CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
254782

GALERIA:

Czuwanie modlitewne Akcji Katolickiej w Sanktuarium Matki Bożej Pólkowskiej oraz: ZAPROSZENIA !!!

Tegoroczne spotkanie parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej na Pólku pod Bralinem miało miejsce w sobotę 25 maja od godz. 18. Do Pani Pólkowskiej pierwsi pielgrzymi zaczęli zjeżdżać już po godz. 17.00 pragnąc zwiedzić wcześniej unikalny kościół oraz pomodlić się w chwili ciszy. Przed Sanktuarium można było spotkać przedstawicieli Akcji Katolickiej z Bralina, którzy krzątali się dopinając wszystkie sprawy organizacyjne. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i pieśnią do Matki Bożej Pólkowskiej. Następnie Pani Maria Rabiega Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Bralinie i Ks. kan. Piotr Staszak – Asystent Parafialny Akcji przywitali serdecznie wszystkich przybyłych z różnych stron Diecezji. Podziękowanie za gościnę należały się w pierwszym rzędzie Kustoszowi Sanktuarium Ks. prał Dariuszowi Smolnikowi. Na czuwaniu było ponad 120 członków Akcji, co cieszyło Asystenta Diecezjalnego Akcji Ks. prał. Henryka Orszulaka. Członkowie bralińskiego oddziału Akcji poprowadzili modlitwę różańcową rozważając tajemnice chwalebne. Modlono się m.in., aby wszystkie działania Akcji były koronowaniem wizerunku Najświętszego Oblicza Matki. Po wspólnej modlitwie ks. Piotr wygłosił konferencję programową ”Błogosławionaś, któraś uwierzyła”. Maryja była czysta i oddana Bogu. Możemy sobie błędnie pomyśleć, że skoro była bez grzechu, to swoja duchowość i relacje z Bogiem osiągała bez wysiłku. Tak nie było. Przeszła wiele doświadczeń, jak choćby odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. 12-letni Syn wypomina niejako Matce, czemu wraz z Józefem Go szukała. Mocno uświadomiło to Matce Bożej, że Jezus jest jej i jednocześnie nie jest. Pokazuje to nam, że nie możemy się bawić żadnym człowiekiem. Nawet najbardziej kochana osoba bardziej należy do Boga niż do nas. Najbardziej niebezpiecznym działaniem złego ducha jest zmęczenie nas w wierze, w codziennym trwaniu przy Bogu. Maryja przez 30 lat w cichości wychowywała Jezusa w cieniu Nazaretu i była przy Nim. Choć mogła oczekiwać innego życia, gdyż sam Bóg ustami Archanioła Gabriela obiecał Jej, że będzie błogosławiona pomiędzy niewiastami. To było ogromne doświadczenie Matki Bożej w trwaniu przy Jezusie. To samo dzieje się w naszym życiu. Wszystkie kryzysy zaczynają się od monotonności naszego życia. Musimy brać przykład z Maryi, która ocaliła nieustanna zgoda na nieznany plan Boga. Również warty uważnej refleksji jest ewangeliczny opis wesela w Kanie Galilejskiej. To kolejne doświadczenie Matki, która na swoją prośbę o pomoc nowożeńcom słyszy słowa ”Czy to moja lub twoja sprawa niewiasto ?” Jezus rozmawia z Nią, jak ze swoją uczennicą. Maryja podejmuje tę relację i podpowiada sługom ”Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie”. To samo dotyczy nas. Sam Chrystus daje nam ważną wskazówkę ”Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony”. Przebić się przez monotonię życia to nasze zadanie, aby wytrwać w dobrych działaniach poddając się planom Boga. Po konferencji pieśń maryjna ”Ave Maryja Święta Pani” wprowadziła wszystkich w nastrój wyciszenia przed Eucharystią. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. prał. Henryk Orszulak. Celebrans wezwał do ofiarowania wspólnej modlitwy w intencji Kościoła, Papieża Franciszka, Kościoła w Polsce, Kościoła Diecezjalnego, Jego Biskupa Edwarda, Biskupów Seniorów Stanisława i Teofila, parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej, za zmarłych członków Akcji, ale też w intencjach szczególnych, jak za wyświęconych w dni dzisiejszym w Katedrze Kaliskiej kapłanów i w końcu w naszych własnych intencjach. Jesteśmy pielgrzymami, a pielgrzymi niosą intencje. Zanieśmy je Bogu przez ręce Pani Pólkowskiej – prosił ks. Henryk rozpoczynając Eucharystię. W swojej homilii nawiązał do różnych możliwości, w jaki człowiek próbuje odnieść się do Boga. Można przezywać Jego Dobro, Jego Piękno, Jego Potęgę. Człowiek też próbuje od początku zrozumieć Jego Tajemnicę – Jedności w Trzech Osobach. Nasz rozum tego nie pojmie. Skoro na swojej drodze człowiek napotyka wiele tajemnic, których nie jest w stanie zrozumieć, to tym bardziej nie jest możliwe zrozumienie Istoty Bóstwa. Bóg o tym wyraźnie mówi w słowach Pisma św. „”Myśli wasze nie są myślami moimi i drogi wasze nie są drogami moimi”. Nie można Boga sobie wyobrazić, zmierzyć Go, opisać. Trzeba w Boga uwierzyć. W tradycji chrześcijańskiej wiele ludzi chciało zbadać i zrozumieć Trójcę Świętą. Znany jest opis św. Augustyna o niemożności poznania istoty Boga. Św. Tomasz z Akwinu doznał łaski ujrzenia Boga w ekstazie ducha i stwierdził, że koniec z opisami Boga, bo żadne słowo nie jest w stanie tego oddać. Współczesny nam ks. Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy mówi ”… jesteś taki bliski i tak daleki”. Cóż mamy czynić ? Uklęknąć i modlić się – wierzę w Ciebie Boże Żywy… Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Po wyznaniu wiary trzeba dzisiaj wielbić Trójcę Świętą: oddajemy chwałę Bogu, że nas stworzył, oddajemy chwałę Chrystusowi, że nas odkupił i oddajemy chwałę Duchowi Świętemu, że nas uświęca. Nie zapominajmy o najprostszej modlitwie chrześcijanina ”W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Św. Efrem mówił, aby niczego nie zaczynać bez znaku krzyża. Każdy dzień trzeba zaczynać i kończyć tym świętym znakiem. I z tym znakiem trzeba iść w życie. Akcja Katolicka jest ”solą ziemi” – podkreślił na koniec swojej homilii Ks. Asystent Diecezjalny. I idzie do współczesnego świata w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj zagrożenie jest wszędzie wśród młodzieży, w małżeństwie, w rodzinie, w zakładach pracy, nawet w Sejmie. Najpierw potrzeba poprawności moralnej, a poprawność polityczna wówczas sama przyjdzie. Ten świat potrzebuje ciebie Akcjo Katolicka. Już bł. Jan Paweł II wołał na Błoniach krakowskich w trakcie bierzmowania narodu: ”Musicie być mocni wiarą”. W dalszej części Mszy sw. nie zabrakło licznych Komunii św. i wielu pieśni do Matki Bożej Pólkowskiej. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy jej uczestnicy udali się na posiłek przygotowany przez miejscowy Parafialny Oddział akcji Katolickiej. Wspólne czuwanie zakończył Apel Jasnogórski i modlitwa wieczorna w Sanktuarium. Przed rozjechaniem się do swoich domów głos zabrała Pani Elżbieta Kałuża - Maniewska Prezes Zarządu DIAK. Wspomniała o akcji: godnego ubioru w świątyniach i o nierobieniu zakupów w niedziele i uroczystości kościelne. Ma się to przyczynić do aktywniejszego świętowania Dnia Pańskiego. Podzieliła się też osobistą refleksją, że jesteśmy świadkami jak Duch Święty daje nam Papieża na nasze czasy. Jego homilie i słowa na audiencjach w sposób niezwykle przystępny trafiają do serca, dając wspaniałe wskazówki na trwanie w wierze i wzrastanie w niej. Dlatego w naszych Biuletynach będą przybliżane te wystąpienia i słowa papieskie. Można je tez śledzić w mediach i forach internetowych. Członkowie Akcji powinni w pierwszej kolejności dbać o swoją formacje duchową i niezbędne jest korzystanie z każdej sposobności rozwoju duchowego. M.in. poleciła lekturę książki Benedykta XVI ”Dlaczego wierzę”. Do uczestników czuwania zwrócił się też Wiceprezes Zarządu KIAK prof. Zbigniew Trybuła. Przekazał pozdrowienia od Prezes KIAK-u Pani Haliny Szydełko oraz apel o liczny udział członków Akcji Katolickiej w Pielgrzymce AK na Jasną Górę, która w tym roku odbędzie się w sobotę 15 czerwca ( rozpoczęcie w katedrze o 9.00 ). Pielgrzymce towarzyszy konferencja ”Być solą ziemi. Akcja Katolicka w służbie apostolstwu”, która rozpocznie się już w piątek od godz. 18.15 W posumowaniu relacji należy wyrazić wielkie słowa podziękowania organizatorom spotkania Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej w Bralinie ze swoją Prezes Panią Marią Rabiegą i Asystentem Parafialnym Ks. kan. Piotrem Staszakiem. Znakomicie przygotowana oprawa liturgiczna całego czuwania i poczęstunek budził podziw wszystkich przyjezdnych. Już teraz organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników czuwania oraz innych członków Akcji z rodzinami na wielkie uroczystości koronacyjne wizerunku Najświętszego Oblicza Matki Bożej Pólkowskiej, które będą miały miejsce w sobotę 7 września 2013 r. Warto dodać, że Papież Franciszek 1 maja br. poświęcił korony, którymi przyozdobiona zostanie Pani Pólkowska. tekst i zdjęcia: Robert Lis

