CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
213076

KRONIKA

30 SIERPNIA 2021data ostatniej modyfikacji: 20-10-2021

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

  • 21 XI Święto Chrystusa Króla - początek spotkania godz. 16.00...

  • Rekolekcje w Przedborowie 3-5 grudzień... zarezerwuj czas...

można się już zapisywać - czekamy na zgłoszenia...
  • Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Św. Józefa 27-28 sierpnia...

- nasza relacja foto z pierwszego dnia... (zobacz więcej)
- relacja i serwis foto Radia Rodzina... (zobacz więcej)

  • 11 IX - Ogólnopolskie Forum – Posłani w pokoju Chrystusa... (zobacz więcej)


FESTIWAL ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH „ECCE HOMO”
- organizowany jest przez parafię p.w. „Bożego Ciała” w Nowych Skalmierzycach.
W tym roku odbędzie się druga edycja festiwalu pod hasłem:
„BŁ. EDMUND BOJANOWSKI- SERDECZNIE DOBRY CZŁOWIEK”.
Główne wydarzenia festiwalu, którego realizację zaplanowaną na rok 2020, przerwała pandemia Covid 19, odbywać się będą 24 i 25 września 2021 r. w kościele filialnym p.w. „Matki Bożej Nieustającej Pomocy” w Nowych Skalmierzycach.
Przeniesienie terminu festiwalu szczęśliwie spowodowało, że odbędzie się on w roku jubileuszu 150 rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego, co sprawia, że włączamy się w ogólnopolską organizację tej rocznicy.
Festiwal, który swoim patronatem objęli ks. biskup Damian Bryl, Ordynariusz Diecezji Kaliskiej oraz Jerzy Łukasz Walczak, Burmistrz Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, jest promocją i prezentacją postaci świętych i błogosławionych polskich Kościoła Rzymskokatolickiego, ich charyzmatu i dzieła, będącego naszym dziedzictwem kulturowym i religijnym. W założeniu stanowi formę edukacyjno-artystyczną, przybliżającą świętych i błogosławionych, którzy swoją postawą i działalnością, pozostawili dla nas, ludzi współczesnych, nieocenione wzorce do naśladowania. Festiwal jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy i miasta, a także regionu. Podczas festiwalu planowanych jest 9 prelekcji (w tym dla dzieci, młodzieży i dorosłych), wystawa, film, i koncert artystyczny. Festiwal realizowany przy wsparciu merytorycznym sióstr służebniczek ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Luboniu i Pleszewie. Do wygłoszenia prelekcji zaproszeni zostali znawcy tematu, propagatorzy dzieła i dziedzictwa bł. Edmunda Bojanowskiego - wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz siostry służebniczki Maryi.
W związku z pandemią Covid – 19, festiwal może się odbyć drogą online.
Dla wygody odbiorców planujemy uruchomić festiwalową „Przystań u Dobrodzieja”, współpracując z dyrekcją i nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców i gości do udziału w festiwalowych wydarzeniach. Szczegółowy program festiwalu w afiszu.
Wszystkie wydarzenia festiwalu są formą nieodpłatną.

*Franciszek piętnuje obłudę, zwłaszcza w Kościele... (zobacz więcej)

Lipiec 2021data ostatniej modyfikacji: 25-08-2021

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

  • Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Św. Józefa 27-28 sierpnia...

zgłoszenia i informacje: +48608063721... (zobacz więcej)W imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej i Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej w dniach 27-28 sierpnia 2021r. serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Hasło pielgrzymki - "Idźcie do Józefa".
Serdecznie zapraszamy ze sztandarami, flagami i emblematami Akcji Katolickiej każdej diecezji.  Podczas Mszy Świętej, której przewodniczyć będzie JE Damian Bryl, Biskup Kaliski, dokonamy Aktu zawierzenia Akcji Katolickiej Świętemu Józefowi.
Dziś mamy nieustanne powody do tego, aby Św. Józefowi polecać każdego człowieka. – Św. Jan Paweł II.  „Oddal od nas ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia … przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską w walce z mocami ciemności … a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności”.
Podczas spotkań zachowujmy odpowiedni dystans i wszelkie wskazania niezbędnej ostrożności.
26 maja 2021...data ostatniej modyfikacji: 22-06-2021

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)


*Bariery gospodarcze podczas pandemii... (zobacz więcej)

data ostatniej modyfikacji: 21-05-2021

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

  • Zakończyć bluźniercze udzielanie Komunii Świętej na rękę! (zobacz więcej)Kalisz, 8 maja 2021 r.

