CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
168062

GALERIA:

Nasz udział w uroczystościach - kwiecień 2017...

W załączeniu zdjęcia ze mszy św. w rocznicę 25-lecia utworzenia Diecezji Kaliskiej, oraz ze mszy św. w Bazylice św. Józefa w sobotę 29 kwietnia br., która była centralnym punktem Obchodów Dnia Męczeństwa Polskiego Duchowieństwa i 72. rocznicy cudownego ocalenia z obozu w Dachau. Wszystko przygotował nasz Asystent ks. Sławomir, który na te uroczystości był specjalnym delegatem ks. bp. Edwarda Janiaka.

Rada Diecezjalna obradowała 8 kwietnia 2017 roku...

Radę rozpoczęto w Sanktuarium św. Józefa mszą św. której przewodniczył i homilię wygłosił asystent DIAK ks. dr Sławomir Kęszka. Obrady miły miejsce w Domu św. Józefa. Otwarcia zebrania dokonał prezes DIAK Zbigniew Trybuła witając gości i członków rady. Po dokonaniu wyboru prezydium zebrania został odczytany protokół z 2015r. przez sekretarz Marię Wawrzyniak. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016r. odczytali prezes DIAK Zbigniew Trybuła oraz Ewa Marciniak, a Komisji Rewizyjnej Krystyna Marciniak. Pochylono nad wydaną książką pod tytułem „Z perspektywy 20 – lecia AK”, w której są zawarte cenne materiały z centrum formacyjnego przed powołaniem DIAK – u. Przez I bp ordynariusza Stanisława Napierałę oraz sprawozdanie z działalności w pigułce i przedstawienie oddziałów. Została wystosowana prośba o nabywanie tej cennej historycznej lektury. Zatwierdzono kalendarium i preliminarz budżetowy na 2017r. Po zakończonych obradach spotkaliśmy się przy posiłku by prezesi mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami. Maria Wawrzyniak

Rekolekcje w Kaliszu 10-12 marca 2017...

W dniach 10-12 III b.r. odbyły się rekolekcje dla Zarządów Diecezjalnych Akcji Katolickiej ośmiu sąsiednich diecezji. Spotkanie odbyło się w murach kaliskiego seminarium. Tą drogą, jako Zarząd AK naszej diecezji, składamy Podziękowania Rektorowi Seminarium, za wspaniałe przygotowanie naszego pobytu, jak i tym Wszystkim którzy mu pomagali. Niezwykle interesujące konferencje ks. Prałata Józefa Niźnika, będą materiałem inspirującym i merytoryczną wykładnią czym jest i jak Akcja Katolicka powinna pracować. Dziękujemy Wszystkim organizatorom, uczestnikom i delegatom z oddziałów parafialnych naszej diecezji za pomoc i uczestnictwo. Robertowi z kolei za obsługę foto drugiego naszego pobytu na tym spotkaniu...

Spotkanie Opłatkowe - styczeń 2017...

W niedzielę 15 stycznia przedstawiciele Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej zebrali się w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu na spotkaniu opłatkowym. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11-tej uczestnictwem we Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Łukasz Buzun. Mszę św. koncelebrowali: ks. Kan. Eugeniusz Synowiec – dyrektor administracyjny seminarium, ks. Łukasz Pondel – ojciec duchowny w seminarium i ks. Sławomir Kęszka – asystent diecezjalny Akcji Katolickiej. W homilii ks. bp. Buzun zacytował myśli Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapisane w Zapiskach Więziennych z 24 maja 1956 r. , w których, z wielką wiara, swoje życie powierza w ręce Boga. Nawiązując do pierwszego czytania z Księgi Proroka Izajasza – Ksiądz Biskup podkreślił, że to Bóg kształtuje nas od urodzenia i to On dokonuje przemiany w swoich sługach. Każdy z nas musi uznać, że Chrystus powinien być źródłem dla naszej trzeźwości, naszej wiary. To On jest tym, który powinien być w centrum naszego zainteresowania. I to jest nasze powołanie i zadanie. A my, często mało czasu poświęcamy dla Chrystusa, dla Jego słowa. Dlatego ważna jest ciągła praca nad sobą, aby Słowo Boże docierało do naszego serca. Niezmiernie ważna w życiu każdego z nas jest modlitwa – dialog z Bogiem – w której otwieramy się na działanie Boga i Ducha Świętego, i abyśmy mogli powiedzieć „przychodzę Boże pełnić Twoja wolę” - mówił Ksiądz Biskup. Na zakończenie homilii ks. bp Łukasz prosząc Boga i Matkę Bożą życzył, aby dokonywało się w nas dzieło współpracy z łaską Bożą, aby ono wydawało piękne owoce w naszej codzienności, rodzinie, w środowiskach i aby te owoce trwały wśród naszego narodu. Po skończonej Eucharystii członkowie Akcji Katolickiej naszej diecezji spotkali się z ks. bp Łukaszem Buzunem, ks. dr Kęszką , ks. Kan. Synowcem, ks. Pondlem i zarządem diecezjalnym Akcji Katolickiej w refektarzu, gdzie przełamali się opłatkiem i składali życzenia. Pragniemy serdecznie podziękować Ks. Biskupowi Buzunowi za przewodnictwo w Eucharystii, wygłoszoną homilię i obecność pośród nas w czasie dzielenia się opłatkiem, życząc na każdy dzień Nowego Roku wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

Rekolekcje w Przedborowie XII 2016...

To były kolejne Rekolekcje. Jak zwykle udane. Odbyte w czasie Adwentu stanowią wspaniałe przygotowanie na przyjście Nowonarodzonego. Temat to: „idźcie i głoście”. Żeby iść i głosić nasza wiara musi być na tyle silna, aby zniosła wszystkie niedogodności współczesnego świata. Pomoc w tym zapewnił nam Ojciec Andrzej Lemiesz SJ. Dziękujemy za słowa i bycie z nami. Dziękujemy Wszystkim uczestnikom. Do zobaczenia na następnych takich spotkaniach...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

strona startowa - powrót do góry strony