CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
254777

KRONIKA

26 maja 2021...data ostatniej modyfikacji: 22-06-2021

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)


*Bariery gospodarcze podczas pandemii... (zobacz więcej)

data ostatniej modyfikacji: 21-05-2021

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

  • Zakończyć bluźniercze udzielanie Komunii Świętej na rękę! (zobacz więcej)Kalisz, 8 maja 2021 r.

P.T.
Jego Ekscelencja
Ks. Biskup Senior Stanisław Napierała

Wasza Ekscelencjo !

W Dniu Imienin Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej wraz ze swoim Asystentem ks. dr. Sławomirem Kęszką składa Jego Ekscelencji najlepsze życzenia – w pierwszej kolejności Bożego Błogosławieństwa, wewnętrznej radości, którą przynosi Zmartwychwstały Chrystus i wielu darów Ducha Świętego. Polecamy Osobę Księdza Biskupa wstawiennictwu Matki Bożej i opiece Świętego Józefa oraz patrona – św. Stanisława Biskupa
i Męczennika. Wśród wielu darów duchowych niech towarzyszy nieustannie Ks. Biskupowi pogoda ducha.
Życzymy każdego dnia dużo zdrowia i sił do realizacji wielu zadań podejmowanych z miłością i pokorą w posłudze Biskupa Seniora.

Pragniemy zapewnić o naszej nieustannej pamięci w modlitwie, wdzięczności i wielkiej życzliwości.
Życzymy raz jeszcze Waszej Ekscelencji wszelkich Łask Bożych oraz wytrwałości w codziennych zadaniach.

Szczęść Boże !

w imieniu Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Prezes Zarządu

styczeń 2021 nowy ordynariuszdata ostatniej modyfikacji: 14-04-2021

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego łączymy się w radości paschalnej wielbiąc Chrystusa, który przezwyciężył śmierć, a ”…na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię” (2Tm1,10).
Mamy niezachwianą pewność, że mimo zmieniającego się świata, pomimo pandemii, którą wszyscy jesteśmy w różnym stopniu dotknięci, to Bóg wypowiada ostatnie słowo i że otwarty grób Chrystusa niesie nam zapewnienie życia.
IV Niedziela Wielkiego Postu ”Niedziela Laetare” przypomniała nam, że zbliżająca się Wielkanoc niesie nam obfitość łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Zmartwychwstanie Pana przekracza, bowiem czas i dotyka każdego swoją miłością i miłosierdziem.
W imieniu całego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej razem
z Ks. Asystentem przekazujemy na Pani ręce dla członków Akcji Katolickiej, Państwa Rodzin i wszystkich przyjaciół Akcji najlepsze życzenia świąteczne, aby blask Wielkanocnego Poranka umacniał wiarę i był natchnieniem do działania.
Napełnieni darami Ducha Świętego i zafascynowani Eucharystią bądźmy radosnymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.
Szczęść Boże!
Ks. Prał. Sławomir Kęszka W imieniu całego Zarządu DIAK
Diecezjalny Asystent Kościelny Robert Lis
Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej Prezes Zarządu

Boże Narodzenie 2020...data ostatniej modyfikacji: 26-01-2021

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

  • Życzenia Świąteczne...

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 6-7).

