzymów powitał kustosz bazyliki św. Józefa w Kaliszu ks. prałat Jacek Plota. Wzruszającym momentem był akt zawierzenia Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej, wypowiedziany przed cudownym obrazem św. Józefa w wizerunku św. Rodziny przez ks. bp. Stanisława Napierałę w towarzystwie członków Zarządu DIAK.
Pielgrzymkę zakończyła Agapa, przygotowana przez gościnny miejscowy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Wniebowzięcia NMP –sanktuarium św. Józefa wraz z księdzem kustoszem. Była to okazja do rozmów, dzielenia się doświadczeniami w działalności apostolskiej. Spotkanie zakończyło błogosławieństwo udzielone przez ks. bp. Stanisława Napierałę.
inf. Przekazał: Zbigniew Trybuła-wiceprezes DIAK Diecezji Kaliskiej,sekretarz Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej (zobacz więcej)

 • Wieczór Pieśni patriotycznej w Ociążu…

POAK przy parafii Narodzenia N.M.P. w Ociążu dnia 19.11.2011r. już po raz dziewiąty zorganizował „Wieczór z Pieśnią Patriotyczną”. W dniu tym obchodził 10 – lecie wznowienia działalności parafialnego oddziału. Uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny, Akcji Katolickiej oraz ks. asystenta, proboszcza Rafała Sobieraja. Mszę świętą wraz z homilią odprawił ks. Jacek Piekielny z Wieruszowa. Podczas homilii ks. Jacek przedstawił zmagania praojców o wolność Ojczyzny. Mówił by nie zatracić tego co nasi przodkowie wywalczyli dla Ojczyzny swoim uporem, krwią i mądrością. Po mszy św. spotkaliśmy się w Domu Katolickim im. Władysława Mączkowskiego. Pani Prezes POAK- u przywitała przybyłych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: Panią Prezes
dr Elżbietę Kałużę – Maniewską wraz z członkami Zarządu DIAK, gości z parafialnych oddziałów AK:, Nowe Skalmierzyce, Kakawa, Gorzyce. Chocz, Odolanów par. św. Barbary, sympatyków i członków parafialnego oddziału, a szczególne podziękowanie skierowała dla ks. proboszcza Rafała asystenta za 10 lat współpracy. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan starosta Paweł Rajski. Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce Pan
W. Borkowski i A. Libert oraz przedstawiciel miasta Kalisza Robert Lis. Po posiłku Hymnem Narodowym rozpoczęliśmy śpiew pieśni przy akompaniamencie p. Mariusza Jernalczyka. Członkowie POAK wraz z ks. asystentem przygotowali śpiewnik z oryginalnymi tekstami pieśni. Dziękuję wszystkim za obecność, która uświetniła naszą uroczystość.
W GALERII można obejrzeć pamiątkowe zdjęcia…
Inf. Przekazała: M. Wawrzyniak, zdjęcia: R. Lis
(zobacz więcej)

po Rekolekcjachdata ostatniej modyfikacji: 11-11-2011

 • Zapraszamy do Ociąża - 19 listopada - godz. 18.00...
 • IX Pielgrzymka do św. Józefa w niedzielę, 20 listopada br... (zobacz więcej)
 • MODLITWA O JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W DIECEZJI KALISKIEJ... Pobierz plik i rozdaj znajomym … (zobacz więcej) • Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej serdecznie zaprasza na:

IX Pielgrzymkę Akcji Katolickiej do św. Józefa w niedzielę, 20 listopada br.
Program spotkania:
Godz. 17,00 Bazylika Św. Józefa – monodram w wykonaniu Mariana Rybickiego
„Ja Judasz” na podstawie dramatu Łesi Ukrainki „Na polu krwi”.
Godz. 18,00 Msza św. celebrowana przez J.E. Ks. Bp Stanisława Napierałę
Po Mszy św. Agapa – informacje Zarządu, dzielenie się doświadczeniami.
Liczymy na niezawodne przybycie w jak najliczniejszym gronie członków POAK...