P.T.
Jego Ekscelencja
Ks. Biskup Senior Stanisław Napierała

Wasza Ekscelencjo !

W Dniu Imienin Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej wraz ze swoim Asystentem ks. dr. Sławomirem Kęszką składa Jego Ekscelencji najlepsze życzenia – w pierwszej kolejności Bożego Błogosławieństwa, wewnętrznej radości, którą przynosi Zmartwychwstały Chrystus i wielu darów Ducha Świętego. Polecamy Osobę Księdza Biskupa wstawiennictwu Matki Bożej i opiece Świętego Józefa oraz patrona – św. Stanisława Biskupa
i Męczennika. Wśród wielu darów duchowych niech towarzyszy nieustannie Ks. Biskupowi pogoda ducha.
Życzymy każdego dnia dużo zdrowia i sił do realizacji wielu zadań podejmowanych z miłością i pokorą w posłudze Biskupa Seniora.

Pragniemy zapewnić o naszej nieustannej pamięci w modlitwie, wdzięczności i wielkiej życzliwości.
Życzymy raz jeszcze Waszej Ekscelencji wszelkich Łask Bożych oraz wytrwałości w codziennych zadaniach.

Szczęść Boże !

w imieniu Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Prezes Zarządu

styczeń 2021 nowy ordynariuszdata ostatniej modyfikacji: 14-04-2021

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego łączymy się w radości paschalnej wielbiąc Chrystusa, który przezwyciężył śmierć, a ”…na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię” (2Tm1,10).
Mamy niezachwianą pewność, że mimo zmieniającego się świata, pomimo pandemii, którą wszyscy jesteśmy w różnym stopniu dotknięci, to Bóg wypowiada ostatnie słowo i że otwarty grób Chrystusa niesie nam zapewnienie życia.
IV Niedziela Wielkiego Postu ”Niedziela Laetare” przypomniała nam, że zbliżająca się Wielkanoc niesie nam obfitość łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Zmartwychwstanie Pana przekracza, bowiem czas i dotyka każdego swoją miłością i miłosierdziem.
W imieniu całego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej razem
z Ks. Asystentem przekazujemy na Pani ręce dla członków Akcji Katolickiej, Państwa Rodzin i wszystkich przyjaciół Akcji najlepsze życzenia świąteczne, aby blask Wielkanocnego Poranka umacniał wiarę i był natchnieniem do działania.
Napełnieni darami Ducha Świętego i zafascynowani Eucharystią bądźmy radosnymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.
Szczęść Boże!
Ks. Prał. Sławomir Kęszka W imieniu całego Zarządu DIAK
Diecezjalny Asystent Kościelny Robert Lis
Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej Prezes Zarządu

Boże Narodzenie 2020...data ostatniej modyfikacji: 26-01-2021

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

  • Życzenia Świąteczne...

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 6-7).