Betlejem i Eucharystia – Uczta Bożej Miłości
Ponad 2000 lat temu, kiedy światem starożytnym rządzili cesarze rzymscy, a król Herod przerażony wizją utraty władzy czyhał na życie Nowonarodzonego, Maryja, Józef i Jezus czuli się bezpieczni w ubogiej stajence. Bóg był z Nimi, a Oni w pełni Mu ufali. 2000 lat później w świecie sparaliżowanym pandemią koronawirusa i targanym wieloma konfliktami społeczno-politycznymi, mamy nieodparte pragnienie bezpieczeństwa. Tak na pewno się stanie, o ile zaprosimy Jezusa do naszego życia, kiedy nasze serca staną się betlejemskimi stajenkami. Nawet jeżeli na świecie będzie coraz więcej konfliktów, nawet jeżeli będziemy doświadczać w życiu różnych problemów, to będziemy szczęśliwi radością, którą może dać jedynie Jezus Chrystus. Przychodzi do nas każdego dnia w swoim nieskończonym darze, jakim jest Eucharystia.
Obecny rok liturgiczny, który rozpoczęliśmy pierwszą niedzielą Adwentu, przeżywamy pod hasłem ”Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Niech w duchu tych słów wybrzmią życzenia na zbliżające się Święta i cały Nowy Rok Pański 2021, abyśmy wszyscy doświadczyli wielkości daru, jakim jest Ofiara i Uczta Eucharystyczna i z narodzonym Bożym Synem w naszych sercach i Jego błogosławieństwem, w zaufaniu we wstawiennictwo Najświętszej Bożej Rodzicielki i Świętego Józefa, pełni entuzjazmu nieśli Dobrą Nowinę dla innych.
Naszymi życzeniami i modlitwą obejmujemy Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Administratora Apostolskiego Diecezji Kaliskiej, Księży Biskupów: Edwarda i Łukasza, Księży Biskupów Seniorów: Stanisława i Teofila, Księży Asystentów Parafialnych Akcji Katolickiej i współpracujących z nimi kapłanów, kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, wszystkich członków Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej z Prezesami i Zarządami Parafialnych Oddziałów Akcji oraz Państwa Rodziny, wszystkich pracowników mediów diecezjalnych: Radia Rodzina, Dwutygodnika Opiekun, Telewizji Internetowej ”Dom Józefa”, inne wspólnoty diecezjalne i parafialne, sympatyków Akcji Katolickiej oraz każdego, kto potrzebuje naszej pomocy z powodu choroby, ubóstwa, opuszczenia, dla którego zawsze mamy miejsce przy wigilijnym stole.
Nie bójmy się doświadczyć wielkości Boga, aby Jezus prawdziwie narodził się w naszych sercach. Obfitego błogosławieństwa Bożej Dzieciny życzą

Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej w imieniu Zarządu DIAK i Komisji Rewizyjnej
ks. prał. dr Sławomir Kęszka Robert Lis – prezes Zarządu

Ch.Kr.2020 c.d.data ostatniej modyfikacji: 11-12-2020

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

Uroczystość Chrystusa Króla - Święto Akcji Katolickiej:


*Zaproszenie na Mszę Świętą radiową... (zobacz więcej)

Chrystusa Króla - 2020...data dodania: 20-11-2020

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

Uroczystość Chrystusa Króla - Święto Akcji Katolickiej:

*Zaproszenie na Mszę Świętą radiową... (zobacz więcej)

X 2020data ostatniej modyfikacji: 07-11-2020

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

  • Rekolekcje w Przedborowie 4-6 grudnia 2020...


* Poznańskie Forum AK... (zobacz więcej)

23 VII 2020data ostatniej modyfikacji: 02-10-2020

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

Kalisz, 02 września 2020 r.
Panie i Panowie Prezesi
Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej


Rok temu w miesiącu wrześniu dość licznie stawiliśmy się, jako Akcja Katolicka na Marszu dla Życia i dla Rodziny w Kaliszu. Pokazaliśmy w grupie blisko 2 tysięcy osób, że fundamentalna jest dla nas sprawa obrony życia poczętego i podstawowego prawa do wychowania swoich dzieci w wierze katolickiej oraz do nauczania wartości, które z niej wypływają. Był on też pewną przeciwwagą dla planowanej wówczas w kolejnych dniach tzw. parady równości w Kaliszu, (przypomnę, ze zebraliśmy wtedy blisko 10 tys. podpisów przeciwko zgodzie na organizację tej parady, chociaż Prezydent Miasta Kalisza nie przychylił się do tego postulatu i parada ostatecznie odbyła się).
W tym roku z powodów sanitarnych podobny Marsz nie odbędzie się. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu DIAK gościliśmy główną Organizatorkę Marszu Panią Agnieszkę Skowrońską i wspólnie ustaliliśmy, że wszyscy, którym ta sprawa leży mocno na sercu, utworzą pewnego rodzaju ”łańcuch modlitewny” w tych intencjach w niedzielę 13 września. Jest to jednocześnie Dzień Fatimski poświęcony Maryi, więc wielu z nas i tak udaje się do swoich kościołów na Nabożeństwo Różańca Fatimskiego.
Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej włączy się w tę modlitwę całego Kościoła właśnie z intencją obrony życia poczętego i za nasze rodziny. Jeżeli jest to możliwe, skierujmy prośbę do naszych proboszczów/wikariuszy Asystentów Parafialnych Akcji Katolickiej o odprawienie Mszy św. w intencji wynagrodzenia Pan Jezusowi i Matce Najświętszej za wszelkie grzechy przeciwko życiu w naszej Ojczyźnie (zwłaszcza ciężki grzech aborcji) i z prośbą o opiekę Świętego Józefa dla naszych rodzin. Może to być prośba o dodatkową intencję w koncelebrze.
Prosimy o odwrotne potwierdzenie podjętych inicjatyw, aby było nas jak najwięcej w tym dniu we wspólnej modlitwie i żebyśmy tę informację mogli przekazać Pani Agnieszce, koordynatorce naszej wspólnej modlitwy.

Robert Lis
Prezes Zarządu DIAK

6 czerwca 2020...data ostatniej modyfikacji: 06-07-2020

APEL!!!
Szanowni Państwo, przed nami wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa niezwykle ważna. Nie straćmy czujności i weźmy udział w wyborach. Zarząd KIAK zachęca także do włączenia się w modlitewne błaganie o oddalenia zła zalewającego Polskę. Zachęcamy także do wykorzystania załączonego apelu, umieszczenia na stronach DIAK, rozesłanie go do POAK i dalej do każdego członka AK, umieszczenia w gablotach AK a gdzie będzie to możliwe po uzgodnieniu z Księżmi Asystentami do odczytania.

Z Chrystusowym pozdrowieniem
Urszula Furtak,
prezes Zarządu KIAK


  • Módlmy się w intencji Kościoła Kaliskiego !

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej zachęca swoich członków i wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w codzienną modlitwę w intencji Kościoła Kaliskiego, jego Pasterzy i Kapłanów. Proponujemy odmawianie trzeciej tajemnicy chwalebnej − Zesłanie Ducha Świętego, każdego dnia o 21.30. Niech nasza wspólna modlitwa przyczyni się do umacniania świętości całego Kościoła.
Asystent Diecezjalny ks. prał. dr Sławomir Kęszka, za Zarząd DIAK prezes Robert Lis

6 X 2019data ostatniej modyfikacji: 01-06-2020

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)


  • Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego...

transmisja TV Dom Józefa 29 kwietnia godz. 12.00... (zobacz więcej)
prosimy o duchowe uczestnictwo...

30.04.2019data ostatniej modyfikacji: 10-09-2019

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)info na stronie KIAK... (zobacz więcej)


pojechali też rowerzyści... (zobacz więcej)Czcigodny Księże Asystencie,
Szanowny Panie Prezesie,
Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej,