 • Akcja Katolicka parafii Narodzenia NMP w Ociążu

z księdzem asystentem Rafałem Sobierajem
Zaprasza
Dnia 19 listopada 2011r. na godz. 18.00 Na Wieczór z Pieśnią Patriotyczną...
„A niźli skona pieśń,
Naród pierw wstanie” - C.K. Norwid

Na 10-tą Rocznice Wznowienia Działalności 2001-2011
„Idzie naprzód z nadzieją” - Jan Paweł II

Program spotkania:
 godz. 1800 Msza św. w Intencji Ojczyzny i Akcji Katolickiej
 Wystąpienie Prezes DIAK p. dr. Elżbiety Kałuży Maniewskiej
 Posiłek w Domu Katolickim im. bł. Władysława Mączkowskiego
 Referat – Działalności Akcji Katolickiej przed wojną, a dziś
 Śpiew Pieśni Patriotycznych przy akompaniamencie
 Montaż Słowno – Muzyczny „Kocham Moją Ojczyznę”
 Wystąpienie gości
 Wystąpienie ks. proboszcza

ZAPRASZAJĄ: Ks. Proboszcz Rafał Sobieraj i Prezes AK Maria Wawrzyniak


rekolekcjedata ostatniej modyfikacji: 27-10-2011

 • Rekolekcje dla AK: 4-6 listopada; poniżej plan spotkania…
 • MODLITWA O JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W DIECEZJI KALISKIEJ

Pobierz plik i rozdaj znajomym … (zobacz więcej)
Program rekolekcji w Przedborowie 4-6 listopada 2011r.

...We wspólnocie z Bogiem i z ludźmi...

Piątek 4 listopada
17:00 Przyjazd, rejestracja uczestników
18:00 Msza Święta z katechezą
19:00 Kolacja
20:45 Nieszpory
21:00 Apel Jasnogórski
Rozmowy indywidualne
Kompleta

Sobota 5 listopada
8:00 Jutrznia
8:30 Śniadanie
9:30 Msza Święta z nauką rekolekcyjną
11:00 Przerwa na kawę
11:30 Nauka rekolekcyjna
12:00 Anioł Pański, Liturgia godzin – modlitwa południowa
13:00 Obiad.
Po obiedzie spacer, rozmowy indywidualne
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
16:00 Nauka rekolekcyjna z dyskusją
17:00 Różaniec ze śpiewanymi tajemnicami - część radosna
18:00 Kolacja
19:00 Nieszpory
21:00 Apel Jasnogórski
22:00 Kompleta

Niedziela 6 listopada
8:00 Jutrznia
8:30 Śniadanie
9:30 Msza Święta z nauką rekolekcyjną
Po Mszy Świętej dyskusja
11:00 Przerwa kawowa
Po przerwie spacer, rozmowy indywidualne
12:00 Anioł Pański. Modlitwa południowa
13:00 Obiad
Wyjazd
CZEKAMY NA ZAPISY, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA…

 • MODLITWA O JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W DIECEZJI KALISKIEJ

Prosimy o jej rozpowszechnienie i pobranie gotowego wydruku dla 4 osób. (zobacz więcej)
Panie, Jezu Chryste,
Ty powołałeś do istnienia swój Kościół, jeden i jedyny, katolicki i apostolski.
Przez ludzką słabość i pychę pojawiły się w nim podziały.
Te bolesne rany dotykają także umiłowanej Parafii Kotłowskiej w naszej Diecezji.
Przepraszamy za grzechy, które doprowadziły do jej rozłamu.
Dopomóż nam dostrzec je i wejść na drogę pojednania poprzez
wzajemne przebaczenie.
Przebacz winy nasze i naszych przodków.
Niech ustaną gniewy i spory. Niech nastanie radosna jedność w Twoim Kościele.
Niech spełni się pragnienie Twojego serca, aby „wszyscy byli jedno”
Amen.
(zobacz więcej)

po Turskudata dodania: 09-10-2011

 • Rekolekcje dla AK: 4-6 listopada; przyjmujemy już zapisy…
 • MODLITWA O JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W DIECEZJI KALISKIEJ

Pobierz plik i rozdaj znajomym … (zobacz więcej) • MODLITWA O JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W DIECEZJI KALISKIEJ

Prosimy o jej rozpowszechnienie i pobranie gotowego wydruku dla 4 osób. (zobacz więcej)
Panie, Jezu Chryste,
Ty powołałeś do istnienia swój Kościół, jeden i jedyny, katolicki i apostolski.
Przez ludzką słabość i pychę pojawiły się w nim podziały.
Te bolesne rany dotykają także umiłowanej Parafii Kotłowskiej w naszej Diecezji.
Przepraszamy za grzechy, które doprowadziły do jej rozłamu.
Dopomóż nam dostrzec je i wejść na drogę pojednania poprzez
wzajemne przebaczenie.
Przebacz winy nasze i naszych przodków.
Niech ustaną gniewy i spory. Niech nastanie radosna jedność w Twoim Kościele.
Niech spełni się pragnienie Twojego serca, aby „wszyscy byli jedno”
Amen. (zobacz więcej)

po kotłowie 2011data dodania: 24-09-2011

 • 2 października spotykamy się w Tursku…
 • MODLITWA O JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W DIECEZJI KALISKIEJ (szukaj poniżej)
 • Rekolekcje dla AK – zaplanuj dzień: 4-6 listopada…


