CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
254787

GALERIA:

XXII Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę...

Jak co roku, po raz XXII, Akcja Katolicka spotkała się na Jasnej Górze w dniach 9-10 czerwca 2017 roku. Na sprawozdanie z tego spotkania odsyłamy na stronę krajową Akcji Katolickiej. Tutaj przedstawiamy naszą relację foto, ponieważ byliśmy jako Zarząd uczestnikami wydarzeń w tych dwóch dniach...

25 lat istnienia diecezji i 20 rocznica wizyty JP II w Kaliszu...

Kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył Mszy św. z okazji 25-lecia istnienia diecezji kaliskiej i 20. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Kaliszu. Jubileuszową Eucharystię przed Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu koncelebrowało 17 biskupów i kilkuset kapłanów. Oczywiście byliśmy obecni. Podziękowano nam jak i my podziękowaliśmy za prawie równoległe lata naszego istnienia na mapie Diecezji Kaliskiej. Super fotki jak zwykle porobił Robert.

Spotkanie Modlitewne na Pólku - 20 maja 2017 roku...

Tradycyjne spotkanie modlitewne na Pólku odbyło się 20 maja. Przybyły osoby z wielu Oddziałów Parafialnych naszej Diecezji. Tym razem oprócz stałego programu mieliśmy okazję wysłuchać dwóch konferencji. Maryjnej, poprzedzonej wspólnym śpiewem Godzinek, wygłoszonej przez naszego Asystenta ks. Sławomira, oraz Gościa Specjalnego, ks. Bpa Adama Leszka Musiałka, Ordynariusza diecezji De Aar w RPA. Piękne słowa usłyszeliśmy o Jego trudnej a dla nas dość egzotycznej pracy w dalekim kraju. Możemy się bardzo łatwo odwdzięczyć za Jego wizytę na naszym spotkaniu, ponieważ na swoim obrazku napisał: Please remember me in your prayers... Dziękujemy Organizatorom z POAK Bralin wraz z Asystentem, za wspaniałe przygotowanie naszego spotkania, no i za wspaniały poczęstunek. A do tego wszystkiego bardzo uroczystego tonu dodała Orkiestra Dęta – Jan Bosco z Marszałek. Autor zdjęć to oczywiście Robert. Do zobaczenia za rok...

Nasz udział w uroczystościach - kwiecień 2017...

W załączeniu zdjęcia ze mszy św. w rocznicę 25-lecia utworzenia Diecezji Kaliskiej, oraz ze mszy św. w Bazylice św. Józefa w sobotę 29 kwietnia br., która była centralnym punktem Obchodów Dnia Męczeństwa Polskiego Duchowieństwa i 72. rocznicy cudownego ocalenia z obozu w Dachau. Wszystko przygotował nasz Asystent ks. Sławomir, który na te uroczystości był specjalnym delegatem ks. bp. Edwarda Janiaka.

Rada Diecezjalna obradowała 8 kwietnia 2017 roku...

Radę rozpoczęto w Sanktuarium św. Józefa mszą św. której przewodniczył i homilię wygłosił asystent DIAK ks. dr Sławomir Kęszka. Obrady miły miejsce w Domu św. Józefa. Otwarcia zebrania dokonał prezes DIAK Zbigniew Trybuła witając gości i członków rady. Po dokonaniu wyboru prezydium zebrania został odczytany protokół z 2015r. przez sekretarz Marię Wawrzyniak. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016r. odczytali prezes DIAK Zbigniew Trybuła oraz Ewa Marciniak, a Komisji Rewizyjnej Krystyna Marciniak. Pochylono nad wydaną książką pod tytułem „Z perspektywy 20 – lecia AK”, w której są zawarte cenne materiały z centrum formacyjnego przed powołaniem DIAK – u. Przez I bp ordynariusza Stanisława Napierałę oraz sprawozdanie z działalności w pigułce i przedstawienie oddziałów. Została wystosowana prośba o nabywanie tej cennej historycznej lektury. Zatwierdzono kalendarium i preliminarz budżetowy na 2017r. Po zakończonych obradach spotkaliśmy się przy posiłku by prezesi mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami. Maria Wawrzyniak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

strona startowa - powrót do góry strony