Spotkanie w Toruniu... maj 2013...

Byliśmy na konferencji międzydiecezjalnej „WIARA I CZYN” w Toruniu. Pięknie przygotowane spotkanie w nowoczesnym Centrum Jana Pawła II. Mamy nagrania które chętnie udostępnimy. Kilka kronikarskich zdjęć do zobaczenia, jak i podziw dla Toruńskiej Starówki, oraz refleksja nieopodal w miejscu związanym z Bł. ks. Jerzym Popiełuszką.

Marsz w Ostrowie - 11 maja 2013 r...

11 maja odbył się w Ostrowie Marsz w obronie Wolnych Mediów. Rozpoczął się Mszą Świętą której Przewodniczył ks. Bp Teofil Wilski, który również towarzyszył przez cały czas tej manifestacji. Ulicami miasta przemaszerowano pod Konkatedrę, gdzie były m.in. wystąpienia Parlamentarzystów. Cały czas ze znanymi piosenkami była obecna „Kapela znad Baryczy”.

Rada Krajowa IV 2013...

Odbyło się sprawozdawcze spotkanie Rady Krajowej. Uchwalono budżet, przyjęto sprawozdania, udzielono absolutorium Zarządowi. Oczywiście z tego powodu również można u nas obejrzeć kilka kronikarskich fotek…

Finał konkursu 2013...

Odbył się finał Diecezjalnego Konkursu Poezji Religijnej. Napiszemy o tym w naszym biuletynie jak i w „Opiekunie”. Na dziś fotogaleria kronikarska. A tym samym składamy podziękowanie ks. Bp Edwardowi za ufundowanie pierwszej nagrody – Pielgrzymka do Rzymu, oraz członkom całego Parafialnego Oddziału parafii św. Piotra i Pawła w Kaliszu, wraz z Asystentem Ks. Proboszczem, za znakomite zaangażowanie się w przygotowanie całego finału. Byliśmy zaskoczeni wkładem ich pracy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

strona startowa - powrót do góry strony