Betlejem i Eucharystia – Uczta Bożej Miłości
Ponad 2000 lat temu, kiedy światem starożytnym rządzili cesarze rzymscy, a król Herod przerażony wizją utraty władzy czyhał na życie Nowonarodzonego, Maryja, Józef i Jezus czuli się bezpieczni w ubogiej stajence. Bóg był z Nimi, a Oni w pełni Mu ufali. 2000 lat później w świecie sparaliżowanym pandemią koronawirusa i targanym wieloma konfliktami społeczno-politycznymi, mamy nieodparte pragnienie bezpieczeństwa. Tak na pewno się stanie, o ile zaprosimy Jezusa do naszego życia, kiedy nasze serca staną się betlejemskimi stajenkami. Nawet jeżeli na świecie będzie coraz więcej konfliktów, nawet jeżeli będziemy doświadczać w życiu różnych problemów, to będziemy szczęśliwi radością, którą może dać jedynie Jezus Chrystus. Przychodzi do nas każdego dnia w swoim nieskończonym darze, jakim jest Eucharystia.
Obecny rok liturgiczny, który rozpoczęliśmy pierwszą niedzielą Adwentu, przeżywamy pod hasłem ”Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Niech w duchu tych słów wybrzmią życzenia na zbliżające się Święta i cały Nowy Rok Pański 2021, abyśmy wszyscy doświadczyli wielkości daru, jakim jest Ofiara i Uczta Eucharystyczna i z narodzonym Bożym Synem w naszych sercach i Jego błogosławieństwem, w zaufaniu we wstawiennictwo Najświętszej Bożej Rodzicielki i Świętego Józefa, pełni entuzjazmu nieśli Dobrą Nowinę dla innych.
Naszymi życzeniami i modlitwą obejmujemy Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Administratora Apostolskiego Diecezji Kaliskiej, Księży Biskupów: Edwarda i Łukasza, Księży Biskupów Seniorów: Stanisława i Teofila, Księży Asystentów Parafialnych Akcji Katolickiej i współpracujących z nimi kapłanów, kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, wszystkich członków Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej z Prezesami i Zarządami Parafialnych Oddziałów Akcji oraz Państwa Rodziny, wszystkich pracowników mediów diecezjalnych: Radia Rodzina, Dwutygodnika Opiekun, Telewizji Internetowej ”Dom Józefa”, inne wspólnoty diecezjalne i parafialne, sympatyków Akcji Katolickiej oraz każdego, kto potrzebuje naszej pomocy z powodu choroby, ubóstwa, opuszczenia, dla którego zawsze mamy miejsce przy wigilijnym stole.
Nie bójmy się doświadczyć wielkości Boga, aby Jezus prawdziwie narodził się w naszych sercach. Obfitego błogosławieństwa Bożej Dzieciny życzą

Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej w imieniu Zarządu DIAK i Komisji Rewizyjnej
ks. prał. dr Sławomir Kęszka Robert Lis – prezes Zarządu

Ch.Kr.2020 c.d.data ostatniej modyfikacji: 11-12-2020

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

Uroczystość Chrystusa Króla - Święto Akcji Katolickiej:


*Zaproszenie na Mszę Świętą radiową... (zobacz więcej)

Chrystusa Króla - 2020...data dodania: 20-11-2020

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

Uroczystość Chrystusa Króla - Święto Akcji Katolickiej:

*Zaproszenie na Mszę Świętą radiową... (zobacz więcej)

X 2020data ostatniej modyfikacji: 07-11-2020

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

  • Rekolekcje w Przedborowie 4-6 grudnia 2020...


* Poznańskie Forum AK... (zobacz więcej)

23 VII 2020data ostatniej modyfikacji: 02-10-2020

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

Kalisz, 02 września 2020 r.
Panie i Panowie Prezesi
Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej


Rok temu w miesiącu wrześniu dość licznie stawiliśmy się, jako Akcja Katolicka na Marszu dla Życia i dla Rodziny w Kaliszu. Pokazaliśmy w grupie blisko 2 tysięcy osób, że fundamentalna jest dla nas sprawa obrony życia poczętego i podstawowego prawa do wychowania swoich dzieci w wierze katolickiej oraz do nauczania wartości, które z niej wypływają. Był on też pewną przeciwwagą dla planowanej wówczas w kolejnych dniach tzw. parady równości w Kaliszu, (przypomnę, ze zebraliśmy wtedy blisko 10 tys. podpisów przeciwko zgodzie na organizację tej parady, chociaż Prezydent Miasta Kalisza nie przychylił się do tego postulatu i parada ostatecznie odbyła się).
W tym roku z powodów sanitarnych podobny Marsz nie odbędzie się. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu DIAK gościliśmy główną Organizatorkę Marszu Panią Agnieszkę Skowrońską i wspólnie ustaliliśmy, że wszyscy, którym ta sprawa leży mocno na sercu, utworzą pewnego rodzaju ”łańcuch modlitewny” w tych intencjach w niedzielę 13 września. Jest to jednocześnie Dzień Fatimski poświęcony Maryi, więc wielu z nas i tak udaje się do swoich kościołów na Nabożeństwo Różańca Fatimskiego.
Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej włączy się w tę modlitwę całego Kościoła właśnie z intencją obrony życia poczętego i za nasze rodziny. Jeżeli jest to możliwe, skierujmy prośbę do naszych proboszczów/wikariuszy Asystentów Parafialnych Akcji Katolickiej o odprawienie Mszy św. w intencji wynagrodzenia Pan Jezusowi i Matce Najświętszej za wszelkie grzechy przeciwko życiu w naszej Ojczyźnie (zwłaszcza ciężki grzech aborcji) i z prośbą o opiekę Świętego Józefa dla naszych rodzin. Może to być prośba o dodatkową intencję w koncelebrze.
Prosimy o odwrotne potwierdzenie podjętych inicjatyw, aby było nas jak najwięcej w tym dniu we wspólnej modlitwie i żebyśmy tę informację mogli przekazać Pani Agnieszce, koordynatorce naszej wspólnej modlitwy.

Robert Lis
Prezes Zarządu DIAK

6 czerwca 2020...data ostatniej modyfikacji: 06-07-2020

APEL!!!
Szanowni Państwo, przed nami wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa niezwykle ważna. Nie straćmy czujności i weźmy udział w wyborach. Zarząd KIAK zachęca także do włączenia się w modlitewne błaganie o oddalenia zła zalewającego Polskę. Zachęcamy także do wykorzystania załączonego apelu, umieszczenia na stronach DIAK, rozesłanie go do POAK i dalej do każdego członka AK, umieszczenia w gablotach AK a gdzie będzie to możliwe po uzgodnieniu z Księżmi Asystentami do odczytania.

Z Chrystusowym pozdrowieniem
Urszula Furtak,
prezes Zarządu KIAK


  • Módlmy się w intencji Kościoła Kaliskiego !

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej zachęca swoich członków i wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w codzienną modlitwę w intencji Kościoła Kaliskiego, jego Pasterzy i Kapłanów. Proponujemy odmawianie trzeciej tajemnicy chwalebnej − Zesłanie Ducha Świętego, każdego dnia o 21.30. Niech nasza wspólna modlitwa przyczyni się do umacniania świętości całego Kościoła.
Asystent Diecezjalny ks. prał. dr Sławomir Kęszka, za Zarząd DIAK prezes Robert Lis

6 X 2019data ostatniej modyfikacji: 01-06-2020

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)


  • Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego...

transmisja TV Dom Józefa 29 kwietnia godz. 12.00... (zobacz więcej)
prosimy o duchowe uczestnictwo...

30.04.2019data ostatniej modyfikacji: 10-09-2019

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)info na stronie KIAK... (zobacz więcej)


pojechali też rowerzyści... (zobacz więcej)Czcigodny Księże Asystencie,
Szanowny Panie Prezesie,
Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej,

w nawiązaniu do wcześniejszych rozmów i ustaleń serdecznie zapraszamy Ks. Asystenta, Członków Zarządu oraz Członków Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej na Metropolitalny Zjazd Akcji Katolickiej, którego celem jest Akcyjne spotkanie, wzajemne ubogacenie się a także rozpoczęcie duchowego przygotowania do przypadających w przyszłym roku wydarzeń: 100-lecia urodzin Karola Wojtyły oraz 90-lecia utworzenia Akcji Katolickiej krajowej i archidiecezjalnej.
Zjazd odbędzie się w sobotę 11 maja br. w Poznaniu. Rozpoczniemy go w katedrze poznańskiej o godz. 10:00 Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, podczas której nastąpi uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II, naszego Patrona.
Po Eucharystii zapraszamy do auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4 budynek B. W programie wystąpienia: Matka Boża w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II oraz Maryja przewodniczką do Boga. Naszymi gośćmi będą: ks. dr Adam Adamski, filipin oraz o. Józef Stępień, paulin. Będzie też czas na rozmowy, dzielenie się doświadczeniami oraz kawę. Raz jeszcze serdecznie zapraszamy!
Wdzięczni będziemy za podanie przybliżonej liczby uczestników spotkania.
W oktawie Świąt Wielkiej Nocy życzymy, aby radość ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią pozostała jak najdłużej w naszych sercach.
/-/ Ks. kan. Roman Dworacki - Asystent DIAK
/-/ Bogumiła Kania-Łącka - Prezes DIAK