w nawiązaniu do wcześniejszych rozmów i ustaleń serdecznie zapraszamy Ks. Asystenta, Członków Zarządu oraz Członków Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej na Metropolitalny Zjazd Akcji Katolickiej, którego celem jest Akcyjne spotkanie, wzajemne ubogacenie się a także rozpoczęcie duchowego przygotowania do przypadających w przyszłym roku wydarzeń: 100-lecia urodzin Karola Wojtyły oraz 90-lecia utworzenia Akcji Katolickiej krajowej i archidiecezjalnej.
Zjazd odbędzie się w sobotę 11 maja br. w Poznaniu. Rozpoczniemy go w katedrze poznańskiej o godz. 10:00 Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, podczas której nastąpi uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II, naszego Patrona.
Po Eucharystii zapraszamy do auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4 budynek B. W programie wystąpienia: Matka Boża w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II oraz Maryja przewodniczką do Boga. Naszymi gośćmi będą: ks. dr Adam Adamski, filipin oraz o. Józef Stępień, paulin. Będzie też czas na rozmowy, dzielenie się doświadczeniami oraz kawę. Raz jeszcze serdecznie zapraszamy!
Wdzięczni będziemy za podanie przybliżonej liczby uczestników spotkania.
W oktawie Świąt Wielkiej Nocy życzymy, aby radość ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią pozostała jak najdłużej w naszych sercach.
/-/ Ks. kan. Roman Dworacki - Asystent DIAK
/-/ Bogumiła Kania-Łącka - Prezes DIAK

IV-2019data ostatniej modyfikacji: 20-04-2019

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Tym pięknym staropolskim pozdrowieniem ludzi głębokiej wiary, zwracamy się do Was Kochani Członkowie Akcji Katolickiej,... (zobacz więcej)


Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Tym pięknym staropolskim pozdrowieniem ludzi głębokiej wiary zwracamy się do Was Kochani Członkowie Akcji Katolickiej, do Waszych Rodzin, do Wielce Czcigodnych Księży Biskupów, do Asystentów Parafialnych i do wszystkich sympatyków Akcji Katolickiej z najlepszymi życzeniami świątecznymi. Niech szczere otwarcie serc na tajemnice Triduum Paschalnego pozwolą wszystkim na radosne przeżywanie Zmartwychwstania Pańskiego, jako szczególnego czasu wiary, nadziei i miłości. Zmartwychwstały Chrystus posyła nam dla naszego uświęcenia Ducha Świętego. Dzisiaj szczególnie potrzeba nam wiary w Jego moc oraz osobistej modlitwy, aby ta moc w nas zadziałała. Niech radość poranka Zmartwychwstania Pańskiego sprawia, że będziemy ludźmi głębokiej wiary i pozwolimy, aby On kształtował naszą świętość.
Radosnego świętowania w mocy Bożego Ducha
Diecezjalny Asystent DIAK - ks. dr Sławomir Kęszka
W imieniu Zarządu DIAK Prezes Zarządu – Robert Lis

I 2019data ostatniej modyfikacji: 20-04-2019

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)GENDER - ZŁOWIESZCZY EKSPERYMENT NA CZŁOWIEKU I SPOŁECZEŃSTWIE
4 kwietnia 2019 (czwartek), godz. 19.00
Sala parafialna (duża) przy Konkatedrze ul. kard. M. Ledóchowskiego 4, Ostrów Wielkopolski
zapraszamy na spotkanie z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem Tchr

Różańce na Ukrainę!!!
POAK Raszków dysponuje ponad 6000 egz. Koronki do Bożego Miłosierdzia w języku ukraińskim. W porozumieniu z naszym ks. Asystentem postanowiliśmy rozpocząć zbiórkę różańców, które razem z tekstami Koronki dotrą na Ukrainę. Zabierze je zaprzyjaźniony z naszą parafią i z Akcją Katolicką ks. Włodzimierz Wołkowiński, aktualnie proboszcz parafii Dunajowce w diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Za jego pośrednictwem różańce trafią nie tylko do jego parafii ale także do parafii w Kamieńcu Podolskim, Smotryczu, Gródku Podolskim i innych. Trafią także do młodych chłopaków, żołnierzy walczących z Rosją w Donbasie. Zarząd DIAK postanowił wesprzeć naszą akcję. Stąd nasz apel do Parafialnych Oddziałów. Ponieważ każdy z nas dysponuje co najmniej jednym dodatkowym różańcem może więc go przekazać na ten szczytny cel. Zebrane różańce prosimy dostarczyć na wiosenną radę lub składać w biurze DIAK-u w Kaliszu. Akcja potrwa długo bo różańce możemy wysyłać także do innych krajów.
Marian Rybicki

*Nowe badania nad Całunem Turyńskim... (zobacz więcej)

sierpień 2018 grudzieńdata ostatniej modyfikacji: 03-01-2019


Spotkanie Opłatkowe:

- Pielgrzymkowej Grupy Rowerowej - 11 stycznia godz 17.30...
- Akcji Katolickiej - 13 stycznia godz 15.00...


