CZAS UCIEKA
WIECZNOŚĆ CZEKA

Ilość odwiedzin:
168062

GALERIA:

24 X 2019 r. Wprowadzenie relikwii Bł. Alberta Marvelli w Pleszewie...

W niedzielę 24 listopada 2019 r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w kościele Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie, podczas uroczystej Mszy św. odbyło się wprowadzenie relikwii bł. Alberta Marvellego. Eucharystii przewodniczył ks. biskup Edward Janiak, a koncelebrowali ją: Dziekan Dekanatu pleszewskiego, ks. kan. Rafał Mielcarek oraz proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela, ks. kan. Henryk Lemke. Homilię wygłosił Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej, ks. kan. dr Sławomir Kęszka. Na koniec Mszy do grona członków Akcji Katolickiej przyjęto pięć osób, którym legitymacje wręczał ks. biskup. Po oficjalnych uroczystościach, zaproszeni goście udali się na poczęstunek. Można było też wpisać się do pamiątkowej księgi. Albert Marvelli urodził się 21 marca 1918 r. w Ferrarze we Włoszech. W 1930 r. przeniósł się wraz z rodziną do Rimini, gdzie uczęszczał do Salezjańskiego Oratorium. W 1936 roku został prezesem Akcji Katolickiej. W czasie II wojny światowej ratował ludzi przed deportacją do obozów koncentracyjnych. W 1941 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów wyższych, potem rozpoczął służbę wojskową. Zapisał się do Stowarzyszenia Robotniczego w Rzymie. Po wojnie pomagał odbudowywać miasto, jeździł rowerem po okolicznych wioskach i udzielał pomocy najbardziej potrzebującym. 5 października 1946 r., gdy jechał na wiec wyborczy, został potrącony przed wojskową ciężarówkę i zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Pogrzeb odbył się trzy dni później na cmentarzu w Rimini. Na nagrobnej płycie umieszczono napis: "Albert Marvelli, robotnik Chrystusa". Został beatyfikowany w Loreto, 5 września 2004 roku, przez papieża św. Jana Pawła II. Jest autorem „Dziennika”, który został wydany kilka lat po jego śmierci. Do końca życia był wierny swojemu programowi, który zawarł w tym Dzienniku: 1. Rano modlitwa i, jeżeli to możliwe, rozmyślanie. 2. Codzienne nawiedzenie kościoła i, jeżeli to możliwe, przystąpienie do sakramentów. O, gdybym mógł codziennie przystąpić do Komunii świętej. 3. Codziennie odmówić różaniec. 4. W żadnym wypadku nie szukać okazji do złego. 5. Wieczorem modlitwa, rozmyślanie, rachunek sumienia. 6. Pokonać największe niedoskonałości: lenistwo, nieumiarkowanie w jedzeniu, niecierpliwość, ciekawość i inne. 7. W każdej trudności uciekać się do Jezusa. Jeżeli nie zachowam któregoś z tych punktów, nałożę sobie pokutę.

Ociąż 2019...

Tradycyjnie jak co roku spotkaliśmy się w Ociążu na Mszy Św. za Ojczyznę i wspólnym śpiewaniu Pieśni Patriotycznych...

Modlitewne spotkanie Akcji Katolickiej u Matki Bożej Turskiej...

W niedzielę, 6 października br. przedstawiciele Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej spotkali się, by jak co roku w październiku modlić się u Matki Bożej Łaskawej w Tursku. Spotkanie modlitewne rozpoczęto o godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył Kustosz Sanktuarium ks. kan. Paweł Kubiak. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji wygłoszonej przez Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej ks. prał. Sławomira Kęszkę. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Asystent. W homilii ks. Sławomir Kęszka mówił o duchowości maryjnej oraz o zaproszeniu przez Maryję do odmawiania różańca. Po przepysznym posiłku przygotowanym dzięki sponsorom i zaangażowaniu miejscowych parafian i członków parafialnego oddziału Akcji Katolickiej uczestnicy spotkania modlitewnego powrócili do Sanktuarium, aby modlić się tajemnicami chwalebnymi różańca świętego, powierzając wstawiennictwu Matki Bożej Turskiej wiele intencji za Kościół, Diecezję, duchowieństwo, Ojczyznę w przeddzień wyborów, Akcję Katolicką, własne rodziny i tych osobistych noszonych w sercu. Na zakończenie Ksiądz Kustosz Sanktuarium ks. kan. Paweł Kubiak. udzielił uczestnikom spotkania błogosławieństwa Bożego i zaprosił na spotkanie w październiku przyszłego roku.

Forum w Poznaniu - IX 2019...

Byliśmy na Forum w Poznaniu. Oto nasza bogata fotorelacja autorstwa Roberta Lisa.

24. Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

W dniach 7-8 czerwca miała miejsce 24. Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Rozpoczęła się ona Radą KIAK, po której przybyli już w piątek pielgrzymi mogli uczestniczyć w konferencji poświęconej osobie kard. Augusta Hlonda. Wystąpienia ks. dr. Jacka Brakowskiego SDB nt. ”Kard. August Hlond salezjanin, hierarcha Kościoła i mąż stanu” oraz ks. dr. Bogusława Kozioła SChr nt. ”Do czynu katolickiego przejść musimy. Duchowość Akcji Katolickiej wg kard. Augusta Hlonda” przybliżyły sylwetkę Sługi Bożego. Konferencja zakończyła się wezwaniem do członków Akcji o modlitwę o jego rychłą beatyfikację oraz Aktem Oddania Matce Bożej pod tablicą Kard. A. Hlonda przed wejściem do Kaplicy Pani Jasnogórskiej. Drugi dzień rozpoczął się spotkaniem przybyłych do Częstochowy członków Akcji ze wszystkich stron Polski w najstarszym kościele miasta pw. Św. Zygmunta pod przewodnictwem naszego Asystenta Krajowego Ks. Bp. Mirosława Milewskiego. Przypomniał on m.in. patronkę tego dnia św. Królowę Jadwigę – osobę piękną duchowo, niezwykle zaangażowaną w apostolstwo. Mocno wybrzmiały też słowa Pani Prezes Urszuli Furtak zachęcające nas do świadczenia o Chrystusie i przeciwstawianiu się wszelkim atakom na Kościół i najświętsze symbole naszej wiary. W tym kontekście słuszne było przypomnienie definicji Akcji Katolickiej, jaką nakreślił kard. Hlond: Akcja to apostolska współpraca wiernych z hierarchią kościelną. Przemarszem na Szczyt Jasnogórski w asyście licznych pocztów sztandarowych z wielu diecezji zamanifestowaliśmy naszą wierność Kościołowi. W uroczystej mszy św. pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego usłyszeliśmy w homilii od Przewodniczącego KEP o św. Królowej Jadwidze. Abp. Gądecki podkreślił, jak wielkim wzorem może być polska święta dla działalności naszej w Akcji. Na zakończenie Eucharystii wszyscy członkowie Akcji wraz ze swoimi Asystentami uroczyście zawierzyli Akcję Katolicką Matce Bożej, abyśmy tak pracowali w Akcji, by Chrystus stał się dla niewierzących – Światłem, dla grzesznych – Nawróceniem, dla zagubionych – Drogą, dla poszukujących – Prawdą i Życiem, dla dobrych – Umocnieniem. Niech to zawierzenie pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus. Robert Lis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

strona startowa - powrót do góry strony