IV-2019data ostatniej modyfikacji: 20-04-2019

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Tym pięknym staropolskim pozdrowieniem ludzi głębokiej wiary, zwracamy się do Was Kochani Członkowie Akcji Katolickiej,... (zobacz więcej)


Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Tym pięknym staropolskim pozdrowieniem ludzi głębokiej wiary zwracamy się do Was Kochani Członkowie Akcji Katolickiej, do Waszych Rodzin, do Wielce Czcigodnych Księży Biskupów, do Asystentów Parafialnych i do wszystkich sympatyków Akcji Katolickiej z najlepszymi życzeniami świątecznymi. Niech szczere otwarcie serc na tajemnice Triduum Paschalnego pozwolą wszystkim na radosne przeżywanie Zmartwychwstania Pańskiego, jako szczególnego czasu wiary, nadziei i miłości. Zmartwychwstały Chrystus posyła nam dla naszego uświęcenia Ducha Świętego. Dzisiaj szczególnie potrzeba nam wiary w Jego moc oraz osobistej modlitwy, aby ta moc w nas zadziałała. Niech radość poranka Zmartwychwstania Pańskiego sprawia, że będziemy ludźmi głębokiej wiary i pozwolimy, aby On kształtował naszą świętość.
Radosnego świętowania w mocy Bożego Ducha
Diecezjalny Asystent DIAK - ks. dr Sławomir Kęszka
W imieniu Zarządu DIAK Prezes Zarządu – Robert Lis

I 2019data ostatniej modyfikacji: 20-04-2019

KOMENTARZ DO EWANGELII NA DZISIAJ... (zobacz więcej)GENDER - ZŁOWIESZCZY EKSPERYMENT NA CZŁOWIEKU I SPOŁECZEŃSTWIE
4 kwietnia 2019 (czwartek), godz. 19.00
Sala parafialna (duża) przy Konkatedrze ul. kard. M. Ledóchowskiego 4, Ostrów Wielkopolski
zapraszamy na spotkanie z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem Tchr

Różańce na Ukrainę!!!
POAK Raszków dysponuje ponad 6000 egz. Koronki do Bożego Miłosierdzia w języku ukraińskim. W porozumieniu z naszym ks. Asystentem postanowiliśmy rozpocząć zbiórkę różańców, które razem z tekstami Koronki dotrą na Ukrainę. Zabierze je zaprzyjaźniony z naszą parafią i z Akcją Katolicką ks. Włodzimierz Wołkowiński, aktualnie proboszcz parafii Dunajowce w diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Za jego pośrednictwem różańce trafią nie tylko do jego parafii ale także do parafii w Kamieńcu Podolskim, Smotryczu, Gródku Podolskim i innych. Trafią także do młodych chłopaków, żołnierzy walczących z Rosją w Donbasie. Zarząd DIAK postanowił wesprzeć naszą akcję. Stąd nasz apel do Parafialnych Oddziałów. Ponieważ każdy z nas dysponuje co najmniej jednym dodatkowym różańcem może więc go przekazać na ten szczytny cel. Zebrane różańce prosimy dostarczyć na wiosenną radę lub składać w biurze DIAK-u w Kaliszu. Akcja potrwa długo bo różańce możemy wysyłać także do innych krajów.
Marian Rybicki

*Nowe badania nad Całunem Turyńskim... (zobacz więcej)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19