  • 8 grudnia Godzina Łaski 12.00-13.00...


  • Rekolekcje w Przedborowie: 30 listopad - 2 grudnia... zarezerwuj czas...
  • Rowerowa Jasna Góra 2018 - powróciliśmy...

serwis foto Radia Rodzina... (zobacz więcej)
video w wejścia na Jasną Górę... (zobacz więcej) (rowerowa od 77 min.)

XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę 8-9 VI 2018...data ostatniej modyfikacji: 04-07-2018

relacja i serwis poznański... (zobacz więcej)

  • Rekolekcje w Przedborowie: 30 listopad - 2 grudnia... zarezerwuj czas...


Nasza Relacja
22-24 czerwca to dni wielkiego świętowania w Poznaniu. Przed 1050 laty dotarł na nasze ziemie wysłany przez Papieża Jana XIII misyjny Biskup Jordan i powstało pierwsze biskupstwo. To wyjątkowe wydarzenie Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki przybycie do nowo ochrzczonego narodu Biskupa już w 2 lata po chrzcie, było wówczas czymś wyjątkowym. Na ogół te 2 wydarzenia dzielił znacznie dłuższy okres czasu.
Ten szczególny Jubileusz powiązano z obchodami 50-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej w cudy Wielmożnej Pani Poznania. Uroczystość rozpoczęła więc wędrówka tego wizerunku z Kościoła OO Franciszkanów na wzgórzu Przemysława do poznańskiej Fary. Tutaj miała miejsce Eucharystia sprawowana przez Abpa Wojciecha Polaka Prymasa Polski. W homilii celebrans wspomniał wydarzenie koronacji dokonane przez Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako szczególny akt wpleciony w obchody Millenium. Przytoczył słowa Prymasa Tysiąclecia: „nie było nic bardziej stosownego jak rozpocząć uroczystość Tysiąclecia od koronacji Obrazu Matki Bożej”. Homilię Księdza Arcybiskupa można znaleźć w internecie w całości. Koniecznie trzeba po nią sięgnąć.
Główne uroczystości miały miejsce w sobotę 23 czerwca. Rozpoczęły je spotkania stacyjne licznych wspólnot i stowarzyszeń w wyznaczonych miejscach Poznania. Akcji Katolickiej przypisano Kościół Św. Marcina. Możemy się tym poczuć wyróżnieni, bo jest to kościół, którego historia sięga do początków chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Wzniósł go prawdopodobnie książę Przemysł I w 1240 r. Sama parafia mogła powstać już w XI w. Kóściół, wraz z narodem przeżywał dobre i złe chwile i złe. Nie ominęły go zniszczenia podczas potopu szwedzkiegoi, najazdu brandenburskiego, okupacji rosyjskiej związanej z konfederacją barską – zawsze jednak był odbudowywany i upiększany. Spłonął całkowicie w 1945 r., a jednak i to nie zakończyło jego historii. Odbudowany w swym gotyckim kształcie w latach 1950 – 1954 jest obecnie miejscem głównych obchodów dnia Św. Marcina 11 listopada, którego głównym akcentem jest troska o ludzi biednych i samotnych.