 • 2 października spotykamy się w Tursku…


Program spotkania Akcji Katolickiej w Tursku – 2 X 2011r.
• Godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
• Powitanie przez ks. Prob. Pawła Kubiaka
• Msza Św. z Konferencją którą wygłosi O. prof. Ludwik Kaszowski (Paulin)
• Poczęstunek
• Modlitwa Różańcowa
• Zakończenie

 • MODLITWA O JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W DIECEZJI KALISKIEJ

Panie, Jezu Chryste,
Ty powołałeś do istnienia swój Kościół, jeden i jedyny, katolicki i apostolski.
Przez ludzką słabość i pychę pojawiły się w nim podziały.
Te bolesne rany dotykają także umiłowanej Parafii Kotłowskiej w naszej Diecezji.
Przepraszamy za grzechy, które doprowadziły do jej rozłamu.
Dopomóż nam dostrzec je i wejść na drogę pojednania poprzez
wzajemne przebaczenie.
Przebacz winy nasze i naszych przodków.
Niech ustaną gniewy i spory. Niech nastanie radosna jedność w Twoim Kościele.
Niech spełni się pragnienie Twojego serca, aby „wszyscy byli jedno”
Amen.

po licheniudata ostatniej modyfikacji: 06-09-2011

 • Rocznica poświęcenia Sztandaru; zapraszamy do Kotłowa 11 IX, godz. 11.00…
 • Rekolekcje dla AK – zaplanuj dzień: 4-6 listopada…


Pielgrzymka rowerowa zakończona 2011data ostatniej modyfikacji: 20-08-2011

 • X Pielgrzymka Rowerowa zakończona.

Przygotowaliśmy zdjęcia w GALERII (zobacz więcej)


11-15 sierpniadata ostatniej modyfikacji: 10-08-2011


 • 11-15 sierpnia 2011 JESTEŚMY NA PIELGRZYMCE


 • Sztafeta im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki (13/14 września) szczegóły wkrótce...

PIELGRZYMKAdata ostatniej modyfikacji: 21-07-2011

 • X ROWEROWA JASNA GÓRA: 11-15 sierpnia 2011 r.

materiały do pobrania (zobacz więcej)

 • Zaproszenie na WESELE WESEL… patrz poniżej…
 • list z Krakowa… patrz poniżej…
 • Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Maranatha”w Świdniku…patrz poniżej...


 • Zaproszenie na WESELE WESEL…


Nadawca: Mieczysław Kłopotek
Adres e-mail: admin@weselewesel.lap.pl
Treść :
Szczęść Boże!
Uprzejmie informujemy, że
J.E. Ks. Biskup ordynariusz Radomski,
Prezydent Miasta Radom, Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Radomskiej
i Parafia Miłosierdzia Bożego w Radomiu zapraszają na
XVII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, które Miały Wesela Bezalkoholowe
Wesele Wesel do Radomia w dniach 28.7.-31.7.2011.
Informacje i zapisy na stronie weselewesel.pl
--
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus - Mieczysław Kłopotek, sekretarz Zarządu
-------------------------------------------
Stowarzyszenie Wesele Wesel
zrzeszające małżeństwa,
które miały wesela bezalkoholowe
weselewesel.pl
34-383 Kamesznica, ul. Beskidzka 43
NIP 5532384914, REGON 240646756

 • list z Krakowa…


Szanowni Państwo Prezesi
Drogie Koleżanki i Koledzy.
1.Dziękuję za Waszą inicjatywę i dokonanie zgłoszeń uczestników na Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej pod patronatem KIAK
Nie ze wszystkich diecezji (województw) napłynęły zgłoszenia(bądź deklaracje zgłoszenia).
Bardzo proszę o podjęcie jeszcze starań w tym zakresie. Szczegóły na naszej stronie: www.ak.org.pl,-dodatkowo załączam
Chętnie też udzielę informacji: 608345139
2.Niech czas wakacji będzie czasem refleksji ,odpoczynku ,umocnienia. Towarzysząca modlitwa zaś niech będzie autentycznym ,szczerym, odważnym wyrzuceniem Mu co nas gryzie, blokuje.W zdrowym ciele- zdrowa dusza, drzemie demon.
Modlitwa Kaśki- Wandy Czubernatowej poetki z Raby Wyżnej doskonale pobudzi naszą autorefleksję.

