CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
158069

GALERIA:

Jubileusz w Chlewie...

10 października 2018 roku, w parafii pod wezwaniem Św. Benedykta Opata w Chlewie odprawiona została Msza Święta w intencji członków, przyjaciół i dobrodziejów Akcji Katolickiej. Zgromadziliśmy się, by we wspólnej modlitwie podziękować Bogu za powołanie do życia przed dwudziestu laty Akcji Katolickiej w Parafii Chlewo. W Eucharystii sprawowanej przez Proboszcza Parafii, Księdza kanonika Pawła Rogozińskiego oraz Asystenta Diecezjalnego Ks. dra Sławomira Kęszkę, dziękowaliśmy za ludzi, którzy tworzyli i dziś tworzą Akcję Katolicką naszej parafii, a także prosiliśmy, by Bóg otwierał przed nami nowe horyzonty, w których odczytywać będziemy wciąż aktualne wezwanie do służby Panu Bogu i Kościołowi. Dziękowaliśmy Bogu za moc Ducha, która poruszyła i porusza wciąż wasze serca do odpowiedzialności za Kościół i do zaangażowania się w apostolstwo Kościoła. Jubileusz uświetnili również zaproszeni goście – prezes Instytutu Diecezjalnego AK Pan Robert Lis wraz z przedstawicielami Zarządu oraz delegacje parafialnych oddziałów AK, członkowie parafialnego oddziału AK i licznie zgromadzeni wierni. Wspólna eucharystia i modlitwa przyczyniła się do głębszego zrozumienia i pogłębienia wiedzy religijnej. Życzmy sobie właśnie takiej wrażliwości, by w parafiach widzieć istniejące potrzeby i problemy, oraz umieć oceniać je w świetle nauki chrześcijańskiej. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Chlewie  zaprasza do współpracy na rzecz Kościoła w ramach naszego Stowarzyszenia. Wspólnie, poprzez modlitwę i chrześcijańskie świadectwo, możemy ustrzec wiarę w naszych rodzinach, w naszej społeczności parafialnej i w naszej Ojczyźnie. Może ktoś , razem z nami zapragnie aktywniej uczestniczyć w życiu kościoła i uświęcać swoje życie osobiste, rodzinne, by wspólnie budować Boże Królestwo mocą Chrystusowej Ewangelii, pokonując zasadzki współczesnego świata. Dziś dziękujemy za 20 lat  apostolskiej drogi  w naszym stowarzyszeniu - drogi z najlepszym przewodnikiem – Chrystusem, Królem naszych serc, rodzin, parafii i naszej Ojczyzny.

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie – “W mocy Bożego Ducha”

Pod hasłem “W mocy Bożego Ducha” 22 września 2018 r.w Poznaniu odbyło się Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Głównym gościem tegorocznego form był prymas Węgier kard. Péter Erdő, który przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie spotkania w kościele akademickim pw. św. Rocha w Poznaniu oraz wygłosił homilię i wiodący wykład pt. „Co to jest wierność Duchowi Świętemu”. Kolejne wykłady i dyskusje panelowe również skupiały się na zgłębieniu założeń programu duszpasterskiego, który Kościół w Polsce rozpocznie wraz z nowym rokiem liturgicznym w pierwszą niedzielę adwentu. W forum czynny udział, jako prelegenci wzięli politycy, znani dziennikarze, przedsiębiorcy a także osoby zaangażowane w wspólnoty Kościoła. Wszyscy próbowali licznie zgromadzonym na auli Politechniki Poznańskiej słuchaczom odpowiedzieć jak żyć owocami Ducha Świętego. Słowo wprowadzające wygłosił abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Założenia programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2018-2019 przedstawi bp Jacek Kiciński CMF z Archidiecezji Wrocławskiej, członek Komisji Duszpasterstwa KEP. Specjalnie na Forum przygotowano wystawę, którą można było oglądać w holu politechniki. Organizatorem forum był Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej również licznie reprezentowany na auli, na czele z prezes DIAK Bogumiłą Kanią – Łącką i Ks. Asystentem dr Romanem Dworackim. Wśród uczestników najliczniejszą przyjezdną grupę stanowili przedstawiciele Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej. W tegorocznym forum wzięli udział także członkowie AK z diecezji toruńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, bydgoskiej oraz płockiej i zielonogórsko – gorzowskiej wraz z księżmi Asystentami a także z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz łódzkiej. Organizatorom, Księżom Asystentom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za trud i ofiarowaną mi możliwość udziału w tak bogatym wydarzeniu. Urszula Furtak, prezes KIAK

8-9 czerwca AK na Jasnej Górze...

XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę odbyła się 9-10 czerwca b.r. Ta część Kościoła z całej Polski, ze swoimi sztandarami i emblematami spotkała się w tym samym czasie i miejscu. W piątek spotkanie w sali konferencyjnej tygodnika „Niedziela” i tam ciekawe wypowiedzi i tematy znakomitych gości, referaty. Sobota to wspólny przemarsz z częstochowskiej Katedry na Jasną Górę. Tradycyjnie kronikarskim zwyczajem fotki na pamiątkę. Mamy nagrania które po odpowiedniej obróbce, wszystkim zainteresowanym przekażemy.

Tradycyjnie majowo na Pólku -2018...

Jak co roku, w maju cała Akcja Katolicka naszej Diecezji oraz sympatycy i inni chętni spotykamy się u Matki Boskiej na Pólku pod Bralinem. Były wspólne modlitwy, śpiewy i wspaniały poczęstunek. Dziękujemy Organizatorom za kontynuowanie tych spotkań, a w tym roku również za wspaniałe konferencje Ks. Dariuszowi Kwiatkowskiemu i Ks, Wojciechowi Erencowi. Robert jak zwykle robił zdjęcia na pamiątkę, a my do zobaczenia w przyszłym roku...

2 kwietnia 2018 - odsłonięcie tablicy w Pleszewie

Tym wydarzeniem, parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie dołączyła do mapy gdzie ustawicznie upamiętnia się wydarzenia związane z Patronem diecezji Św. Józefem jak i cudownym wyzwoleniem obozu w Dachau. To jeden z ocalonych, ks Edward Skowroński, rektor i założyciel tejże parafii w Pleszewie mógł być upamiętniony a młodszemu pokoleniu przypomniany w postaci tablicy pamiątkowej i wystawy Jemu poświęconej. Duży wkład wielu parafian, aby doszło do tej uroczystości, zaangażowanie Akcji Katolickiej z pomocą ks. Wojciecha, doprowadziło wszystkie działania ku szczęśliwemu zakończeniu. Kronikarskim zapisem pokazujemy uroczystą Mszę Świętą i otwarcie wystawy, jak i wspólną kawę w towarzystwie rodziny, specjalnie w tym dniu przybyłej. Dziś mamy 2 kwietnia 2018 roku. To właśnie w tym dniu, 47 lat temu rozpoczęły się modlitwy nad trumną, przedwcześnie zmarłego ks. Edwarda...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

strona startowa - powrót do góry strony