W właśnie tym kościele miał miejsce, wpleciony w jubileuszowe uroczystości, Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej. Główne jego punkty to wykład historyczny ks. Romana Dworackiego, asystenta DIAK: „Na tym miejscu, w pośrodku najsarszych z ziem piastowskich (…) zaczęły się dzieje narodu, państwa i Kościoła”, oraz wykład prof. UAM dr hab. Adama Wojtczaka OMI: „Maryja – oblubienica Ducha Świętego”. Ks. Roman Dworacki po przedstawieniu dziejów dziejów kościoła, państwa i naszego stowarzyszenie zadał pytanie: „Co wynika z Jubileuszu?” i odpowiedział: „Dobrze korzystać z daru wolności”. Prof. Adam Wojtczak Oblat Maryi Niepokalanej w swoim wykładzie wypunktował na czym polega oblubieńczy związek Maryi z Duchem Św. mówiąc, że jest to; 1.głęboka miłość, 2.odnowienie przymierze z Narodem Wybranym, wyrażone poprzez FIAT w imieniu cełej ludzkości, 3.dogłębna wierność i 4.płodność związku Maryi z Duchem Świętym – z tym szczególnym zaznaczeniem, że Jezus nie jest synem Ducha Świętego ale Boga Ojca.
Po spotkaniu w Kościele Św. Marcina jako przedstawiciele Akcji Katolickiej złożyliśmy kwiaty pod tablicą Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej na ścianie Hotelu Rzymskiego, w którym znajdowała się jego siedziba w odrodzonej Polsce.
Ciąg dalszy uroczystości to procesja z obrazem Matki Bożej w Cudy Wielmożnej z fary do katedry i Eucharystia przed Katedrą sprawowana przez legata papieskiego Kard. Dominika Dukę metropolitę praskiego, prymasa Czech. To też szczególny znak czasu: czeskiej Księżniczce zawdzięczamy chrześcijaństwo i czeski kardynał niesie nam przesłanie Papieża na jubileuszowe uroczystości. A Ojciec Święty w swym przesłaniu odczytanym przed jubileuszową Mszą Św. zauważył, że: „Biskup Jordan bardzo się natrudził, ciesząc się niezwykłą przychylnością księcia Mieszka I, aby naród powierzony jego pasterskiej trosce z pogańskich obrządków do wiary chrześcijańskiej doprowadzić”.
Celebrujący jubileuszową Mszę Św. Kard. Dominik Duka w swej homilii podkreślił, że wraz z chrztem Mieszka I przyszła do nas nowa forma kultury i cywilizacji. Najważniejszym jej elementem jest „Miłość wychodząca z emocjonalnej płaszczyzny Bożej istoty, która jest nie tylko przyczyną naszego istnienia, ale jest bezwarunkową istotą naszego życia”. I jeszcze kilka kolejnych myśli z wypowiedzi papieskiego legata: „przed Bożym wzrokiem genderowa ideologia nie ma żadnego znaczenia, bo miłości uczymy się jeszcze wcześniej niż przychodzimy na świat, pod sercem naszej marki”.(…) Nie bylibyśmy na świecie, gdybyśmy nie mieli ojca i to jest dowód na to, dlaczego Kościół musi bronić godności kobiety i mężczyzny, dlaczego musi bronić godności i znaczenia rodziny. Dlatego bez rodziny nie ma ano rodu ani narodu, nie ma życia, dlatego nasz kontynent to jest wiara i życie”(…) „współczesne ideologie, które zaprzeczają jedynemu w swoim rodzaju rozumieniu człowieka jako mężczyzny i kobiety, nie są przyszłością, ale sa w zaniku”.
Jako swego rodzaju przesłanie dla nas, uczestników Jubileuszowych uroczystości można przyjąć słowa kard. Duki: „Nasze czasy domagają się pionowego wymiaru wnętrza, które wyrasta z ludzkiego serca, które prowadzi dialog między wiarą i rozumem.”
Tak w ogromnym skrócie wygląda relacja z poznańskich dni upamiętniających wyjątkową kartę naszej historii. Trzeba do niej często sięgać, by wciąż na nowo odkrywać sens naszego dziś i wskazań na jutro. (Opr.E.K-M.)Akcja Katolicka na Apelu Jasnogórskim... (zobacz więcej)
Konferencja w auli tygodnika katolickiego „Niedziela”... (zobacz więcej)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20