Serdecznie pozdrawiam KnCh!
Stefan Majerczak

Wanda Czubernatowa ur.1937 r. Raba Wyżna
Tomik Kino LSW 1979
Modlitwa Kaśki
Panie Boze
cegóz Ty tej Marynie nóg z rzyci nie powyrywos
jak óna Cie osukuje
Ty się nic nie gniewos
w niedziele
w kosciele siado przede mnom
putnisko
i zasłanio mi dokumentnie wszyćko
a do kościoła idzie
bez całom wieś
naokoło
bez rzeke
coby pokozać na sobie Hameryke!
A w ksiązecce do modlenio
nie Mo obrozków starych
ba-wies ,co mo?-dulary!
Cięgiem nimi modlęcy się suści
myślis ,ze dała na ofiare? Juści!
Hanke wydała za Kube starego
a sama we wiecory góniła do niego
a wies o co Cie teroz będzie prosić?
-Dejze Panie Boze coby mojej Zosi
trefił się Hamerykon
może być i stary
ale coby mnie sprowadził
i coby mioł dulary-

Ocho
już jo cie judasico opise ka trzeba
już ty za wodom nie posukos chleba
Ty dobry Boze pomozes
a juści
przecie tej Weredy w Hameryke nie puścis
Wies jako wyzarto pysno i cyrwono
ku katechecie ino patrzy oskubano wrona
z mojego zre na moim siedzi ta wroda siuto
zaroz do miasta polece
jutro
już jo jej pokoze skąd jej nogi wyrosły
jak Ty Boze
nie mozes

Przeboc Panie niegodnej dusy mojej
ale nie Marynie
i odpuść nom nase winy
ale nie jej wine
z grzychami pychy zawiści niech skono
znom jo dobrze jej duse
psioduse
boch przecie jej siostra
rodzono!


 • Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Maranatha”w Świdniku…


Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku jest organizatorem
II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Maranatha”
w ramach
XI Międzynarodowego Festiwalu Stróżów Poranka.
Festiwal odbędzie się 24 września 2011 r. w muszli koncertowej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5.
Gwiazdą imprezy będzie zespół Gospel Rain.
Zapraszamy chętne zespoły do przesyłania swoich nagrań i formularzy zgłoszeniowych. Więcej informacji o festiwalu znaleźć można na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury: www.mok.swidnik.pl/maranatha

Paulina Niezbecka Koordynator festiwalu - tel. 797-569-135 lub 603-644-806

e-mail: paulinaniezbecka@mok.swidnik.pl


pielgrz. VI-2011data ostatniej modyfikacji: 26-06-2011

 • Ponawiamy Zaproszenie na uroczystości w Borku….
 • Rowerowa Pielgrzymka 11-15 sierpnia… już dziś zarezerwuj czas…
 • Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Maranatha”w Świdniku…


 • Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

W GALERII można zobaczyć nasze zdjęcia. Na początku kilka z sesji o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim której wysłuchaliśmy dzień wcześniej w Sali Różańcowe.
Mamy nagrania i wkrótce je udostępnimy. Oto nasza GALERIA: (zobacz więcej)
Oraz więcej informacji na stronie Krajowej Akcji Katolickie: (zobacz więcej)

 • Ponawiamy Zaproszenie z Poznania do Borku…

Szczęść Boże!
W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej pragnę już dzisiaj serdecznie zaprosić członków Akcji Katolickiej z Waszych diecezji na pielgrzymkę do Borku Wlkp 3 lipca br. Chcemy dziękować za 15 lat odrodzonej Akcji Katolickiej i prosić Matkę Najświętszą o dalszą opiekę nad nami.
Początek godz. 11.00 . W programie m. in. okolicznościowy wykład, msza św., zapoznanie z historią sanktuarium (szczegółowy program wkrótce).
Warto wspomnieć, że 7 lipca 1935 roku (a więc pięć lat po utworzeniu AK w Polsce) Prymas Kard. August Hlond zawierzył tutaj Wielkopolską Akcję Katolicką Matce Najświętszej.
Natomiast 2 lipca 1931 r. w dzień odpustu parafialnego Prymas dokonał tzw. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"rzymskiej\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" koronacji obrazu Pani Boreckiej.
KNC!
z serdecznym pozdrowieniem Bogumiła Łącka

 • Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Maranatha”w Świdniku…


Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku jest organizatorem
II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Maranatha”
w ramach
XI Międzynarodowego Festiwalu Stróżów Poranka.
Festiwal odbędzie się 24 września 2011 r. w muszli koncertowej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5.
Gwiazdą imprezy będzie zespół Gospel Rain.
Zapraszamy chętne zespoły do przesyłania swoich nagrań i formularzy zgłoszeniowych. Więcej informacji o festiwalu znaleźć można na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury: www.mok.swidnik.pl/maranatha

Paulina Niezbecka Koordynator festiwalu - tel. 797-569-135 lub 603-644-806

e-mail: paulinaniezbecka@mok.swidnik.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

strona startowa - powrót do góry strony